• Monitoruj postępy i bądź na bieżąco!

  Program do zarządzania projektami, czasem i pracą zespołu

Skoordynuj zarządzanie projektami i zadaniami w swojej organizacji

To nowoczesne narzędzie zbudowane na bazie platformy Productive24, umożliwia automatyzację i centralizację zarządzania dowolnymi projektami w organizacji. Od planowania prostych zadań, po zarządzanie złożonymi projektami marketingowymi, handlowymi, produkcyjnymi, HR i wszystkimi innymi.

Unikalną cechą rozwiązania jest jego elastyczność. Do danego projektu można bowiem swobodnie włączać zadania, elementy procesów, a nawet całe procesy z innych systemów stworzonych w Productive24. Dzięki temu narzędzie w pełni dopasuje się do unikalnych wymagań każdej organizacji.

Zwinne zarządzanie projektami w całej organizacji

W Productive24 projekty i procesy mogą się naturalnie przenikać. Etapem czy zadaniem w projekcie może być odrębny obiekt biznesowy z innej aplikacji Productive24 – z własną logiką i własnymi ścieżkami decyzyjnymi.

Statusy zadań w danym projekcie zmieniają się natychmiast w momencie ich realizacji w innej aplikacji – automatycznie, bez zbędnej, manualnej pracy, co pozwala osiągnąć większą automatyzację procesów cross-działowych i usprawnić zarządzanie organizacją – na wielu płaszczyznach.

Wykres Gantta, harmonogram projektu oraz inne funkcje rozwiązania:

 • Komunikacja z zespołem

  • Zapewnienie skutecznej komunikacji w zespole projektowym oraz kontroli nad przepływem informacji w organizacji.
  • Wbudowany komunikator.
  • Ogłoszenia, dyskusje i burze mózgów.
  • Rozbudowana sekcja komentarzy z funkcjami społecznościowymi.
  • Zaawansowany system powiadomień.
  • Wersjonowanie dokumentów w projekcie (widoczność dokonanych zmian).
  • Udostępnianie w bazie wiedzy (WIKI), najlepszych praktyk zarządzania projektami.
 • Planowanie i zarządzanie projektami

  • Efektywna realizacja projektów, dzięki planowaniu, koordynowaniu i kontroli ich przebiegu.
  • Planowanie i tworzenie nowych portfeli, programów i projektów.
  • Wyznaczanie celów, analiza przeszkód i ocena ryzyka w projektach.
  • Zarządzanie cyklem życia projektu.
  • Umowy SLA.
  • Wsparcie dla różnych metodyk zarządzania.
  • Planowanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu.
 • Portfolio i portfele projektów

  • Porządkowanie, grupowanie i szybki dostęp do wybranych zagadnień, projektów i programów.
  • Tworzenie i przypisywanie projektów do wybranych portfeli.
  • Równoległe zarządzanie wieloma projektami.
  • Szybki i szczegółowy wgląd w status realizacji projektów.
  • Ocena, wybór i alokacja zasobów zgodnie z hierarchizacją projektów.
  • Import i eksport danych z projektów.
  • Możliwość bieżącego śledzenia poziomu wykorzystania budżetu danego portfela.
 • Zarządzanie zadaniami w projektach

  • Łatwe tworzenie i rozdzielanie nowych zadań w projekcie, a także monitorowanie postępów w zadaniach bieżących.
  • Dodawanie nowych zagadnień (zadań) – opcjonalnie po uzyskaniu zgody wyznaczonego akceptanta (np. Product Ownera).
  • Rozdzielanie ról w projektach.
  • Generator typów zadań.
  • Zarządzanie zadaniami w ramach zgłoszeń service desk.
  • Automatyczne powiadamianie o rozdzielonych zadaniach, przekroczonych terminach czy dokonanych w projekcie zmianach.
 • Raportowanie czasu pracy i wydatków projektowych

  • Sprawowanie kontroli nad wydatkami i czasem pracy poświęconym na realizację projektu, umożliwiające ocenę jego efektywności.
  • Raportowanie wydatków poniesionych w projekcie.
  • Określanie szacowanego czasu potrzebnego na realizację zadań w projekcie.
  • Raportowanie czasu poświęconego na wybrane zagadnienia oraz usunięcie pojawiających się blokerów.
  • Rozliczanie wybranych etapów realizacji projektu (generowanie protokołów odbioru).
  • Zestawienie szacunkowego czasu przeznaczonego na realizację zadań z czasem realnie poświęconym na to zadanie.
 • Blokery i ocena ryzyka w projektach

  • Prowadzenie analizy ryzyka i blokerów pojawiających się w projekcie.
  • Dodawanie blokerów do wybranych projektów.
  • Raportowanie czasu pracy potrzebnego na usunięcie blokera.
  • Prowadzenie rejestru ryzyk w projektach.
  • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia wybranego ryzyka oraz ocena stopnia, w jakim może on wpłynąć na realizację projektu.
 • Wykresy Gantta i Taskboardy

  • Łatwe dodawanie zadań z poziomu wykresów Gantta i taskboardów.
  • Identyfikacja i analiza powiązań występujących między zadaniami w projekcie (Gantt).
  • Określanie kolejności zadań i ścieżki krytycznej.
  • Graficzne przedstawienie zadań, z podziałem na etapy.
  • Łatwe zarządzanie zadaniami na tablicy Kanban (metoda drag&drop).
 • Ewidencja projektów

  • Prowadzenie ewidencji wszystkich projektów wraz z bieżącą aktualizacją listy.
  • Aktualizacja statusu.
  • Procentowy poziom ukończenia.
  • Przypisany właściciel i sponsor.
  • Widoczny program i portfel, do którego należy projekt.
  • Możliwość filtrowania, sortowania i wyszukiwania określonych pozycji na liście projektów.

Rozwiązanie zbudowane w oparciu o Productive24 uprościło nasze procedury, zapewniło bezpieczeństwo i przejrzystość danych, a także pozwoliło na ich kontrolę z jednego, centralnego systemu.

Robert Żyśko
Zastępca Dyrektora ds. strategii, akademickości i smart city,
Urząd Miasta Lublin

Odkryj nowe możliwości