• Wspieraj, motywuj i doceniaj pracowników

  Zadbaj o wellbeing w pracy i stwórz zgrany zespół!

Kudosy, benefity pracownicze i eventy firmowe w jednym miejscu!

W obliczu pracy zdalnej wiele firm mierzy się z problemami w zakresie satysfakcji i zaangażowania pracowników. Dlatego kluczowe stają się wprowadzenie w organizacji kultury opartej na równowadze cyfrowej i zapewnienie wsparcia pracownikom na każdym szczeblu.

Aplikacja do wellbeingu pracowników zbudowana na bazie platformy Productive24 pozwala skutecznie zadbać o komfort pracy, zbadać i podnieść zadowolenie oraz motywację wszystkich pracowników, co w konsekwencji przełoży się na wzrost efektywności działań w całej organizacji.

84% respondentów uznało problem poprawy satysfakcji pracowników jako ważny.

Deloitte

Coraz więcej organizacji dostrzega potrzebę zadbania o dobrostan psychiczny i fizyczny swoich pracowników. Wiele badań wskazuje na bezpośredni związek między poziomem wydajności a szeroko pojętym dobrostanem pracowników. Wellbeing organizacji jest obecnie jednym z najsilniejszych atutów dobrego miejsca pracy, które przyciąga talenty.

Karolina Karwowska
Managing Partner Dream Employer Hub,
Ekspert employee experience i zaangażowania pracowników

Przykładowe funkcje systemu

 • System kafeteryjny – zarządzanie benefitami

  • Centralna baza oferty benefitów.
  • Samodzielny wybór benefitów przez pracownika.
  • Generowanie i składanie wniosków online.
  • Obsługa systemu kafeteryjnego z jednego, centralnego miejsca.
  • Generowanie Total Rewards Statement.
 • Kudosy – pochwały pracowników

  • Przyznawanie pochwał za określone osiągnięcia lub wydarzenia.
  • Widok w trybie tablicy (np. osi czasu), widocznej zarówno dla całej organizacji, jak i dla wybranego jej zespołu.
  • Możliwość przyznawania punktów, które mogą zostać wymienione na nagrody, zgodnie z przyjętym systemem kafeteryjnym.
  • Prowadzenie statystyk dotyczących ilości pochwał oraz nagród.
  • Możliwość wygenerowania podsumowania kudosów w ramach procesu offboardingowego.
 • Ankiety, testy, quizy

  • Kreator ankiet, testów i quizów, pozwalający mierzyć satysfakcję, zadowolenie, motywację etc. pracowników, a także podnosić kompetencje i weryfikować zdobytą wiedzę.
  • Możliwość zastosowania różnych form ankiety/testu/quizu np. pytania tekstowe, z użyciem zdjęć, zamknięte, otwarte etc.
  • Opcja losowego wybierania pytań z danej puli, zwracanie do puli tych pytań, na które padły błędne odpowiedzi.
  • Przypisywanie wartości punktowej do pytania, wybór rodzaju odpowiedzi (odpowiedź tekstowa, odpowiedź wielokrotnego wyboru etc.).
  • Statystyki wykonanych testów (zaliczony, niezaliczony, liczba podejść, najlepsze wyniki, procent wykonanych testów, pasek postępu) z możliwością weryfikacji wyników wybranego testu/ankiety.
  • Funkcje zarządcze – weryfikacja postępu szkoleń, podgląd wyników pracowników podlegających poszczególnym kierownikom.
 • Praca grupowa

  • Zespołowa praca na różnych elementach dokumentu, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
  • Wbudowany komunikator ułatwiający użytkownikom porozumiewanie się poprzez bezpośrednie rozmowy i kontekstowo tworzone chaty grupowe – dostępny zarówno w przeglądarce internetowej, jak i w natywnych aplikacjach mobilnych.
  • Zaawansowany, wielokanałowy system powiadomień oraz przypomnień, usprawniający bieżącą komunikację i codzienną pracę.
  • Rozbudowany system komentarzy umożliwiający efektywną pracę grupową i pozwalający ograniczyć do minimum większość komunikacji e-mail.
  • Tworzenie i publikacja ogłoszeń firmowych.
  • Backlog pomysłów i burze mózgów.
 • Organizowanie eventów firmowych

  • Planowanie eventów takich jak warsztaty team-buildingowe, imprezy świąteczne, imprezy integracyjne.
  • Rezerwowanie niezbędnych zasobów, umawianie spotkań, rozdzielanie ról i zadań.
  • Publikowanie ogłoszeń, generowanie powiadomień dotyczących wybranego eventu.
  • Zarządzanie procesem składania zamówień i realizacji zakupów, umożliwiające zapewnienie pełnej kontroli nad wydatkami.
  • Raportowanie wydatków poniesionych w projekcie, rozliczanie kosztów.

Siła ekosystemu Productive24

Aplikacja do Wellbeingu zbudowana na bazie platformy Productive24 jest kluczowym rozwiązaniem wspierającym pracowników na każdym etapie ich drogi w organizacji. Zarówno drobne usprawnienia technologiczne automatyzujące codzienne obowiązki, jak i dedykowane rozwiązania takie jak zarządzanie benefitami czy ankiety zwiększają komfort pracy. Jako moduł cross-działowy może on być zatem bez przeszkód połączony z każdym innym modułem w organizacji np. OKR, Cyfrowy organizer osobisty, Digital Workplace etc.

Odkryj więcej funkcji systemu HRM/HCM

Zarządzanie rekrutacją – wnioski o rekrutację, bazy kandydatów, różne ścieżki i szablony procesów, formularze ocen kandydatów…

Rekrutacja

Aplikacja do zarządzania dokumentacją w formie elektronicznej, wspierająca proces obiegu dokumentów w organizacji.

E-dokumentacja pracownicza

Cyfryzacja i automatyzacja zarządzania nieobecnościami – elektroniczne wnioski urlopowe, nieobecności zespołu, kalendarze firmowe…

Zarządzanie nieobecnościami

Elastyczna platforma do preboardingu i onboardingu – pełna automatyzacja wdrażania pracowników w Twojej organizacji.

Onboarding

Elastyczne narzędzie do tworzenia dowolnego typu ankiet pracowniczych, testów oraz quizów.

Ankiety, testy i quizy

Rozwiązanie wspierające rozwój pracowników i budowanie kapitału intelektualnego organizacji.

Szkolenia i rozwój (L&D)

Aplikacja do automatyzacji przeprowadzania ocen pracowniczych – oceny okresowe, cele, zadania, profile kompetencyjne…

Oceny pracownicze

Kompleksowe zarządzanie OKR w organizacji – zarządzanie celami, monitorowanie projektów, śledzenie progresu…

OKR

Cyfrowe środowisko pracy – platforma usprawniająca komunikację i pracę grupową.

Digital Workplace

Zestaw narzędzi pozwalających mierzyć i poprawiać satysfakcję oraz zaangażowanie pracowników.

Wellbeing pracowników

Rozwiązanie, które porządkuje procesy offboardingowe i zbiera feedback od odchodzących pracowników.

Offboarding

Zaprojektuj rozwiązanie, które w pełni odzwierciedli procesy w Twojej organizacji.

Oprogramowanie na zamówienie

Odkryj nowe możliwości