Zarządzanie projektami Monitoruj efektywność wszystkich projektów w swojej organizacji

Od planowania prostych zadań, po zarządzanie złożonymi projektami marketingowymi, handlowymi, produkcyjnymi, HR i wszystkimi innymi - przetestuj Productive24 i sprawdź, jak łatwo monitorować postępy, blokery i zagrożenia w realizacji Twoich projektów.

O rozwiązaniu

Project Management Productive24 to elastyczne narzędzie zbudowane na bazie platformy Productive24, które umożliwia automatyzację i centralizację zarządzania dowolnymi projektami.

Unikalną cechą rozwiązania jest to, że w Project Management Productive24 do danego projektu można swobodnie włączać zadania, elementy procesów, a nawet całe procesy z innych systemów stworzonych w Productive24.

Dużo więcej, niż zwykły system do zarządzania projektami

W Productive24 projekty i procesy mogą się naturalnie przenikać etapem czy zadaniem w projekcie może być odrębny obiekt biznesowy z innej aplikacji Productive24 – z własną logiką i własnymi ścieżkami decyzyjnymi.

Statusy zadań w danym projekcie zmieniają się natychmiast w momencie ich realizacji w innej aplikacji – automatycznie, bez zbędnej, manualnej pracy, co pozwala osiągnąć większą automatyzację procesów cross-działowych i usprawnić zarządzanie organizacją – na wielu płaszczyznach.

Co zyskasz?

 • icon

  Pełną automatyzację procesu zarządzania dowolnymi projektami w Twojej organizacji.

 • icon

  Cyfrowe środowisko pracy, z nowoczesnym kanałem komunikacji i pracy grupowej.

 • icon

  Możliwość nieustannego doskonalenia wewnętrznego środowiska projektowego i relacji ze środowiskiem zewnętrznym.

 • icon

  Elastyczny system dopasowany do Twoich potrzeb, z możliwością rozbudowy i modyfikacji.

 • icon

  Lepsza rozliczalność i egzekwowalność zadań, większe poczucie odpowiedzialności członków zespołu za ich realizację.

 • icon

  Widok 360° na projekty, dzięki połączeniu aplikacji Project Management z innymi aplikacjami zbudowanymi na bazie platformy Productive24.

 • icon

  Wsparcie dla zarządu firmy i PMO w zakresie zarządzania portfolio projektów.

 • icon

  Łatwe śledzenie postępów w realizacji projektów, stały monitoring ryzyk i blokerów.

Przykładowe funkcje systemu

Komunikacja z zespołem

Zapewnienie skutecznej komunikacji w zespole projektowym oraz kontroli nad przepływem informacji w organizacji.

 • Wbudowany komunikator.
 • Ogłoszenia, dyskusje i burze mózgów.
 • Rozbudowana sekcja komentarzy z funkcjami społecznościowymi.
 • Zaawansowany system powiadomień.
 • Wersjonowanie dokumentów w projekcie (widoczność dokonanych zmian).
 • Udostępnianie w bazie wiedzy (WIKI), najlepszych praktyk zarządzania projektami.

Planowanie i zarządzanie projektami

Efektywna realizacja projektów, dzięki planowaniu, koordynowaniu i kontroli ich przebiegu.

 • Planowanie i tworzenie nowych portfeli, programów i projektów.
 • Wyznaczanie celów, analiza przeszkód i ocena ryzyka w projektach.
 • Zarządzanie cyklem życia projektu.
 • Umowy SLA.
 • Wsparcie dla różnych metodyk zarządzania.
 • Planowanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu.

Portfolio i portfele projektów

Porządkowanie, grupowanie i szybki dostęp do wybranych zagadnień, projektów i programów.

 • Tworzenie i przypisywanie projektów do wybranych portfeli.
 • Równoległe zarządzanie wieloma projektami.
 • Szybki i dogłębny wgląd w status realizacji projektów.
 • Ocena, wybór i alokacja zasobów zgodnie z hierarchizacją projektów.
 • Import i eksport danych z projektów.
 • Możliwość bieżącego śledzenia poziomu wykorzystania budżetu danego portfela.

Zarządzanie zadaniami w projektach

Łatwe tworzenie i rozdzielanie nowych zadań w projekcie, a także monitorowanie postępów w zadaniach bieżących.

 • Dodawanie nowych zagadnień (zadań) – opcjonalnie po uzyskaniu zgody wyznaczonego akceptanta (np. Product Ownera).
 • Rozdzielanie ról w projektach.
 • Generator typów zadań.
 • Zarządzanie zadaniami w ramach zgłoszeń service desk.
 • Automatyczne powiadamianie o rozdzielonych zadaniach, przekroczonych terminach czy dokonanych w projekcie zmianach.

Raportowanie czasu pracy i wydatków projektowych

Sprawowanie kontroli nad wydatkami i czasem pracy poświęconym na realizację projektu, umożliwiające ocenę jego efektywności.

