• Pożegnaj pracownika z klasą!

  Bezpieczny i uporządkowany offboarding pracownika

Zadbaj o wszystkie formalności związane z odejściem pracownika

Odpowiednio przeprowadzony offboarding przynosi organizacji szereg korzyści – automatyzacja i standaryzacja tego procesu pozwali uniknąć chaosu i zbędnych komplikacji, dzięki czemu rozstanie pracownika z organizacją może przebiec możliwie sprawnie i z zabezpieczeniem interesów firmy.

Aplikacja do offboardingu zbudowana na platformie Productive24 pozwala usprawnić działania organizacji związane z zakończeniem współpracy z danym pracownikiem lub kontaktorem. Rozwiązanie zapewnia m.in. automatyczne generowanie karty obiegowej, publikację ankiety exit interview czy przygotowanie planu sukcesji zadań i obowiązków etc.

Automatyzacja w zakresie offboardingu pracowników za pomocą Productive24 pozwoliła nam zbierać cenny feedback, usprawniać jakość procesów HR, ale przede wszystkim sprawnie odpowiadać na wszelkie zmiany na rynku pracy.

Andrzej Sierpiński
Managing Director
Finanteq

Dlaczego warto przeprowadzać exit interview?

W trakcie offboardingu warto zadbać o zebranie feedbacku od odchodzącego pracownika. Można uzyskać go za pomocą ankiety offboardingowej, ale również podczas rozmowy exit interview, która pozwoli dogłębniej zbadać przyczyny rezygnacji z pracy, zyskać informację zwrotną na temat sumy doświadczeń pracowniczych (employee experience), a także zidentyfikować ewentualne zaniedbania w organizacji.

Offboarding finalnie formuje odczucia odchodzącego pracownika w stosunku do pracodawcy, zatem exit interview jest też dobrą okazją do podziękowania za współpracę i pożegnania pracownika w atmosferze obustronnego szacunku.

Jakie informacje warto pozyskać od odchodzącego pracownika? Pobierz nasz gotowy zestaw pytań do ankiet pracowniczych – w opracowaniu znajdziesz również sekcję z pytaniami offboardingowymi.

Plan sukcesji, obiegówki i inne funkcje

 • Workflow offboardingu

  • Tworzenie indywidualnego workflow dla procesów offboardingowych, zgodnie z wymaganiami dostosowanymi do określonych stanowisk i z uwzględnieniem wszystkich wymaganych etapów i kryteriów.
  • Możliwość utworzenia check-listy dla odchodzącego pracownika, zawierającej listę niezbędnych do wykonania czynności, która generowana jest każdorazowo dla rozpoczętego procesu offboardingowego.
 • Karta obiegowa i protokoły odbioru

  • Tworzenie szablonów kart obiegowych z dowolną liczbą etapów, przydzielonych do nich czynności i osób odpowiedzialnych za ich realizację.
  • Automatyczne ustawianie statusu karty obiegowej i jej poszczególnych etapów oraz zawartych w nich czynności.
  • Monitorowanie procesu zdawania sprzętu firmowego  – ustalenie wymaganych w procedurze czynności, integracja karty obiegowej z systemem automatycznych zgłoszeń w Productive24 (np. do działu IT, kadr, do IOD etc.)
  • Możliwość prezentowania danych na różnych widokach, np. prezentacja lista pracowników, dla których wygenerowano karty obiegowe, listy wymaganych etapów offboardingu (razem z osobami odpowiedzialnymi za ich wykonanie, statusem etapu, datą rozpoczęcia, planowanym deadlinem czy progresem etapu), widok z poziomu wykonawcy oraz obiegówki (taksboard).
  • Automatyczne generowanie odpowiednich protokołów odbioru.
 • Ankiety exit interview

  • Budowanie ankiet z dowolnym układem i treścią pytań (zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte).
  • Automatyczne przypisanie ankiety do wybranego wariantu procesu offboardingowego.
  • Generowanie dla odchodzącego pracownika automatycznego powiadomienia o ankiecie oczekującej na wypełnienie.
  • Wgląd do wyników ankiety offboardingowej może być ograniczony do wybranej grupy użytkowników lub konkretnych osób (np. tylko kierownika działu HR, bezpośredniego przełożonego, szefa pionu organizacji, w którym pracuje odchodzący pracownik etc).
 • Sukcesja

