• Zaopiekuj się nowymi pracownikami

  Efektywny onboarding pracownika już od pierwszego dnia!

Zautomatyzuj preboarding i onboarding z platformą Productive24!

Rozwiązanie do onboardingu pracowników zbudowane na platformie Productive24 pozwala zdigitalizować i zautomatyzować wszystkie procesy onboardingowe organizacji zgodnie z jej specyficznymi wymaganiami, dzięki czemu przyspiesza adaptację nowo zatrudnionych osób, zwiększa ich zaangażowanie i satysfakcję z pracy, a także zmniejsza ryzyko niekontynuowania współpracy po okresie próbnym.

Rozwiązanie pozwala nie tylko projektować procesy wdrożeniowe, automatycznie je uruchamiać i monitorować ich przebieg, ale też zarządzać wszystkimi materiałami szkoleniowymi i mierzyć wiedzę nowych pracowników.

Wygodne wdrożenie nowego pracownika – funkcje systemu:

 • Pre-boarding

  • Automatyzacja zgłoszeń dla wybranych działów (np. kadr czy IT) w celu przygotowania miejsca pracy dla nowego pracownika –  sporządzenie niezbędnych dokumentów (w tym umowy), wyposażenie stanowiska pracy, nadanie niezbędnych dostępów, zamówienie welcome pack’u etc.
  • Usprawnienie komunikacji z nowo zatrudnionym pracownikiem przed jego pojawieniem się w pracy – aplikacja może wysyłać z odpowiednim wyprzedzeniem np. link do kwestionariusza osobowego czy informacje dotyczące organizacji pracy pierwszego dnia.
  • Automatyczne przydzielenie opiekuna wdrożenia tzw. buddy, odpowiedzialnego za wspieranie nowego pracownika podczas jego adaptacji w organizacji.
 • Ścieżki onboardingowe

  • Pełna customizacja procesu wdrożenia – tworzenie indywidualnych ścieżek onboardingowych dla różnych stanowisk, lokalizacji itp.
  • Automatyczne przypisanie wybranej ścieżki wdrożenia nowego pracownika – zgodnie z obejmowanym stanowiskiem.
  • Dowolne modelowanie etapów wdrożenia pracowników/współpracowników (np. B2B) – budowanie indywidualnego workflow procesu.
  • Możliwość tworzenia dowolnej ilości etapów wdrożenia.
  • Określenie ram czasowych dla wybranego etapu.
  • Przypisanie do wykonania przez pracownika testów wiedzy oraz zadań  koniecznych do uznania danego etapu za zrealizowany.
 • Szkolenia wdrożeniowe

  • Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wdrożeniowych (np. stanowiskowych, produktowych, organizacyjnych, BHP etc.) dla nowo zatrudnionych pracowników zgodnie z daną ścieżką onboardingową.
  • Definiowanie celów szkolenia, przeprowadzanie testów i quizów po wybranych etapach wdrożenia.
  • Generowanie oświadczeń o zapoznaniu się z treścią wybranych dokumentów (np. regulaminów), a także certyfikatów ukończenia danego szkolenia.
  • Możliwość prezentacji informacji również w formatach multimedialnych – szkolenia w formie video, infografiki etc.
 • Przejrzysty widok danych

  • Widok wszystkich procesów onboardingowych w jednym, centralnym miejscu, z możliwością filtrowania, sortowania i wyszukiwania określonych pozycji.
  • Szybkie przełączanie widoków – zarządzanie wszystkimi etapami wdrożenia pracownika z poziomu listy, taskboardu (tablica Kanban) lub wykresu Gantt’a.
  • Analiz dowolnych danych za pomocą czytelnych statystyk.
 • Ustawienia onboardingu

  • Przygotowanie predefiniowanych treści (szablonów) w dowolnym elemencie procesu.
  • Ustawianie ról w procesie.
  • Przydzielanie uprawnień dostępu.
  • Dodawanie w dowolnym procesie treści video, grafik i innych załączników w różnych formatach.
  • Dowolne modelowanie etapów wdrożenia, np. według grup, stanowisk, działów, lokalizacji lub indywidualnie.
 • Ankiety post-onboardingowe

  • Ocena wybranych aspektów wdrożenia np. rekrutacji, pre-boardingu, opiekuna wdrożenia, etc.
  • Tworzenie szablonów poszczególnych pytań i całych ankiet.
  • Możliwość przypisania ankiet do wybranego procesu wdrożeniowego.
  • Gromadzenie i analizowanie feedbacku uzyskanego od pracowników.
 • Efektywna komunikacja

  • Możliwość realizowania procesów niezależnie od miejsca wykonywania pracy (stacjonarnie i zdalnie) dzięki natywnym aplikacjom dla iOS, Android i Windows10, które działają zarówno online, jak i offline.
  • Wbudowany czat – pozwalający na bieżąco wspierać pracownika w kontekście danego zadania czy bieżącej pracy.
  • Automatyczne przekazywanie feedbacku do nowego pracownika.
  • Wspieranie pracy grupowej – ogłoszenia, burze mózgów, sekcja komentarzy, która może być zamieszczana w różnych miejscach w systemie.
  • Automatyczne wysyłanie powiadomień do uczestników o zmianach w statusie procesów.
 • Baza wiedzy wdrożeniowej

