• Badaj procesy i zjawiska w organizacji

  Ankiety pracownicze - weryfikuj wiedzę i badaj zaangażowanie pracowników

Kompleksowy generator ankiet, testów i quizów

Aplikacja Productive24 do generowania ankiet, testów i quizów to elastyczne narzędzie pozwalające tworzyć i przeprowadzać dowolne ankiety pracownicze (np. badania zaangażowania i satysfakcji) na wszystkich etapach drogi pracownika w organizacji.

Narzędzie umożliwia też przygotowywanie testów i quizów weryfikujących wiedzę pracowników, które mogą być przeprowadzane automatycznie – ad hoc, cyklicznie lub w określonym momencie (np. za zakończeniu danego szkolenia).

Ankiety dla pracowników – co i jak badać w organizacji?

Odpowiednie zaprojektowanie i przeprowadzenie ankiet pracowniczych pozwala zdobyć cenny feedback, dzięki któremu organizacja będzie mogła nie tylko identyfikować obszary wymagające usprawnienia i skutecznie je ulepszać, ale również w pełni zaadresować oczekiwania pracowników, zwiększając ich zaangażowanie i motywację.

Jak ankiety pomagają budować przyjazne miejsce pracy?

Ankiety pracownicze pozwalają pracodawcy na bieżąco śledzić, jakie doświadczenia pracowników tworzy organizacja i czego doświadczają pracownicy w trakcie całej swojej podróży przez firmę. Bez regularnych ankiet trudno wyobrazić sobie budowanie autentycznego i angażującego employee experience w organizacji.

Karolina Karwowska
Managing Partner Dream Employer Hub,
Ekspert employee experience i zaangażowania pracowników

Funkcje rozwiązania:

 • Tworzenie ankiety/quizu

  • Wybór grupy docelowej, do której kierowana jest ankieta, test lub quiz.
  • Wybranie gotowego szablonu ankiety, testu lub quizu z przygotowanej przez dział HR listy.
  • Dodanie obserwujących – osób posiadających dostęp do udzielonych przez użytkownika odpowiedzi i otrzymanego wyniku, lecz nie posiadających dostępu do ustawień ankiety.
  • Możliwość wyboru osoby odpowiedzialnej za ocenę pytań każdorazowo przy publikacji danej ankiety.
  • Definiowanie wiadomości powitalnej wyświetlanej użytkownikom na początku ankiety.
  • Możliwość przypisania ankiety do wybranego szkolenia.
 • Ustawienia pytań

  •  Łatwe budowanie złożonych ankiet dopasowanych do grupy docelowej.
  • Wybór tagów – możliwość przypisania do pytania tagu, który ułatwi grupowanie pytań i ich wyszukiwanie w przyszłości.
  • Różne formy pytań: tekstowe i/lub wykorzystujące zdjęcie, z odpowiedziami jednokrotnego (A, B, C oraz TAK/NIE) lub wielokrotnego wyboru, pytania otwarte, odpowiedzi tekstowe, odpowiedzi w skali np. 1-5 itd.
  • Określenie najważniejszych parametrów pytania: punktacja, maksymalna i minimalna liczba odpowiedzi, zakres odpowiedzi, dodanie opcji dodatkowego pola odpowiedzi, dodanie załączników, ustalenie procedury przejścia do następnego pytania, etc.
  • Wersjonowanie pytań – wprowadzenie zmiany automatycznie tworzy nową wersję pytania.
 • Szablony

  • Wybór kategorii i typu ankiety – możliwość przydzielenia jej do odpowiedniej grupy osób/działu w organizacji.
  • Określenie limitu czasowego na uzupełnienie ankiety.
  • Ustalenie najważniejszych parametrów ankiety: trybu dobierania pytań (manualnie lub losowo), ich kolejności, trybu losowania w przypadku kolejnych podejść, progu zaliczenia, liczby dostępnych podejść, deadline’u, itd.
  • Ustawienie podsumowania zawierającego określone elementy np. podziękowanie, informacja o zaliczeniu testu, zdobyte punkty, przegląd wybranych odpowiedzi.
  • Wersjonowanie i aktualizowanie szablonu.
 • Publikacja