  • Możliwość ułożenia i przeprowadzenia dowolnie zaprojektowanego procesu onboardingowego dla sukcesora.
  • Baza wiedzy pozwalająca na bieżąco gromadzić wiedzę, procedury i dokumentację niezbędne do wykonywania czynności na wybranych stanowisku. Możliwość wymagania w procesie od przełożonego odchodzącego pracownika formalnego odbioru przygotowanej przez niego dokumentacji lub instrukcji.
  • Uwzględnienie w procesie offboardingowym danego pracownika przeprowadzenia szkoleń dla osoby obejmującej nowe stanowisko czy weryfikację statusu projektów przed przekazaniem ich sukcesorowi.
  • Talent pool – w ramach zarządzania talentami można ułatwić wytypowanie odpowiedniego sukcesora wewnętrznie – w organizacji (np. w oparciu o wyniki badania kompetencji).
 • Statystyki offboardingu

  • Mierzenie głównych powodów rezygnacji z pracy oraz zwolnień. 
  • Generowanie szczegółowych statystyk z możliwością eksportu danych w określonych formatach.
  • Możliwość sortowania i filtrowania danych.
  • Przedstawienie zagregowanych danych w dynamiczny sposób na wielu różnych widokach graficznych np. wykresy Gantta, tablica Kanban, tabele i listy, wykresy (np. słupkowe, liniowe, kołowe etc.).
  • Możliwość porównywania danych o rotacji w organizacji w wybranych okresach czasu oraz w oparciu o wybrane parametry (np. staż pracy, stanowisko etc.)
 • Podsumowanie zatrudnienia

  • Podsumowanie wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania dni urlopowych.
  • Generowanie TRS – Total Reward Statement – podsumowania otrzymanych nagród, premii oraz innych świadczeń (finansowych i niefinansowych).
  • Podsumowanie kudosów – możliwość wygenerowania podsumowania wszystkich dotychczasowo przyznanych pochwał za określone osiągnięcia lub wydarzenia np. pierwszy dzień w pracy, urodziny, rocznica pracy w firmie, ukończenie projektu, zmiana stanowiska etc.

Odkryj więcej funkcji systemu HRM/HCM

Zarządzanie rekrutacją – wnioski o rekrutację, bazy kandydatów, różne ścieżki i szablony procesów, formularze ocen kandydatów…

Rekrutacja

Aplikacja do zarządzania dokumentacją w formie elektronicznej, wspierająca proces obiegu dokumentów w organizacji.

E-dokumentacja pracownicza

Cyfryzacja i automatyzacja zarządzania nieobecnościami – elektroniczne wnioski urlopowe, nieobecności zespołu, kalendarze firmowe…

Zarządzanie nieobecnościami

Elastyczna platforma do preboardingu i onboardingu – pełna automatyzacja wdrażania pracowników w Twojej organizacji.

Onboarding

Elastyczne narzędzie do tworzenia dowolnego typu ankiet pracowniczych, testów oraz quizów.

Ankiety, testy i quizy

Rozwiązanie wspierające rozwój pracowników i budowanie kapitału intelektualnego organizacji.

Szkolenia i rozwój (L&D)

Aplikacja do automatyzacji przeprowadzania ocen pracowniczych – oceny okresowe, cele, zadania, profile kompetencyjne…

Oceny pracownicze

Kompleksowe zarządzanie OKR w organizacji – zarządzanie celami, monitorowanie projektów, śledzenie progresu…

OKR

Cyfrowe środowisko pracy – platforma usprawniająca komunikację i pracę grupową.

Digital Workplace

Zestaw narzędzi pozwalających mierzyć i poprawiać satysfakcję oraz zaangażowanie pracowników.

Wellbeing pracowników

Rozwiązanie, które porządkuje procesy offboardingowe i zbiera feedback od odchodzących pracowników.

Offboarding

Zaprojektuj rozwiązanie, które w pełni odzwierciedli procesy w Twojej organizacji.

Oprogramowanie na zamówienie

Odkryj nowe możliwości