Nagroda Modern Retail Award 2023 dla Productive24!

23 czerwca 2023
Małgorzata Rząd-Poźniak
Nagroda Modern Retail Award 2023 dla Productive24!
3 min.

Z satysfakcją informujemy o kolejnym w ciągu ostatnich dni wyróżnieniu – Productive24 zdobył nagrodę Modern Retail Award 2023 w kategorii INNOVATIVE TECHNOLOGY!

Już po raz piąty najwięksi retailerzy w Polsce spotkali się podczas Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji współorganizowanego przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji (POHiD) oraz Fundację Nowoczesnej Dystrybucji. Jest to jedno z największych wydarzeń na konferencyjnej mapie Polski, skierowanych do nowoczesnego handlu. W kongresie uczestniczyli przedstawiciele sieci handlowych, e-commerce, detalistów, centrów handlowych, producentów, przedstawiciele logistyki, podmiotów pro-eko, instytucji eksperckich oraz firm oferujących usługi i nowoczesne technologie w handlu. Taka reprezentacja branży zapewniła najwyższy poziom merytoryczny wydarzenia.

O konkursie Modern Retail Awards

Nowoczesna dystrybucja to oczywiście także nowoczesne technologie w handlu. Z tym większą radością przyjęliśmy informację o tym, że platforma Productive24 znalazła uznanie w oczach jury i została nagrodzona statuetką Modern Retail Awards w kategorii „innowacyjna technologia”. Jak podaje organizator konkursu, „Modern Retail Awards ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, które przyczyniły się do rozwoju sektora handlu detalicznego i dystrybucji. Nagrodzone zostaną firmy producenckie, ekologiczne i oferujące produkty lokalne, farmerzy, start-upy, jak też firmy technologiczne, które wdrażają innowacyjne rozwiązania w sektorze” (KND).

Nagroda dla Productive24

Wyróżnienie (kolejne w ciągu ostatnich dni!) przypadło nam w udziale za projekt cyfryzacji i automatyzacji procesu wprowadzania na rynek nowych produktów zrealizowany dla sieci Leroy Merlin. W ramach przedsięwzięcia zespół analityków Productive24 w błyskawicznym tempie zbudował dla Leroy Merlin kompleksową platformę B2B dla ponad 1000 dostawców i usprawnił aktualizację oferty produktowej sieci. Aplikacja znana jest użytkownikom jako „Workflow Tool„, a jej wdrożenie przyniosło sieci szereg wymiernych korzyści, m.in.:

  • Skrócenie czasu SLA w procesie – czas wprowadzania produktów na rynek skrócił się o ponad 52% (z 21 do 10 dni).
  • Błyskawiczne wdrożenie szytego na miarę rozwiązania IT dzięki zastosowaniu technologii low-code/no-code Productive24.
  • Zastąpienie nieefektywnych rozwiązań nowoczesną i intuicyjną platformą informatyczną, z dostępem sterowanym szczegółowo nadawanymi uprawnieniami.
  • Transparentność procesu referencji – każdy z uczestników procesu może szybko i łatwo sprawdzić, na jakim etapie procesowania jest dana referencja.
  • Efektywna i przejrzysta komunikacja – eliminacja zbędnych e-maili, automatyczne powiadomienia, oszczędność czasu, odciążenie pracy zespołów.
  • Monitorowanie czasu referencjonowania – aplikacja mierzy realny czas tworzenia referencji na każdym z etapów.
  • Poprawa jakości danych – dzięki automatycznym walidacjom i predefiniowanym słownikom aplikacja czuwa nad poprawnością i kompletnością danych, co skutkuje ograniczeniem błędów ludzkich i zaniedbań.
  • Automatyczne integracje systemowe – rozwiązanie zintegrowano z 7 najważniejszymi globalnymi systemami IT w Leroy Merlin.
  • Modyfikacje wdrażane w locie – architektura platformy umożliwia szybkie tworzenie nowych i dostosowywanie już istniejących aplikacji i modułów funkcjonalnych do aktualnych potrzeb biznesowych Leroy Merlin.

Nagroda dla Productive24 pokazuje, że automatyzacja procesów może przynieść rewelacyjne rezultaty. Jeśli dodatkowo przeprowadzona jest z użyciem dobrej technologii, daje przedsiębiorstwom zwinność technologiczno-biznesową, która de facto długofalowo buduje ich przewagę konkurencyjną.

Więcej o projekcie Productive24 w Leroy Merlin można dowiedzieć się z case study dotyczącego wdrożenia.

Laureaci Modern Retail Awards 2023 (fot. MMC Polska)

Otrzymana przez Productive24 nagroda potwierdza, że platforma świetnie odpowiada na potrzeby cyfryzacji przedsiębiorstw handlowych i realnie usprawniania ich procesy biznesowe. Projekt budowy Workflow Tool to jednak tylko jeden z przykładów tego, jak Productive24 może wspierać branżę retail.

Więcej możliwości cyfrowych w handlu nowoczesnym

Jak za pomocą Productive24 handel automatyzuje dziś swoje procesy operacyjne, HR i handlowe? Wiele firm z sektora FMCG i retail ma duże potrzeby w zakresie cyfryzacji swoich unikalnych procesów, jednak transformacja cyfrowa wiąże się zazwyczaj z wieloma wyzwaniami i ograniczeniami. Na ogół projekty IT są realizowane poprzez wdrożenie gotowych rozwiązań lub zlecanie firmom programistycznym produkcji spersonalizowanego oprogramowania. Obie te metody mają jednak istotne wady. Gotowe rozwiązania, mimo że są stosunkowo tanie i szybkie we wdrożeniu, charakteryzują się niską elastycznością i nie spełniają specyficznych wymagań firm. Tworzenie dedykowanego oprogramowania jest za to kosztowne i czasochłonne. Productive24 znosi te bariery – z platformą szyte na miarę aplikacje dla retail i FMCG mogą być budowane w ciągu dni/tygodni.

Predefiniowane aplikacje dla jeszcze szybszej cyfryzacji

Na platformie zbudowano również szereg predefiniowanych aplikacji, które często uzupełniają funkcjonujące w przedsiębiorstwie systemy ERP np. w obszarze zarządzania produktem (zarządzanie informacją produktową, cyklem życia produktu, kontrolą jakości), marketingu i sprzedaży (zarządzanie promocjami, budżetami polityką cenową, rabatami), logistyki (zarządzanie flotą) czy choćby kompleksowej obsługi procesów HR – od rekrutacji i onboardingu, po offboarding.

Co najważniejsze, wszystkie te rozwiązania mogą być w pełni dopasowane do specyfiki działania danej firmy i zintegrowane z innymi systemami wewnętrznymi, np. SAP.