• Firmowa flota w pełnej gotowości!

  Aplikacja do zarządzania flotą - kontrola, utrzymanie i rezerwacje pojazdów

Wygodne zarządzanie flotą samochodową od A do Z

Aplikacja do zarządzania flotą pojazdów Productive24 to rozwiązanie zbudowane w oparciu o platformę Productive24, ułatwiające przedsiębiorcom administrowanie i monitorowanie floty pojazdów wykorzystywanych w firmie.

Narzędzie do zarządzania flotą w organizacji zapewnia bieżące ewidencjonowanie pojazdów, rezerwacje, kontrole ich stanu technicznego, czy rejestracje dotyczących ich zdarzeń (np. awaria, stłuczka czy serwis). Aplikacja zapewnia przejrzystość i kontrolę wykorzystania pojazdów firmowych wszystkim pracownikom z poziomu jednej dedykowanej aplikacji.

Nowoczesne i efektywne zarządzanie flotą pojazdów to:

Zarządzanie flotą za pomocą Productive24 pozwoliło nam nie tylko usprawnić i uporządkować proces rezerwacji pojazdów, ale również monitorować ich stan, status przeglądów czy ważność polis. To duże ułatwienie dla firmy, w której wykorzystywanie firmowych pojazdów jest codziennością.

Patryk Wojcieski
Specjalista analizy danych i raportowania
The Adecco Group

Ewidencja pojazdów, kalendarz rezerwacji i inne funkcje:

 • Ewidencja pojazdów

  • Spis wszystkich pojazdów w firmie, dostępny z poziomu jednego centralnego pulpitu.
  • Zestawienie danych identyfikacyjnych dotyczących pojazdu – modelu, numeru rejestracyjnego pojazdu, ważności dokumentów, a także możliwość załączenia zdjęcia.
  • Status rezerwacji – informacja dotycząca aktualnych i zaplanowanych rezerwacji pojazdu.
  • Status dostępność pojazdu – informacja o bieżącym wykorzystaniu pojazdu i jego aktualnym użytkowniku.
  • System filtrowania wyników – możliwość wyszukiwania pojazdów z uwzględnieniem wybranych parametrów.
  • Lista elementów wyposażenia pojazdu apteczka pierwszej pomocy, koło zapasowe, lewarek itp.
 • Karta pojazdu

  • Informacje techniczne o pojeździe zebrane w obrębie jednego systemu.
  • Termin ważności dokumentów – system powiadomień zapewniający aktualność wymaganych dokumentów, niezbędnych do użytkowania pojazdu.
  • Informacje o zdarzeniach dotyczących wybranego pojazdu np. o zbliżającym się przeglądzie, czy konieczności opłaty ubezpieczenia.
  • Możliwość oznaczenia aktualnego użytkownika pojazdu.
  • Automatyczne monitorowanie i generowanie zadań związanych z obsługą pojazdu.
  • Przypisanie odpowiedzialności za czynności dotyczące pojazdu do pracownika.
 • Rezerwowanie pojazdów

  • Możliwość rezerwacji auta z poziomu kalendarza firmowego z oznaczeniem początku i końca jego użytkowania.
  • Przypisanie konkretnego pojazdu pod pracownika w ramach ustalonego przedziału czasowego.
  • Opis celu rezerwacji auta np. delegacja.
  • Archiwum rezerwacji.
 • Rejestrowanie zdarzeń

  • Informacje o wykonanych przeglądach.
  • Informacje o otrzymanych mandatach karnych.
  • Informacje o stłuczkach i innych problemach technicznych wraz z opisowym oraz graficznym raportem uszkodzeń.
  • Ewidencja przebiegu pojazdu.
 • Generowanie protokołów przekazania

  • W pełni zautomatyzowany proces generowania protokołu przekazania pojazdu.
  • Rejestr przekazania pojazdów między pracownikami z odnotowaną datą oraz godziną.

Przejrzysta obsługa floty samochodowej

Narzędzie Productive24 zapewnia elastyczne zarządzanie pojazdami w Twojej organizacji. Monitoring czynności związanych z flotą pozwoli przestrzegać wszystkich kluczowych terminów, jak przeglądy, czy opłacenie ubezpieczenia, a kontrola z poziomu komputera lub smartfonu umożliwi dostęp do danych w dowolnym momencie i miejscu.

Dostosowując się do potrzeb firmy aplikacja do zarządzania flotą Productive24 wprowadza przejrzystość i porządek w procesie rezerwacji i eksploatacji służbowych aut dla wszystkich pracowników. Kluczowe informacje zebrane w obrębie jednej aplikacji pozwalają optymalizować proces zarządzania firmowymi pojazdami, usprawniając działanie całej organizacji.

Odkryj nowe możliwości