• Spójne informacje produktowe w zasięgu ręki!

  System PIM, dzięki któremu skrócisz time-to-market

Usprawnij zarządzanie asortymentem i buduj skuteczną sprzedaż

Aplikacja do zarządzania portfelem produktów zbudowana w oparciu o technologię Productive24 to narzędzie usprawniające proces wprowadzania do oferty nowych pozycji asortymentowych oraz gromadzenie i aktualizację informacji produktowych. Rozwiązanie dba o spójność i standaryzację danych, dzięki czemu specyfikacja jest kompletna i wolna od błędów, stając się scentralizowanym i wiarygodnym źródłem informacji o produkcie dla całej organizacji oraz jej interesariuszy.

Wdrożenie Productive24 zwiększyło standaryzację naszych danych i usprawniło proces wprowadzania produktów na rynek. Automatyzacja zapewniona przez Productive24 objęła również naszych dostawców i pozwoliła osiągnąć pełną transparentność i kontrolę w procesie. W efekcie skróciliśmy time-to-market aż o 52%.

Adam Szmidt
Senior Manager of Digital Supply Chain & Product,
Leroy Merlin Polska

Dzięki Product Information Management (PIM):

Jako producent z branży pet food musimy spełniać szereg wymogów prawnych związanych z rzetelną informacją produktową. Procesem wprowadzania produktów na rynek zarządza u nas aplikacja zbudowana w Productive24. Rozwiązanie pilnuje jakości i kompletności danych oraz dostarcza nam zawsze aktualnej wiedzy o asortymencie Doliny Noteci.

Magdalena Ołowska
Dyrektor ds. marketingu
Dolina Noteci

Karta produktu, katalog produktów i inne funkcje systemu PIM:

 • Tworzenie zgłoszenia produktowego

  • Szeroka dostępność rozwiązania zarówno dla interesariuszy wewnętrznych (zgłaszanie propozycji produktowych marek własnych), jak i zewnętrznych (dostawców).
  • Kompleksowa obsługa referencji produktowych zarówno dla kanału in-store, jak i e-commerce zapewniające spójność informacji.
  • Tworzenie niestandardowych szablonów etapów poprzez definiowanie parametrów uwzględniających elementy niezbędne z punktu widzenia organizacji oraz zachowania spójności bazy produktowej.
  • Rozbudowana hierarchizacja produktów ułatwiająca ich zlokalizowanie w strukturze finalnie systematyzuje asortyment i zapewnia porządek.
  • Ustandaryzowane wprowadzenie elementów informacji produktowej pozwala na grupowanie ich według wspólnych parametrów.
  • Kategoryzacja informacji umożliwia różnym działom pracę z danymi, które są im niezbędne, np. dla działu produkcji informacje dotyczące gramatury produktu, dla działu księgowości stawki VAT.
  • Załączanie plików w formacie xls, csv, pdf, png, jpg, np. certyfikat produktu, jego wizualizacja, projekty etykiety czy opakowania.
 • Elastyczna konfiguracja workflow

  • Kreowanie unikalnych scenariuszy procesu dla produktów w zależności od jego typu, usytuowania w hierarchii grupy produktowej, priorytetu czy stopnia złożoności.
  • Tworzenie zróżnicowanych ścieżek procesu składających się z dowolnej liczby etapów i przypisywanie do nich odpowiednich uczestników.
  • Definiowanie etapów o zróżnicowanym charakterze, np. etapy sekwencyjne (zapewniające uporządkowany przepływ prac) i równoległe (wpływające na szybkość realizacji procesu).
  • Złożona struktura uprawnień pozwala na odzwierciedlenie struktury organizacji i zakresu odpowiedzialności dla danej roli w procesie.
  • Płynna redystrybucja uprawnień w przypadku absencji osoby zaangażowanej w proces zapobiega zakłóceniom i zapewnia ciągłość działań.
  • Dowolne definiowanie statusów określających stopień zaawansowania prac i ich realizacji.
 • Realizacja zgłoszenia produktowego

  • Przejrzyste statusowanie zgodnie z uprawnieniami właściciela etapu pozwala błyskawicznie procesować zgłoszenie produktowe i kontrolować stan jego realizacji, eliminując chaos i nieautoryzowane zmiany.
  • Zarządzanie zmianą w zakresie propozycji produktowej, np. uzupełnienie zgłoszenia o niezbędne dane, dzięki opcji cofania etapów wraz z wyjaśnieniem lub zamrożenie/wstrzymanie.
  • Multiakceptacja oczekujących zgłoszeń na podstawie listy przypisanych do akceptanta propozycji produktowych prowadząca do zmniejszenia czasochłonności procesu.
  • Mierzenie czasu realizacji określonego etapu bądź całości procesu, umożliwiające identyfikację blokerów, a następnie dalsza optymalizacja.
  • Kontrola efektywności dzięki monitorowaniu KPI zdefiniowanych dla procesu, dających obraz realizacji wyznaczonych celów.
  • Rozbudowany system eskalacji informujący coraz większe grupy użytkowników w przypadku zbyt długiego procesowania zgłoszenia na danym etapie.
  • Automatycznie wyliczana marża dla produktu uwzględniająca inne parametry finansowe, np. cena zakupu, kursy walut, podatek VAT, cena sprzedaży, itp.
 • Repozytorium informacji produktowych

