• Kontroluj wydatki i optymalizuj koszty w firmie

  Budżetowanie i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Kompleksowy program do zarządzania finansami w firmie

Aplikacja do zarządzania finansami i budżetami zbudowana w oparciu o platformę Productive24 zapewnia wsparcie działań controllingowych w organizacji, pozwalając kompleksowo monitorować całą działalność finansową firmy.

Rozwiązanie gwarantuje płynny obieg dokumentów i informacji finansowych. Pozwala mierzyć przepływ środków pieniężnych, zarządzać budżetami, zlecać fakturowanie kontrahentów i sporządzać niezbędne raporty, zapewniając przy tym zgodność wszystkich procesów z przepisami i obowiązującymi procedurami.

Planowanie budżetu, obieg faktur i inne funkcje:

 • Baza kontrahentów

  • Widok listy wszystkich kontrahentów z możliwością filtrowania, sortowania czy wyszukiwania określonych pozycji.
  • Dodawanie nowych kontrahentów dostępne z poziomu listy.
  • Integracja z GUS – automatyczne (na podstawie wpisanego numer NIP) pobieranie z GUS danych ewidencjonowanych firm.
  • Dodawanie do każdego kontrahenta osób kontaktowych, operacji bankowych, wybranych umów, przelewów do wykonania z możliwością opcji split payment.
  • Weryfikacja białej listy podatników VAT.
  • Możliwość prowadzenia dyskusji oraz dodawania plików pod wybranym kontrahentem.
 • Budżety i wydatki

  • Automatyzacja planowania budżetu w oparciu o zaakceptowane plany finansowe poszczególnych działów lub projektów.
  • Dowolne zamodelowanie procesu decyzyjnego.
  • Ewidencja kosztów budżetowych (również za pomocą technologii OCR).
  • Automatyczna walidacja wprowadzanych wartości, weryfikacja pozycji z predefiniowanych list.
  • Widok aktualnego, niewykorzystanego budżetu, raportowanie poziomu jego realizacji, zarządzanie zmianami – zgłaszanie wniosków o przesunięcie środków między projektami, modyfikacja budżetów po akceptacji wniosków.
 • Operacje bankowe

  • Prowadzenie ewidencji operacji bankowych – możliwość bieżącej aktualizacji i podglądu statusu operacji. Ewidencja w kontekście danego kosztu.
  • Importowanie wszystkich operacji bankowych z wybranego banku, z częstotliwością zależną od wymagań organizacji.
  • Klasyfikacja wykonanych operacji wg rodzaju transakcji, kwoty i daty płatności, dodawanie wybranych parametrów, załączników, prowadzenie dyskusji i wyjaśnień.
  • Kontrola kompletności dokumentów kosztowych względem operacji bankowych wykonanych w bieżącym okresie.
  • Prowadzenie weryfikacji podatnika VAT i białej listy rachunków po realizacji transakcji.
  • Automatycznie aktualizacja dostępnego budżetu po zaakceptowaniu wybranej operacji bankowej.
 • Raporty gotówkowe

  • Generowanie raportów gotówkowych.
  • Zbiorcza lista wszystkich raportów.
  • Ewidencja dostępnych środków finansowych.
  • Możliwość integracji z dowolnym systemem do zarządzania kasami gotówkowymi firmy.
  • Załączanie odpowiednich dokumentów w załącznikach, np. dodanie faktury.
 • Ewidencja kosztów i rozliczanie zaliczek

  • Szeroka kontrola nad kosztami w organizacji (w tym pozabudżetowymi).
  • Zgłaszanie, akceptowanie, wydawanie/pobieranie i rozliczanie zaliczek.
  • Zgłaszanie kosztów z poziomu wszystkich platform i urządzeń mobilnych, przy użyciu wbudowanego aparatu, nawet bez dostępu do sieci (technologia OCR).
  • Informacja o limitach przysługujących danemu pracownikowi na określony typ wydatku oraz dotychczasowej sumie zaraportowanych kosztów w bieżącym okresie rozliczeniowym.
 • Obieg dokumentów finansowych