  • Zbiór informacji i dokumentów edukacyjnych zawierających wiedzę niezbędną dla wdrażanego pracownika.
  • Stały dostęp do zasobów bazy w dowolnym czasie i miejscu.
  • Wgląd w bazę wiedzy w trybie online i offline.
  • Definiowanie zasobów bazy wiedzy przypisanych do danych grup stanowiskowych.
  • Możliwość dodawania załączników w różnych formatach m.in. video, graficznych, audio, PDF, DOC.
 • Checklista zadań

  • Zdefiniowana lista zadań, których realizacja jest niezbędna do ukończenia procesu onboardingu z możliwością oznaczania zadań jako wykonanych.
  • Terminarz wdrożenia (zintegrowany z kalendarzem) informujący o terminach, w których dany etap lub zadanie musi zostać ukończone.
  • Automatyczne przypomnienia informujące o konieczności wykonania określonego etapu.
 • Raporty i statystyki

  • Stały wgląd dla leaderów i managerów do informacji o postępach i etapie realizacji procesu przez wdrażanych pracowników.
  • Możliwość definiowania dowolnych dedykowanych raportów i statystyk.
  • Informacja o czasie realizacji poszczególnych etapów przez pracowników.
  • Dostęp do informacji o rezultatach testów, quizów i ankiet.

Onboarding realizowany z użyciem Productive24 pozwala nam nie tylko zarządzać i przekazywać wiedzę o organizacji w odpowiedni sposób, ale również monitorować cały proces.

Magdalena Krawczyk
HR Projects Specialist
Agata S.A.

Cyfrowy onboarding pracowników – jak zaplanować i zmierzyć proces?

Dlaczego warto zautomatyzować onboarding? Gdy proces jest realizowany i zarządzany w sposób manualny, może okazać się bardzo czasochłonny, kosztowny i obarczony ryzykiem pomyłek. Dzięki odpowiednim narzędziom do automatyzacji onboardingu można znacząco skrócić czas potrzebny na przygotowanie pracownika do samodzielnej pracy i poprawić jakość wdrożenia, a także usprawnić pracę działu HR, obniżyć wskaźnik rotacji i wygenerować wymierne oszczędności.

Jak wdrożyć automatyzację procesów wdrożeniowych? Jak zmierzyć ich skuteczność? Pobierz e-book „Ocena procesów onboardingowych” i skorzystaj z bazy gotowych pytań do ankiet post onboardingowych!

Przeniesienie procesu onboardingu nowych pracowników do nowoczesnego, cyfrowego narzędzia było dla nas przełomowe. Productive24 ułatwił nam przeprowadzanie i monitoring poszczególnych etapów procesów wdrożeniowych, a także pozwolił wyeliminować rozproszenie danych i ograniczyć użycie papieru zgodnie z ideą paperless.

Sebastian Harupa
Zastępca Dyrektora Działu IT
Agata S.A.

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

Czy wiesz, że wszystkie rozwiązania zbudowane w Productive24 mogą się wzajemnie uzupełniać, przenikać i łączyć ze sobą tworząc jeden, kompleksowy ekosystem aplikacji biznesowych? Z platformą onboardingową świetnie sprawdzają się takie rozwiązania, jak:

Odkryj więcej funkcji systemu HRM/HCM

Zarządzanie rekrutacją – wnioski o rekrutację, bazy kandydatów, różne ścieżki i szablony procesów, formularze ocen kandydatów…

Rekrutacja

Aplikacja do zarządzania dokumentacją w formie elektronicznej, wspierająca proces obiegu dokumentów w organizacji.

E-dokumentacja pracownicza

Cyfryzacja i automatyzacja zarządzania nieobecnościami – elektroniczne wnioski urlopowe, nieobecności zespołu, kalendarze firmowe…

Zarządzanie nieobecnościami

Elastyczna platforma do preboardingu i onboardingu – pełna automatyzacja wdrażania pracowników w Twojej organizacji.

Onboarding

Elastyczne narzędzie do tworzenia dowolnego typu ankiet pracowniczych, testów oraz quizów.

Ankiety, testy i quizy

Rozwiązanie wspierające rozwój pracowników i budowanie kapitału intelektualnego organizacji.

Szkolenia i rozwój (L&D)

Aplikacja do automatyzacji przeprowadzania ocen pracowniczych – oceny okresowe, cele, zadania, profile kompetencyjne…

Oceny pracownicze

Kompleksowe zarządzanie OKR w organizacji – zarządzanie celami, monitorowanie projektów, śledzenie progresu…

OKR

Cyfrowe środowisko pracy – platforma usprawniająca komunikację i pracę grupową.

Digital Workplace

Zestaw narzędzi pozwalających mierzyć i poprawiać satysfakcję oraz zaangażowanie pracowników.

Wellbeing pracowników

Rozwiązanie, które porządkuje procesy offboardingowe i zbiera feedback od odchodzących pracowników.

Offboarding

Zaprojektuj rozwiązanie, które w pełni odzwierciedli procesy w Twojej organizacji.

Oprogramowanie na zamówienie

Odkryj nowe możliwości