Aplikacja do planowania, ewidencji i rezerwacji zasobów firmowych

Aplikacja do zarządzania zasobami firmowymi zbudowana na platformie Productive24 pozwala na bieżąco kontrolować wszystkie zasoby w przedsiębiorstwie, znacząco usprawniając codzienną organizację pracy. System pozwala ewidencjonować urządzenia, sprzęt oraz wyposażenie, a także dokonywać ich rezerwacji, składać zamówienia i realizować zakupy, zarządzać przestrzenią biurową i nieruchomościami, planować spotkania i wiele, wiele więcej.

Dzięki kompleksowemu podejściu wszystkie zasoby w organizacji są na bieżąco monitorowane, a cały proces związany z ich ewidencją czy rezerwacją jest klarowny i przejrzysty.  

Prowadzone w Productive24 ewidencje pozwalają nam uniknąć zbędnej komunikacji i zapewniają pełną kontrolę nad urządzeniami i innymi zasobami, które udostępniamy naszym pracownikom i kontraktorom.

Andrzej Sierpiński
Managing Director
Finanteq

System rezerwacji sal, ewidencja sprzętu i inne funkcje:

 • Zarządzanie korespondencją i przesyłkami

  • Rejestrowanie przychodzących i wychodzących przesyłek i listów poleconych (książka korespondencyjna), w tym odbiór prywatnych przesyłek (pracowników).
  • Różne ścieżki procesowania przesyłek i czynności dodatkowych (zbieranie niezbędnych podpisów, informacja o ubezpieczeniu przesyłki etc.).
  • Łatwa zmiana statusu realizacji określonych przesyłek.
  • Archiwum przesyłek i korespondencji rejestrowanej.
 • Zamówienia i zakupy

  • Planowanie i statusowanie zamówień na usługi wewnętrzne/zewnętrzne organizacji, środki trwałe oraz inne elementy wyposażenia biura.
  • Zarządzanie listą usług i towarów dostępnych dla poszczególnych grup użytkowników.
  • Różne typy zgłoszeń i zamówień, określanie priorytetu i ostatecznego terminu realizacji.
  • Automatyzacja procesu akceptacji zamówień w oparciu o dowolne paramenty, np. wartość planowanego zakupu, osoba wnioskująca etc.
  • Podgląd historii zakupów i trendu ceny zamawianego produktu oraz automatyczne prognozowanie planów wydatków i rozliczanie limitów.
  • Automatyczne generowanie zapytań ofertowych i zamówień.
  • Obsługa walut z automatycznym przeliczaniem kursów.
  • Automatyczne dodawanie zakupionego wyposażenia do ewidencji.
 • Ewidencja sprzętu firmowego

  • Pełna, aktualna lista wyposażenia i urządzeń, z uwzględnieniem ich typu, modelu, stanu użytkowania i innych parametrów.
  • Filtrowanie i generowanie listy urządzeń z uwzględnieniem wybranych parametrów, np. sprzętu podlegającego ubezpieczeniu czy zakupionego ze wsparciem środków UE.
  • Rezerwowanie wspólnych urządzeń i wyposażenia z poziomu ogólnodostępnego kalendarza.
  • Wyświetlanie listy rezerwacji danego urządzenia, z uwzględnieniem danych osoby dokonującej rezerwacji, typu sprzętu, czy okresu rezerwacji.
  • Możliwość ustalenia dodatkowych parametrów jak np. wymagane ubezpieczenie , czy sprzęt jest środkiem trwałym, przypisane licencje i dokumentacja.
 • Rezerwacje zasobów firmowych

  • Generowanie protokołu przekazania.
  • Rezerwacja sal konferencyjnych.
  • Rezerwacja samochodów służbowych.
  • Rezerwacja sprzętów biurowych (projektory, kamery etc.).
  • Hot-desking – rezerwacja biurek dla pracowników pozostających w rotacji.
 • Rezerwacja spotkań

  • Opcja sprawdzania i porównywania kalendarzy pracowników, możliwość zarezerwowania ich czasu.
  • Rezerwacja miejsca spotkania – służący do tego moduł rezerwacji sal konferencyjnych wskaże wolne w danym momencie pomieszczenia, powiadomi recepcję o planowanym spotkaniu, jego gospodarzu, liczbie uczestników i dostarczy dane gości spoza firmy.
  • Generowanie wydarzeń kalendarzowych i wysyłanie zaproszeń wszystkim biorącym w nich udział osobom.
  • Kalendarze z widokiem dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym czy rocznym oraz z wykorzystaniem osi czasu.
 • Nieruchomości i zgłaszanie napraw

  • Rejestr nieruchomości należących do organizacji z określeniem ich podstawowych parametrów, takich jak lokalizacja, wykaz pomieszczeń, stan techniczny, wyposażenie.
  • Zgłaszanie awarii oraz wymaganych napraw konserwatorskich, a także monitorowanie postępu w ich realizacji (moduł Service Desk).
  • Zarządzanie i/lub nadzorowanie czasu pracy osób związanych z utrzymaniem nieruchomości, np. pracowników, pracowników firm odpowiedzialnych za utrzymanie czystości, pracowników ochrony etc.
  • Ewidencja i zarządzanie umowami najmu i zarządzania nieruchomościami, np. monitorowanie terminu ich wygaśnięcia (element modułu Zarządzania umowami).

Hot desk – zarządzanie przestrzenią biurową w pracy hybrydowej

Zmiana modelu pracy na zdalny/hybrydowy, wpłynęła na liczbę pracowników wykonujących swoje obowiązki w pełni stacjonarnie. Spadło wówczas wykorzystanie przestrzeni biurowej zajmowanej przez firmy. Wiele organizacji, które zaadoptowały nowy model pracy stanęło przed ogromnym wyzwaniem – jak efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń i zapewnić pracownikom rotacyjnym komfortowe warunku pracy, gdy Ci fizycznie pojawią się w biurze.

Hot-desking czyli użytkowanie jednego miejsca, przez wielu użytkowników pozwala skutecznie zorganizować pracę pracowników hybrydowych. Productive24 umożliwia automatyzację procesu rezerwowanie biurek, salek konferencyjnych czy sprzętu firmowego. Rozwiązanie to idealnie sprawdzi się zarówno dla pracowników wybranej organizacji, jak i dla firm, które zdecydowały się wprowadzić przestrzeń co-workingową.

Odkryj nowe możliwości