 • Raportowanie wydatków poniesionych w projekcie.
 • Określanie szacowanego czasu potrzebnego na realizację zadań w projekcie.
 • Raportowanie czasu poświęconego na wybrane zagadnienia oraz usunięcie pojawiających się blokerów.
 • Rozliczanie wybranych etapów realizacji projektu (generowanie protokołów odbioru).
 • Zestawienie szacunkowego czasu przeznaczonego na realizację zadań z czasem realnie poświęconym na to zadanie.

Blokery i ocena ryzyka w projektach

Prowadzenie analizy ryzyka i blokerów pojawiających się w projekcie.

 • Dodawanie blokerów do wybranych projektów.
 • Raportowanie czasu pracy potrzebnego na usunięcie blokera.
 • Prowadzenie rejestru ryzyk w projektach.
 • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia wybranego ryzyka oraz ocena stopnia, w jakim może on wpłynąć na realizację projektu.

Wykresy Gantta i Taskboardy

Planowanie i zarządzanie projektami za pomocą wykresów Gantta oraz taskboardów (tablice Kanban).

 • Łatwe dodawanie zadań z poziomu wykresów Gantta i taskboardów.
 • Identyfikacja i analiza powiązań występujących między zadaniami w projekcie (Gantt).
 • Określanie kolejności zadań i ścieżki krytycznej.
 • Graficzne przedstawienie zadań, z podziałem na etapy.
 • Łatwe zarządzanie zadaniami na tablicy Kanban (metoda drag&drop).

Ewidencja projektów

Prowadzenie ewidencji wszystkich projektów wraz z bieżąca aktualizacją listy.

 • Aktualizacja statusu projektu.
 • Procentowy poziom ukończenia projektu.
 • Przypisany właściciel i sponsor.
 • Widoczny program i portfel, do którego należy projekt.
 • Możliwość filtrowania, sortowania i wyszukiwania określonych pozycji na liście projektów.

Rozwiązanie zbudowane w oparciu o Productive24 uprościło nasze procedury, zapewniło bezpieczeństwo i przejrzystość danych, a także pozwoliło na ich kontrolę z jednego, centralnego systemu.
Robert Żyśko
Zastępca Dyrektora ds. strategii, akademickości i smart city
Urząd Miasta Lublin

Zarządzaj projektami z Productive24


Zaplanuj kick off

Planuj spotkania i twórz zdarzenia. Postaw na współpracę i zaproś zespół na spotkania, na których wspólnie omówicie szczegóły projektu. 


Twórz nowe projekty 

Określ zakres projektu, jego ramy czasowe i wybierz uczestników. Przypisz projekt do wybranego portfela, programu, innego projektu czy wybranego klienta z bazy CRM.


Zarządzaj projektami

Dodawaj nowe zadania, rozdzielaj role w projekcie, raportuj czas pracy, wprowadzaj wydatki, dodawaj blokery i oceniaj ryzyko. Na bieżąco oceniaj efektywność projektów.


Postaw na graficzną wizualizację

Pracuj na taskboardach, twórz nowe Gantty i wykresy. Identyfikuj zależności, określaj kolejność zadań i planuj ścieżkę krytyczną.


Korzystaj z różnych metodyk zarządzania

Połącz stosowane w organizacji różne metodyki zarządzania projektami w jednym centralnym narzędziu.


Oceń efektywność projektów

Rozliczaj projekty, kontroluj czas pracy poświęcony na projekt, ustalaj i mierz dowolne KPI, analizuj ryzyko i identyfikuj blokery. Oceń ROI w projekcie.

Online, offline, omnichannel

Wszystkie funkcje Productive24 dostępne są zarówno w aplikacji WEB (online, technologia RWD), jak również w postaci natywnych aplikacji mobilnych dla Android, iPhone oraz Windows 10, które działają offline.

Ekosystem aplikacji biznesowych


Każdy system zbudowany na platformie Productive24, może być dowolnie połączony z innymi rozwiązaniami. System do zarządzania projektami może zostać powiązany z systemami takimi jak:


Delegacje

Jeżeli wyjazd służbowy łączy się z danym projektem, wpływa na jego całościowe koszty (bieżąca kontrola ROI).

CRM

Wybrane projekty mogą zostać przypisane do określonego klienta z bazy CRM (portfolio projektów per klient).

Zarządzanie organizacją

Usprawniony proces obiegu dokumentów kosztowych związanych z projektem i przypisanym do niego budżetem.

LMS

Baza wiedzy ze zbiorem najlepszych praktyk i procedur zarządzania projektami, zarządzanie wiedzą w projekcie.

Service Desk

Przyjmowanie i zarządzanie zgłoszeniami niezbędnymi do wykonania zadań w projekcie.

Zarządzanie umowami

Usprawniony proces generowania dokumentów związanych z realizacją projektu (np. protokoły odbioru).

[contact-form-7 id="84" title="Formularz kontaktowy"]