• Cyfrowy organizer osobisty

  Usprawnij zarządzanie informacją, zadaniami i własną pracą!

Rozwiązanie, dzięki któremu Twoja prace stanie się bardziej wydajna

Cyfrowy organizer osobisty Productive24 to rozwiązanie, które pozwala szybko i łatwo zaplanować swój czas pracy oraz zarządzać zadaniami poprzez indywidualne zarządzanie i procesowanie informacji. Dzięki Productive24 możesz z łatwością tworzyć nowe zdarzenia w kalendarzu, nadawać im priorytety, generować powiadomienia i notatki.

Kontroluj swój postęp i zrealizowane cele. Dowiedz się jak lepiej zarządzać swoim czasem.

Planowanie zadań i wygodne zarządzanie informacją

Productive24 umożliwia przedstawienie dowolnych informacji  w wybranej formie, np. notatki, zadania do wykonania czy zdarzenia kalendarzowego. Obiekty te mogą się ze sobą łączyć (wchodzić w relacje), dzięki czemu każda informacja może zainicjować dowolny proces lub modyfikować już istniejący.

Centralizacja zarządzania informacją, czasem oraz zadaniami w ramach Productive24 pozwala zredukować liczbę aplikacji podnoszących produktywność pracy (takich, jak listy „to do”, aplikacje typu Evernote, OneNote czy kalendarze) do jednego rozwiązania IT.

Funkcje systemu

 • Kategorie informacji

  • Kategoryzowanie, tagowanie i umieszczanie w zarządzanych listach obiektu PIM (ogólnie rozumianego jako notatka) z możliwością prezentowania go w formie zdarzenia kalendarzowego, zadania czy notatki.
  • Tworzenie kategorii i nadawanie im określonych oznaczeń tj. typ, kolor i ikony.
  • Dodawanie opisów dotyczących wybranej kategorii.
  • Przypisywanie domyślnych wykonawców.
  • Filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie wybranych zadań.
 • Kalendarz

  • Obiekt PIM w formie zdarzenia kalendarzowego, widocznego w odpowiednio wybranym kalendarzu.
  • Tworzenie nowych zdarzeń kalendarzowych także cyklicznych.
  • Tworzenie dowolnie definiowanych kalendarzy z możliwością ich grupowania.
  • Przenoszenie i umieszczanie w kalendarzu dowolnych eventów z innych modułów i generowanie zdarzenia w kalendarzach uczestników.
  • Możliwość upubliczniania zdarzenia bez danych szczegółowych jako np. czas zajęty.
  • Wyświetlanie zastępstwa i wysyłanie powiadomienia o zbliżającym się deadlinie w przypadku nieobecności głównego wykonawcy.
 • Zarządzanie zadaniami

  • Tworzenie dowolnych zadań widocznych dla wybranej grupy odbiorców – zarówno w kalendarzu jak i na tablicy zadań.
  • Tworzenie indywidualnej listy zadań.
  • Dodawanie obserwatorów do określonych zadań.
  • Nadawanie uprawnień wynikających z hierarchii organizacji.
  • Rezerwowanie zasobów (wyposażenie/samochód/sale konferencyjne) z poziomu zadania/eventu po uprzednim podglądzie kalendarza dostępności zasobów.
  • Dodawanie checklisty uniemożliwiającej zamknięcie zdarzenia.
  • Dodawanie dowolnych plików.
  • Automatyczne uruchomienie procesów po realizacji wszystkich zadań.
  • Rejestrowanie kosztów oraz czasu pracy w ramach zadań.
  • Automatyczne generowanie zadań po zgłoszeniach w innych modułach.
 • Powiadomienia

  • Możliwość wysyłania powiadomień automatycznych – generowanych przez system, jak i tworzenia własnych.
  • Wysyłanie powiadomień poprzez wewnętrzną skrzynkę, która agreguje powiadomienia kontekstowo; łatwe filtrowanie powiadomień wg kategorii.
  • Wysyłanie powiadomień e-mail oraz generowanie powiadomień push dostępnych na platformach mobilnych.
  • Powiadomienia ze zdarzeniem kalendarzowym – wpisy do kalendarzy outlook, gmail itp.
 • Komunikacja

  • Komunikator zapewniający możliwość tworzenia indywidualnych konwersacji i chatów grupowych, w tym tematycznych (tworzonych kontekstowo do danych projektów, zadań, wymagań etc.), z historią komunikacji również zapisywaną kontekstowo.
  • Tworzenie wirtualnych pokoi (z opcją VIDEO).
  • Rozbudowany system komentarzy, umożliwiający efektywną pracę grupową oraz zaawansowany, wielokanałowy system powiadomień i przypomnień.
  • Prowadzenie wielowątkowych dyskusji dzięki dowolnej ilości poziomów zagnieżdżenia odpowiedzi.
  • Rozbudowany edytor tekstowy.
  • Możliwość udostępnienia sekcji komentarzy w dowolnym miejscu w systemie.

Systemy IT powinny ułatwiać realizację projektów, usprawniać komunikację oraz pozwalać na rzetelną kontrolę postępów (budżetu, czasu, zakresu, jakości) i raportowanie zarządcze.

PwC

Ekosystem aplikacji biznesowych

Czy wiesz, że wszystkie rozwiązania zbudowane na bazie platformy Productive24 mogę się wzajemnie uzupełniać, przenikać, łączyć ze sobą tworząc jeden, kompleksowy ekosystem aplikacji biznesowych?

Cyfrowy organizer osobisty jest modułem cross-działowym, który idealnie komponuje się z każdą, dowolną aplikacją stworzoną w Productive24 np. z systemem do Zarządzania projektami czy Zarządzania Organizacją, system CRM.

Odkryj nowe możliwości