  • Centralne źródło danych o produkcie agregujące wszelkie informacje (aktualne, archiwalne) dostępne z poziomu jednego systemu zapobiegające niekontrolowanemu ich rozproszeniu.
  • Śledzenie kompletności informacji dzięki procentowemu wyrażeniu stanu ich uzupełnienia pozwala na bieżąco kontrolować status ich gotowości.
  • Katalog produktowy online ze szczegółowymi informacjami również dla pracowników terenowych, np. handlowców, obejmujący aktualną wiedzę o składach, indeksach produktów itp., wraz z plikami graficznymi (zdjęcie produktu, wizualizacja etykiety).
  • Zaawansowane filtrowanie po wszelkich parametrach produktu oraz tworzenie zdefiniowanych filtrów pozwalających na grupowanie asortymentu według dowolnych potrzeb.
  • Tłumaczenie treści na języki obce umożliwia dostęp do informacji w wielu językach, dzięki czemu tłumaczone dane są tożsame niezależnie od rynków, na jakich obecny jest produkt.
  • Widok produktu z poziomu kalendarza obejmujący datę realizacji określonych etapów, np. wprowadzenia na rynek, wycofania itp.
 • Zarządzanie danymi o produkcie

  • Zarządzanie informacją/Data enrichment, jej modyfikowanie, dodawanie kolejnych elementów oraz ich usuwanie zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
  • Wersjonowanie danych dające możliwość śledzenia zmian w produkcie i przywrócenia poprzednich wersji w razie potrzeby.
  • Eliminacja zduplikowanych treści pozwalająca zachować aktualność informacji, ich przejrzystość i wysoką jakość.
  • Bezpieczna dystrybucja informacji w wielu kanałach eliminująca ryzyko ich rozbieżności bądź niekompletności, pozwala na szybką publikację aktualnych danych oraz wspiera omnichannelowe strategie sprzedażowo-promocyjne.
  • Dostęp do informacji online i offline zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i aplikacji mobilnej.
 • Współpraca z interesariuszami

  • Dystrybucja informacji w ramach całej organizacji, w szczególności jednostek zaangażowanych w proces, np. dział księgowości, jakości, merchandisingu, danych podstawowych, bez konieczności prowadzenia dodatkowej komunikacji.
  • Dodawanie kontekstowych notatek przez supervisorów etapów dla innych użytkowników zaangażowanych w akcję w przypadku konieczności cofnięcia etapu lub dodania istotnych­ uwag.
  • Sekcja komentarzy z opcją ograniczenia widoczności dla określonych użytkowników pozwala nie tylko usprawnić komunikację, ale i włączyć w dyskusję odpowiednie osoby.
  • Wbudowany komunikator dający możliwość szybkiej rozmowy indywidualnej lub grupowej, tworzenia kanałów tematycznych, dodatkowo wyposażony w edytor graficzny.
  • Elastyczne ustawienia powiadomień (systemowe, e-mail, push) pozwalające definiować powiadomienia standardowe, np. alerty o oczekujących do akceptacji referencjach i niestandardowe (eskalacje – im dłuższe procesowanie danego etapu, tym więcej osób otrzymuje notyfikacje).
 • Raporty, statystyki, zestawienia

  • Wielopłaszczyznowe statystyki dotyczące wprowadzania produktu do oferty, stanu i czasu ich realizacji, wskaźników efektywności, itp.
  • Sprawne grupowanie i sortowanie parametrów na podstawie których generowanie są odpowiednie statystyki.
  • Tworzenie złożonych i spersonalizowanych raportów i zestawień na podstawie zagregowanych danych.
  • Graficzna prezentacja wyników w postaci diagramów kołowych, słupkowych, liniowych, tabel, list, wykresów Gantta.
  • Eksport danych do pliku w formacie pdf, xls, csv.

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

Rozwiązanie Productive24 wspiera organizację w realizacji jej kluczowych procesów związanych z zarządzaniem produktami w każdej fazie ich rozwoju. Aplikacje z rodziny Productive24 pozwalają na łączenie w systemie komplementarnych obszarów działalności organizacji i ich automatyzację, co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. Aplikacja PIM Productive24 może być wspierana przez inne narzędzia przydatne nie tylko w sprzedaży i marketingu. Elastyczność systemu pozwala na stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań o wszechstronnym zastosowaniu i czerpanie z innych aplikacji Productive24:

Odkryj nowe możliwości