• Spraw, by Twój zespół osiągał więcej!

  OKR i MBO - definiowanie i kaskadowanie celów stało się jeszcze łatwiejsze!

Zwinne zarządzanie przez cele z aplikacją Productive24

OKR Productive24 to elastyczna aplikacja do kompleksowego zarządzania i monitorowania OKR (Objectives & Key Results), umożliwiająca ich ustalanie, modyfikowanie, a także egzekwowanie. Dzięki czemu organizacja może nieustannie nadzorować wszelkie zmiany i uwzględniać je podczas planowania strategii zarządzania celami w organizacji.

Metoda OKR – wyznaczanie celów w dużych organizacjach

Mimo iż, metoda OKR jest kojarzona głównie z mniejszymi, zwinnymi organizacjami to może być z powodzeniem skalowana i stosowana w organizacjach, które zatrudniają setki czy tysiące pracowników. Kluczem do wdrożenia OKR w dużej organizacji jest uwzględnianie lokalnych uwarunkowań na poziomie globalnym – ujednolicenie celów przy jednoczesnym zróżnicowaniu kluczowych rezultatów (np. względem danego obszaru geograficznego).

Dlaczego warto zastosować OKR w dużej organizacji?

OKR wielokrotnie pomogły nam doprowadzić do 10-krotnego wzrostu. Dzięki nim nasza szalenie śmiała misja ,,uporządkowania informacji na świecie” stała się być może osiągalna.

Larry Page
Co-founder Google

Zarządzanie celami – funkcje systemu

 • Definiowanie celów

  • Elastyczny szablon karty celów z predefiniowanymi i kastomizowanymi polami w zależności od potrzeb organizacji (np. nowi pracownicy mogą być zwolnieni z części celów, których pula będzie się powiększać wraz ze zdobywanym doświadczeniem lub będzie on proporcjonalnie realizować cel roczny, jeśli zostanie zatrudniony w trakcie jego trwania).
  • Definiowanie celów ilościowych i jakościowych oraz miękkich i twardych wraz z kryteriami ich realizacji.
  • Możliwość opisania kryteriów oceny realizacji danego celu oraz noty przekładającej się na procent jego realizacji (np. przy realizacji celu na poziomie 90% uznaje się go za zrealizowany).
  • Możliwość zbudowania siatki celów, zawierającej dodatkowe informacje, np. potencjalne blokery dla każdego z celów.
 • Przypisywanie celów

  • Ustawianie celów zarówno dla pojedynczych użytkowników, wybranych zespołów jak i całej organizacji.
  • Możliwość przypisania OKR do wybranego projektu.
  • Przypisanie liderów OKR, realizatorów, określenie horyzontu czasowego dla danego celu i innych niezbędnych informacji.
  • Dodawanie Key Results w postaci listy kontrolnej (checklisty).
 • Zarządzanie celami

  • Kaskadowanie celów w dół organizacji, zgodnie ze strukturą organizacyjną.
  • Powiązanie celów z systemami premiowymi, np. premia kwartalna, roczna, etc., wraz z kalkulowaniem i sumowaniem premii w górę (np. za wyniki podwładnych) i/lub dystrybucję w dół organizacji.
  • Możliwość modyfikacji celów w trakcie okresu premiowania i po jego zakończeniu.
  • Import danych, np. finansowych, które mogą mieć wpływ na weryfikację poziomu realizacji celów.
 • Realizacja celów

  • Akceptacja celów przez pracownika po uprzednim zapoznaniu się z nimi dzięki dynamicznym formularzom przypisanym do zestawu celów.
  • Profil pracownika zawiera na bieżąco aktualizowane informacje ogólne (np. miejsce w strukturze organizacyjnej) oraz te, ściśle dotyczące jego celów (np. system premiowy, jakim jest objęty, stawki premii).
  • Wgląd w kartę celów pracownika przez jego przełożonych w zależności od nadanych uprawnień.
  • Sukcesja celów w przypadku zmian personalnych w organizacji lub dłuższych nieobecności pracowników.
 • Monitorowanie progresu

  • Automatyczna zmiana statusu OKR po wykonaniu wymaganych czynności.
  • Zautomatyzowany proces śledzenie realizacji wybranego OKR – procentowe określenie stopnia realizacji (paski postępu).
  • Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie OKR, dostępnych na zbiorczej liście widocznej dla uprawnionych użytkowników.
 • Statystyki i raporty

