• Zadbaj o skuteczny transfer wiedzy w zespole!

  Firmowa baza wiedzy - chroń know-how swojej organizacji

Spójna i uporządkowana baza wiedzy w firmie

Baza wiedzy i procedur w Productive24 to rozwiązanie IT, które pozwala budować, kategoryzować i zarządzać całym know-how organizacji. Aplikacja automatyzuje proces tworzenia i przechowywania dowolnych zbiorów wiedzy wykorzystywanych w firmie. Rozwiązanie pozwala uporządkować treści i zaoszczędzić czas potrzebny na wyszukiwanie informacji.

Dzięki zaawansowanemu systemowi zarządzania dostępem do danych Productive24 umożliwia użytkownikom wgląd wyłącznie w materiały, do których są upoważnieni, a wbudowany system powiadomień informuje o wszystkich zmianach w opublikowanych dokumentach, zapewniając stały przepływ informacji i dostęp do zawsze aktualnego źródła wiedzy.

Zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem Productive24 to:

Zarządzanie wiedzą pozostaje jednym z trzech kluczowych czynników, od których zależy sukces przedsiębiorstwa.

Deloitte

Baza wiedzy – przykładowe funkcje systemu:

 • Zarządzanie uprawnieniami

  • Nadawanie uprawnień zgodnie ze strukturą organizacyjną, na podstawie ustalonych ról lub dynamicznie.
  • Możliwość wygenerowania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią wybranego materiału.
  • Możliwość zatwierdzania dokumentów i dokonywania zmiany w ich treści wyłącznie przez osoby uprawnione.
  • Wersjonowanie dokumentów.
  • Automatyczne generowanie powiadomień w przypadku wykonania określonych akcji np. zmiana treści artykułu.
  • Grupowanie uprawnień.
  • Dynamiczne parametryzowanie słowników na podstawie innych właściwości i systemu uprawnień.
 • Spis treści

  • Automatycznie generowany spis treści pozwalający na sprawne poruszanie się pomiędzy materiałami, do których użytkownik posiada uprawnienia.
  • Widok kategorii z możliwością rozwinięcia ich zawartości (widoczne artykuły).
  • Możliwość wyszukiwania ze spisu zawężonego tylko do kategorii i artykułów, których nazwa zawiera wyszukiwaną frazę.
  • Możliwość filtrowania artykułów po określonych tagach.
  • Tworzenie nowej kategorii bądź artykułu z poziomu spisu treści.
 • Artykuły

  • Widok wybranych artykułów wraz z ich załącznikami z poziomu listy.
  • Możliwość stworzenia listy artykułów powiązanych, widocznych obok treści danego artykułu.
  • Możliwość dodawania przez użytkownika artykułów do sekcji „ulubione” i budowania drzewa ulubionych wpisów bezpośrednio w menu użytkownika.
  • Możliwość filtrowania i sortowania artykułów.
  • Automatycznie obliczany szacowany czas czytania artykułu.
  • Podgląd historii zmian wraz z informacją o osobach, które widziały najnowszą wersję artykułu.
  • Widok grup uprawnionych do wglądu w artykuł.
  • Możliwość dodania warunku obligatoryjności zapoznania z materiałami – użytkownicy posiadający dostęp do artykułów danej kategorii mogą być zobowiązani do potwierdzania zapoznania się z ich treścią, a administratorzy do weryfikacji, czy wszyscy użytkownicy złożyli stosowne potwierdzenie.
  • Możliwość linkowania bezpośrednio do artykułów zamieszczonych w bazie wiedzy z innych modułów Productive24.
 • Kategorie i podkategorie

  • Możliwość dodawania nowych kategorii bezpośrednio z poziomu listy kategorii.
  • Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie kategorii.
  • Definiowanie indywidualnych parametrów dla danej kategorii.
  • Nadawanie określonych uprawnień do edycji kategorii.
  • Automatyczne powiadomienia po wykonaniu określonej akcji np. o dodaniu/edycji artykuły w nowej kategorii.
  • Dodawanie obserwatorów i akceptantów.
 • Tagi

  • System gromadzi wszystkie dostępne tagi w postaci edytowalnej listy.
  • Możliwość dodania tłumaczenia – różnych wersji językowych dla danego tagu (w trybie edycji).
  • Dla większej przejrzystości, dany tag może być oznaczony wybranym kolorem.
  • Możliwość dodania dowolnej liczby słów kluczowych, które dokładniej opisują dany tag.
  • Możliwość wyszukiwania, filtrowania i sortowania tagów.
 • Usprawnienia pracy

  • Zaawansowany, wielokanałowy system powiadomień (np. o konieczności zapoznania się z materiałami, o pojawieniu się w systemie, etc.) oraz przypomnień.
  • Możliwość definiowania przez użytkownika bezpośrednio w systemie  własnych przypomnień, np. o dokończeniu lektury danego dokumentu.
  • System komentarzy, które mogą być umieszczone pod każdym artykułem, daje możliwość prowadzenia uporządkowanej dyskusji skupionej na zagadnieniu związanym z konkretnym materiałem i  pozwala ograniczyć do minimum zbędną komunikację e-mail.
  • Możliwość oznaczenia ważnych lub interesujących materiałów (artykułów, tagów, kategorii) jako ulubione, pozwalając użytkownikowi na szybkie odnalezienie ich w przyszłości, a także polecanie ich innym użytkownikom.
  • Wbudowany komunikator zapewniający możliwość tworzenia indywidualnych konwersacji i chatów grupowych, w tym tematycznych (np. tworzonych kontekstowo przy danym zagadnieniu z bazy wiedzy), z zapisywaną historią komunikacji.

Zarządzaj wiedzą podczas całego Employee Journey

Wiedza stanowi kluczowy element na każdym etapie drogi pracownika w organizacji (ang. Employee Journey). Stworzenie kompleksowej bazy wiedzy zapewni sprawny przebieg każdego procesu – począwszy od rekrutacji, przez onboarding (efektywne dystrybuowanie treści do nowo zatrudnionych pracowników), szkolenia i rozwój (wiedza o produktach i usługach), po offboarding (procedury bezpieczeństwa).

Productive24 to narzędzie, które nie tylko pozwoli gromadzić i zarządzać wszystkimi treściami z jednego centralnego miejsca, ale zagwarantuje pracownikom nieograniczony dostęp do materiałów, które pozwolą podnosić ich kompetencje, a tym samym usprawnić działanie całej organizacji.

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

Czy wiesz, że wszystkie rozwiązania zbudowane na bazie platformy Productive24 mogą się wzajemnie uzupełniać, przenikać i łączyć ze sobą, tworząc jeden kompleksowy ekosystem aplikacji biznesowych?

Realizacja każdego procesu w organizacji wymaga znajomości odpowiednich procedur, zasad czy praktyk – efektywne zarządzanie wiedzą jest więc nieodłącznym elementem każdego obszaru pracy organizacji.

Baza wiedzy i procedur Productive24 to uniwersalne narzędzie, które usprawni pracę wszystkich działów organizacji. Rozwiązanie idealnie uzupełnia np. procesy onboardingowe (baza materiałów niezbędnych do skutecznego wdrożenia nowego pracownika), system CRM (repozytorium wiedzy, wytycznych i dobrych praktyk handlowych), aplikacje z obszaru compliance, w tym do RODO (procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych) czy system Service Desk (procedury dotyczące obsługi zgłoszeń).

Odkryj nowe możliwości