  • Automatyczne generowanie dokumentów (np. wniosków, formularzy).
  • Określenie dowolnych ścieżek akceptacji dla wybranych typów wniosków tj. przypisanie realizatorów oraz realizatorów zastępczych (np. w przypadku nieobecności głównego realizatora), obserwatorów, nadanie odpowiednich uprawnień zgodnie z polityką firmy.
  • Dekretowanie dokumentów kosztowych z rozbiciem na centra kosztów.
  • Określenie czasu realizacji zarówno dla poszczególnych elementów, jak i dla całego dokumentu czy procesu.
  • Bieżące monitorowanie statusów procesowanych dokumentów.
  • Wersjonowanie – śledzenie wszystkich zmian dokonanych na dokumentach w trakcie trwania procesu.
  • Wsparcie dla dowolnie skomplikowanego workflow pracy nad każdym z formularzy.
  • Załączanie dokumentów w postaci załączników (pliki o dowolnym rozszerzeniu) bądź odwzorowanie przy pomocy formularzy.
 • Zamówienia zakupu (PO)

  • Jedno, centralne miejsce pozwalające przechowywać oferty, dane dostawców, oraz informacje o procesie akceptacji zamówień zakupu.
  • Tworzenie i rejestrowanie zamówień z uwzględnieniem najważniejszych informacji takich jak: nazwa przedsiębiorstwa, numer zamówienia, typ produktu lub usługi, ilość, ceny oraz kluczowe daty etc.
  • Możliwość przypisania numeru zamówienia zakupu (PO no.) do każdego zamówienia zakupu.
  • Monitorowanie zakupów towarów i usług od dostawców – ich statusu i ustaleń. Transparentna struktura kosztów.
  • Walidacja zamówienia – nieodłączny element ścieżki audytowej pozwalający znacząco przyspieszyć i ułatwić proces audytu.
  • Automatyczne generowanie powiadomień po wykonaniu określonej akcji np. pojawieniu się nowego dokumentu, wymaganej akceptacji etc.
 • Zlecenia fakturowania

  • Bieżące zlecanie fakturowania wybranych kontrahentów.
  • Tworzenie tasków i przypomnień, monitorowanie statusu zlecenia.
  • Opcja podziału faktury na jej elementy składowe z możliwością osobnego rozliczania każdego z nich.
  • Możliwość przypisania numer zamówienia zakupu (purchase order) do wybranej faktury, usprawniająca proces weryfikacji jego zgodności z fakturą.
  • Możliwość prowadzenia dyskusji w sekcji komentarzy.

Specjaliści finansowi potrzebują dziś inteligentnych narzędzi, porad i wskazówek, aby dobrze radzić sobie ze złożonymi kwestiami finansowymi oraz przekazywać firmie swoje wnioski i spostrzeżenia wspomagając w ten sposób jej wzrost i rentowność.

Deloitte

Analiza i kontrola działalności finansowej przedsiębiorstwa

Prowadzenie działań controllingowych pozwala nie tylko na bieżąco monitorować przepływ środków w organizacji, ale również zoptymalizować kluczowe jej procesy. Nie należy zapominać, że zarządzanie finansami to m.in. planowanie wydatków i sprawne zarządzanie budżetami w organizacji, automatyzacja przepływu dokumentów finansowych, monitorowanie statusu dokumentów, raportowanie i wiele, wiele więcej.

Mimo że wszystkie te działania mają wspólny cel – sprawowanie szeroko pojętej kontroli nad finansami w organizacji, to ich przebieg jest silnie uzależniony od specyfiki firmy. Kluczowe wówczas staje się znalezienie narzędzia, które w pełni odzwierciedli nawet najbardziej złożone procesy i elastycznie dopasuje się do wymagań każdej organizacji.

Dzięki Productive24 zrezygnowaliśmy z nieefektywnych arkuszy kalkulacyjnych. Rozwiązanie znacznie poprawiło efektywność naszych procesów związanych z budżetowaniem i zapewniło automatyczną kategoryzację wydatków projektowych.

Monika Król
Zastępca Dyrektora ds. przedsiębiorczości i ekosystemów gospodarczych w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

Czy wiesz, że wszystkie rozwiązania zbudowane na bazie platformy Productive24 mogą się wzajemnie uzupełniać, przenikać i łączyć ze sobą tworząc jeden wielki ekosystem aplikacji biznesowych? Z aplikacją do zarządzania finansami świetnie sprawdzają się:

Odkryj nowe możliwości