• Wykrywaj i eliminuj nadużycia w organizacji

  Bezpieczna aplikacja dla sygnalistów i Twojej organizacji

Pełna ochrona sygnalistów w organizacji

Whistleblower Productive24 to aplikacja zbudowana na bazie platformy Productive24, która umożliwia bezpieczne zgłaszanie nadużyć w funkcjonowaniu organizacji, mające na celu wczesne wykrywanie nieprawidłowości oraz wyeliminowanie nieetycznych zachowań pracowników lub kadry kierowniczej.


Zadbaj o bezpieczeństwo sygnalistów w Twojej firmie – rejestruj wszystkie zgłoszenia i sprawnie nimi zarządzaj, twórz raporty i analizuj ryzyko, zbuduj etyczną kulturę organizacyjną i wzmocnij etyczny wizerunek firmy dzięki systemowi Whistleblower Productive24.

90 % badanych uważa, że przykład z góry odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania ryzykiem nadużyć i budowy etycznej kultury w organizacji.

PwC

Funkcje Whistleblower Productive24

 • Dodawanie zgłoszeń

  • Możliwość anonimowego (bądź jawnego) dodania zgłoszenia dotyczącego naruszeń i zaniedbań w organizacji.
  • Różne kanały dodawania zgłoszeń (aplikacja przeglądarkowa, aplikacje mobilne).
  • Elastyczny formularz pozwalający gromadzić dowolne informacje o zgłoszeniu oraz dodawać załączniki.
  • Łatwo rozwijane i modyfikowalne listy kategorii zgłoszeń oraz katalogu naruszeń – indywidualnie dopasowywane do wymagań organizacji.
  • Automatyczne określenie parametrów obsługi zgłoszenia wg jego kategorii (priorytet, czas na weryfikację i podjęcie działań etc.).
 • Procesowanie zgłoszeń

  • Indywidualne ścieżki rozpatrywania zgłoszeń, zgodnie z ich kategorią i ustalonym procesem, przy zachowaniu pełnej ochrony danych wrażliwych.
  • Procesowanie zgłoszeń zgodnie z hierarchią oraz nadanymi uprawnieniami.
  • Automatyczne generowanie powiadomień do wszystkich interesariuszy o nowym zgłoszeniu oraz zmianie statusu zgłoszeń już procesowanych.
  • Możliwość dodawania obserwatorów do zgłoszenia.
  • Mechanizmy automatycznej eskalacji w przypadku braku obsługi zgłoszenia.
 • Rejestr zgłoszeń

  • Rejestr wszystkich zgłoszeń sygnalistów w organizacji: aktualnych i archiwalnych.
  • Widok kategorii, priorytetu, statusu, czasu reakcji i realizacji, a także osoby odpowiedzialnej za podjęcie zgłoszenia i/lub jego procesowanie.
  • Łatwe sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie zgłoszeń.
  • Dostęp do rejestru ograniczony zgodnie z uprawnieniami użytkowników (np. dostęp do wszystkich zgłoszeń, wyłącznie do danej kategorii zgłoszeń etc.).
 • Zaawansowany system uprawnień

  • Wielopoziomowy system uprawnień pozwalający bezpiecznie i elastycznie zarządzać dostępem do poszczególnych dokumentów, a nawet pojedynczych danych – informacji wrażliwych.
  • Dynamiczne (na podstawie logiki procesu), automatyczne (na podstawie hierarchii organizacji), lub indywidualnie nadawanie i odbieranie uprawnień.
 • Bezpieczeństwo danych i ścieżka audytowa

  • Bezpieczne przechowywanie informacji i pełna transparentność obiegu i modyfikacji danych.
  • Przechowywanie informacji o wszystkich zmianach w zarejestrowanych zgłoszeniach – wersjonowanie, obejmujące m.in. informacje o danych (polach), które zostały zmodyfikowane, o osobie dokonującej zmiany oraz dacie jej wykonania (transparentność procesu i pełna ścieżka audytowa).
  • Gromadzenie danych o uprawnionych użytkownikach, którzy zapoznali się z treścią danego zgłoszenia.
  • Automatyczne zapisywanie wersji roboczej dokumentów, nad którymi pracują użytkownicy, zapobiegające utracie cennych danych.
 • Komentarze i dyskusje

  • Kontekstowe przechowywanie dyskusji i komentarzy – pod danym zgłoszeniem.
  • Prowadzenie wielowątkowych dyskusji dzięki dowolnej ilości poziomów zagnieżdżenia odpowiedzi.
  • Połączenie z systemem powiadomień wysyłanych przy każdym nowym komentarzu, odpowiedzi na  komentarz użytkownika, bądź po otagowaniu konkretnej osoby.
  • Rozbudowany edytor graficzny wprowadzanego tekstu.
 • Powiadomienia i przypomnienia

  • Możliwość wysyłania powiadomień automatycznych – generowanych przez system oraz tworzenia własnych.
  • Wysyłanie powiadomień poprzez wewnętrzną skrzynkę, która agreguje powiadomienia kontekstowo; łatwe filtrowanie powiadomień wg kategorii.
  • Wysyłanie powiadomień e-mail oraz generowanie powiadomień PUSH w aplikacjach mobilnych.
  • Możliwość dodania przypomnienia do dowolnego zgłoszenia, np. w formie wygenerowania zdarzenia kalendarzowego.
 • Raportowanie

  • Generowanie złożonych, personalizowanych raportów i statystyk dotyczących zgłoszonych nieprawidłowości.
  • Przedstawienie zagregowanych danych w dynamiczny sposób na wielu różnych widokach graficznych wykresy Gantta, tablica Kanban, tabele i listy, wykresy (np. słupkowe, liniowe, kołowe etc.).

Bezpieczny kanał zgłoszeń zgodny z ustawą o sygnalistach

Dyrektywa unijna z 2019 roku nałożyła na Polskę wymóg wdrożenia odpowiednich regulacji prawnych dotyczących obsługi i ochrony sygnalistów tzw. demaskatorów, czyli osób, które zgłaszają nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Oznacza to nowe obowiązki zarówno podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze odpowiedniego oprogramowania do obsługi zgłoszeń sygnalistów?

Zaledwie 23% badanych spółek wdrożyło mechanizmy ochrony sygnalistów.

Ernst & Young

Stwórz swój własny ekosystem aplikacji biznesowych!

Czy wiesz, że wszystkie systemy zbudowane na bazie platformy Productive24 mogę się wzajemnie uzupełniać, przenikać i łączyć ze sobą tworząc jeden wielki ekosystem aplikacji biznesowych? Rozwiązanie Whistleblower Productive24 to moduł cross-działowy, który może być zintegrowany z dowolną aplikacją zbudowaną na platformie Productive24 np. z modułem obsługi zgłoszeń prawnych czy technicznych, co dodatkowo ułatwia proces realizacji zgłoszeń sygnalistów.

Odkryj nowe możliwości