• E-BOOK | BAZA PYTAŃ DLA HR
    „Ankiety w HR”

    Projektujesz badania ankietowe? Pobierz e-book dedykowany specjalistom HR i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać potencjał ankiet w Twojej organizacji! Skorzystaj z bazy 140 gotowych pytań z różnych obszarów funkcjonowania firmy!

Co i jak badać w organizacji?

Ankiety zajmują ważne miejsce w budowaniu przyjaznego środowiska pracy. Regularnie przeprowadzane dostarczają odpowiedzi na pytanie, jak wdrażane zmiany wpływają na poszczególne aspekty funkcjonowania organizacji i – co ważne – pomagają zmniejszyć kosztowną rotację pracowników. Publikacja „Ankiety w HR” podpowiada, jak konstruować ankiety oraz jak wykorzystać badania ankietowe w trakcie całej ścieżki pracownika w organizacji (ang. Employee Journey).

Z e-booka dowiesz się:

  • Jakie obszary badać w organizacji i jak wykorzystać ich potencjał w całym employee journey?
  • Jakie są dobre praktyki w konstruowaniu ankiet?
  • Jakie korzyści przeprowadzanie ankiet pracowniczych przynosi zarządowi, działowi HR i pracownikom?
  • Jak zautomatyzować proces ankietowania?
  • Jak wykorzystać wnioski płynące z ankiet pracowniczych do usprawnienia organizacji?

Ankiety pracownicze pozwalają pracodawcy na bieżąco śledzić jakie doświadczenia pracowników tworzy organizacja i czego doświadczają pracownicy w trakcie całej swojej podróży przez firmę. Bez regularnych ankiet trudno sobie wyobrazić budowanie autentycznego i angażującego employee experience w organizacji.

Karolina Karwowska
Managing Partner Dream Employer Hub,
Ekspert employee experience i zaangażowania pracowników

Automatyzacja badań ankietowych

Pobierz e-book i dowiedz się, jak skutecznie zautomatyzować proces przeprowadzania ankiet w Twojej organizacji!