  • Statusy ankiet, quizów i testów widoczne w panelu użytkownika.
  • Licznik limitu czasu wyświetlany użytkownikowi w trakcie uzupełniania ankiety, testu lub quizu.
  • Możliwość powrotu do wybranego pytania i edycji odpowiedzi.
  • Generowanie podsumowania, możliwość przejrzenia udzielonych odpowiedzi oraz (jeżeli to możliwe) ponowne podejście do testu.
 • Komentarze i powiadomienia

  • Elastyczny system powiadomień (e-mail, push, systemowych), generowanych i wysyłanych po wykonaniu określonej akcji, np. opublikowanie bądź wypełnienie przez pracownika ankiety lub quizu.
  • Możliwość ustawienia dodatkowego przypomnienia i powiadomienia, np. o ostatecznym terminie wykonania ankiety lub quizu.
  • Rozbudowana sekcja komentarzy, która może być dodana do dowolnego miejsca w systemie, np. do szablonu ankiet.
  • Kontekstowe prowadzenie i zapisywanie dyskusji pozwalające zastąpić zbędą, nieefektywną komunikację e-mail.
  • Możliwość prowadzenia wielowątkowych dyskusji (wiele poziomów zagnieżdżenia wypowiedzi) i otagowania wybranego użytkownika.
  • Rozbudowany edytor tekstowy oraz edytor grafik (do załączników graficznych).
 • Raporty i statystki

  • Statystyki wykonanych testów (zaliczony, niezaliczony, liczba podejść, najlepsze wyniki, procent wykonanych testów, pasek postępu).
  • Generowanie indywidualnego raportu odpowiedzi umożliwiającego weryfikacje poszczególnych pytań testu/ankiety/quizu.
  • Możliwość eksportu danych w różnych formatach (.csv,.xlsx).

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

Czy wiesz, że wszystkie rozwiązania zbudowane na bazie platformy Productive24 mogą się wzajemnie uzupełniać, przenikać, łączyć ze sobą tworząc jeden, kompleksowy ekosystem aplikacji biznesowych? Rozwiązanie do ankiet, testów i quizów świetnie uzupełni procesy organizacji w obszarach takich, jak:

Odkryj więcej funkcji systemu HRM/HCM

Zarządzanie rekrutacją – wnioski o rekrutację, bazy kandydatów, różne ścieżki i szablony procesów, formularze ocen kandydatów…

Rekrutacja

Aplikacja do zarządzania dokumentacją w formie elektronicznej, wspierająca proces obiegu dokumentów w organizacji.

E-dokumentacja pracownicza

Cyfryzacja i automatyzacja zarządzania nieobecnościami – elektroniczne wnioski urlopowe, nieobecności zespołu, kalendarze firmowe…

Zarządzanie nieobecnościami

Elastyczna platforma do preboardingu i onboardingu – pełna automatyzacja wdrażania pracowników w Twojej organizacji.

Onboarding

Elastyczne narzędzie do tworzenia dowolnego typu ankiet pracowniczych, testów oraz quizów.

Ankiety, testy i quizy

Rozwiązanie wspierające rozwój pracowników i budowanie kapitału intelektualnego organizacji.

Szkolenia i rozwój (L&D)

Aplikacja do automatyzacji przeprowadzania ocen pracowniczych – oceny okresowe, cele, zadania, profile kompetencyjne…

Oceny pracownicze

Kompleksowe zarządzanie OKR w organizacji – zarządzanie celami, monitorowanie projektów, śledzenie progresu…

OKR

Cyfrowe środowisko pracy – platforma usprawniająca komunikację i pracę grupową.

Digital Workplace

Zestaw narzędzi pozwalających mierzyć i poprawiać satysfakcję oraz zaangażowanie pracowników.

Wellbeing pracowników

Rozwiązanie, które porządkuje procesy offboardingowe i zbiera feedback od odchodzących pracowników.

Offboarding

Zaprojektuj rozwiązanie, które w pełni odzwierciedli procesy w Twojej organizacji.

Oprogramowanie na zamówienie

Odkryj nowe możliwości