• Wykorzystaj potencjał sprzedażowy Twojej firmy!

  Elastyczny system CRM dopasowany do Twojej firmy

Zarządzaj procesami sprzedażowymi w oparciu o dane i buduj długotrwałe relacje z klientami

CRM Productive24 to system zbudowany na bazie platformy Productive24, który automatyzując pracę działu sprzedaży, pozwala w efektywny sposób zarządzać bazą klientów oraz koordynować pracę działu handlowego. Rozwiązanie automatyzuje zarządzanie leadami i szansami sprzedażowymi, usprawnia proces komunikacji z klientem, pozwala z łatwością delegować zadania, monitorować ich statusy oraz mieć bieżący wgląd w aktywności handlowców.


Dodatkowo system może być elastycznie dopasowany do indywidualnych potrzeb organizacji, dzięki czemu jest w stanie w pełni odzwierciedlać jej unikalne procesy sprzedażowe.

Dzięki systemowi automatyzacji sprzedaży handlowcy odzyskują swój cenny czas, są bardziej wydajni w obsłudze aktualnych oraz zdobywaniu nowych klientów.

PwC

Automatyzacja sprzedaży, a w tym:

 • Monitorowanie aktywności

  • Monitorowanie i elastyczne zarządzanie aktywnościami opiekunów klienta.
  • Możliwość dodawania procesów sprzedażowych z poziomu kalendarza.
  • Zmiana widoku kalendarza na dzienny, tygodniowy oraz miesięczny.
  • Zaawansowane filtrowanie, sortowanie i wyszukiwanie procesów sprzedażowych.
 • Leady i procesy sprzedażowe

  • Odzwierciedlenie wszystkich procesów sprzedażowych i wizualizacja ich statusów.
  • Możliwość utworzenia odrębnych procesów sprzedażowych dla różnych produktów.
  • Dostosowanie przebiegu procesu sprzedażowego do indywidualnej specyfiki klienta.
  • Angażowanie wybranych działów w organizacji do podjęcia wymaganych działań, na określonych etapach procesu sprzedażowego.
  • Ocena potencjału lead’a sprzedażowego.
  • Prowadzenie akcji sprzedażowych targetowanych do określonych grup klientów lub leadów.
 • Firmy i osoby kontaktowe

  • Zarządzanie wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi klientów, leadów, firm oraz osób kontaktowych.
  • Lista firm i osób kontaktowych, wraz z ewidencją aktywności związanych z wybranym klientem, informacją o obowiązującej umowie oraz innymi, dodatkowymi informacjami.
  • Dodawanie osoby kontaktowej, procesu sprzedażowego oraz umowy z poziomu widoku danej firmy.
  • Planowanie zadań, dodawanie i generowanie przypomnień.
  • Zaawansowane filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie danych po dowolnych parametrach.
 • Oferty handlowe

  • Centralna baza ofert handlowych.
  • Możliwość przypisywania oferty do danego klienta i procesu sprzedażowego wraz z określaniem statusu postępowania ofertowego.
  • Określenie formy płatności oraz jej terminów. Dodatkowo uwzględnienie przyznanych rabatów.
  • Widoczna informacja o kluczowych datach dotyczących oferty/umowy np. data złożenia dokumentu, okres ważności oferty oraz data zakończenia oferty/umowy.
  • Wybór produktu z katalogu produktów (ofertownik).
  • Widok listy ofert z możliwością ich filtrowania, sortowania i wyszukiwania określonych pozycji.
 • Analiza konkurencji

  • Prowadzenie szczegółowej analizy i ewidencji konkurencji.
  • Widok 360° dotyczący konkurenta i jego oferty.
  • Uzupełnianie szczegółowych informacji o konkurencie (np. mocne i słabe strony, wygrane/przegrane procesy sprzedażowe, feedback rynkowy o konkurencji etc.) z poziomu aktywności lub procesu sprzedażowego.
  • Możliwość załączenia dowolnych dokumentów (np. cenników, prezentacji handlowych, materiałów marketingowych).
  • Możliwość prowadzenia dyskusji w sekcji komentarzy.
  • Pełny katalog procesów i ofert wygranych oraz przegranych w rywalizacji z danym konkurentem.
 • Targi i wydarzenia branżowe

  • Lista targów i wydarzeń branżowych, w których firma wzięła bądź planuje wziąć udział wraz z informacją o zainicjowanych podczas wydarzenia procesach sprzedażowych, pozyskanych leadach i osobach kontaktowych.
  • Dodawanie planowanych wydarzeń oraz ewidencja archiwalnych.
  • Określenie parametrów takich jak: cykliczność wydarzeń, zakres uczestnictwa (wybarane pakiety), przewidywane lub poniesione koszty.
  • Przechowywanie materiałów z wydarzenia (np. prezentacje, notatki).
  • Prowadzenie dyskusji w sekcji komentarzy.
  • Ocena pozytywnych i negatywnych aspektów uczestnictwa w wydarzeniu.
  • Lista pozyskanych kontaktów, leadów oraz procesów sprzedażowych zainicjowanych w wyniku eventu.
 • Raportowanie

  • Generowanie złożonych, personalizowanych raportów.
  • Przedstawienie zagregowanych danych w dynamiczny sposób na wielu różnych widokach graficznych.
  • Przeprowadzenie oceny efektywności wybranych procesów.
  • Monitorowanie niewykonanych działań. Feedback i analiza najsłabszych punktów oferty.
  • Bieżące kontrolowanie wszystkich aktywności handlowców.
  • Ocena stopnia realizacji wyznaczonych celów (KPI).
  • Porównanie planowanych i realnych przychodów w danym okresie.
  • Rozbudowany system powiadomień i liczne mechanizmy z rozbudowaną logiką zapobiegające nieprawidłowościom i stymulujące działania wokół klienta w CRM.

Customer Feedback, czyli jak lepiej zrozumieć swojego klienta

Feedback od klientów stanowi bezcenne źródło wiedzy. Productive24 pozwala gromadzić feedback od obecnych oraz potencjalnych klientów (B2B).

Feedback przypisany do danego klienta w bazie CRM pozwala zespołowi odpowiedzialnemu za opiekę nad nim na wymianę uwag i szybkie reagowanie na sugestie zmian – opinie uznane za cenne mogą automatycznie trafiać do innych aplikacji Productive24, np. do modułu zarządzania innowacją (backlog pomysłów), do aplikacji do zarzadzania produktem (PLM, Retail) czy zarządzania projektami.

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

Czy wiesz, że wszystkie rozwiązania zbudowane na bazie platformy Productive24 mogą się wzajemnie uzupełniać, przenikać i łączyć ze sobą tworząc jeden, kompleksowy ekosystem aplikacji biznesowych? System CRM Productive24 świetnie uzupełni procesy organizacji w obszarach takich, jak:

Odkryj nowe możliwości