  • Generowanie złożonych, personalizowanych raportów i statystyk wizualizujących poziom realizacji kluczowych wyników.
  • Przedstawienie zagregowanych danych w dynamiczny sposób na wielu różnych widokach graficznych np. wykresy Gantta, tablica Kanban, tabele i listy, wykresy (np. słupkowe, liniowe, kołowe etc.).
  • Eksport danych dotyczących celów zgodnie z określonymi kryteriami do uzgodnionych formatów (np. pdf, xls, csv).
 • Praca grupowa

  • Zespołowa praca na różnych elementach dokumentu, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
  • Wbudowany komunikator ułatwiający użytkownikom porozumiewanie się poprzez bezpośrednie rozmowy i kontekstowo tworzone chaty grupowe – dostępny zarówno w przeglądarce internetowej, jak i w natywnych aplikacjach mobilnych.
  • Zaawansowany, wielokanałowy system powiadomień oraz przypomnień, usprawniający bieżącą komunikację i codzienną pracę.
  • Rozbudowany system komentarzy pod każdym OKR, umożliwiający efektywną pracę grupową i pozwalający ograniczyć do minimum większość komunikacji e-mail.
  • Możliwość załączania odpowiednich plików, w różnych formatach niezbędnych do weryfikacji i realizacji OKR.
 • Ustawienia dodatkowe

  • Archiwum celów zawierające historię właściwą dla danego pracownika lub/i działu wraz z podsumowaniem ich realizacji w danej perspektywie czasowej.
  • Walidacja danych pozwalająca automatycznie kontrolować ich poprawność (np. prawidłowe sumowanie wartości celów).
  • Historia zmian w aplikacji z informacją o rodzaju modyfikacji, dacie modyfikacji i użytkowniku, których dokonał danej zmiany.

OKR pozwalają przekuwać pomysły indywidualne i zespołowe na rzeczywistość, zwiększają zaangażowanie pracowników i pomagając skupić się na tym, co konkretne i istotne napędzają wysoką efektywność.

Karolina Karwowska
Managing Partner Dream Employer Hub,
Ekspert employee experience i zaangażowania pracowników

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

Czy wiesz, że wszystkie rozwiązania zbudowane na bazie platformy Productive24 mogą się wzajemnie uzupełniać, przenikać i łączyć ze sobą tworząc jeden wielki ekosystem aplikacji biznesowych? Z aplikacją OKR świetnie sprawdzają się:

Odkryj więcej funkcji systemu HRM/HCM

Zarządzanie rekrutacją – wnioski o rekrutację, bazy kandydatów, różne ścieżki i szablony procesów, formularze ocen kandydatów…

Rekrutacja

Aplikacja do zarządzania dokumentacją w formie elektronicznej, wspierająca proces obiegu dokumentów w organizacji.

E-dokumentacja pracownicza

Cyfryzacja i automatyzacja zarządzania nieobecnościami – elektroniczne wnioski urlopowe, nieobecności zespołu, kalendarze firmowe…

Zarządzanie nieobecnościami

Elastyczna platforma do preboardingu i onboardingu – pełna automatyzacja wdrażania pracowników w Twojej organizacji.

Onboarding

Elastyczne narzędzie do tworzenia dowolnego typu ankiet pracowniczych, testów oraz quizów.

Ankiety, testy i quizy

Rozwiązanie wspierające rozwój pracowników i budowanie kapitału intelektualnego organizacji.

Szkolenia i rozwój (L&D)

Aplikacja do automatyzacji przeprowadzania ocen pracowniczych – oceny okresowe, cele, zadania, profile kompetencyjne…

Oceny pracownicze

Kompleksowe zarządzanie OKR w organizacji – zarządzanie celami, monitorowanie projektów, śledzenie progresu…

OKR

Cyfrowe środowisko pracy – platforma usprawniająca komunikację i pracę grupową.

Digital Workplace

Zestaw narzędzi pozwalających mierzyć i poprawiać satysfakcję oraz zaangażowanie pracowników.

Wellbeing pracowników

Rozwiązanie, które porządkuje procesy offboardingowe i zbiera feedback od odchodzących pracowników.

Offboarding

Zaprojektuj rozwiązanie, które w pełni odzwierciedli procesy w Twojej organizacji.

Oprogramowanie na zamówienie

Odkryj nowe możliwości