System LMS (zarządzanie wiedzą i szkoleniami) Wykorzystaj cały potencjał wiedzy Twojej organizacji

Szkolenia, bazy wiedzy, ankiety, testy, quizy – rozwiń kapitał intelektualny w organizacji, zarządzaj procedurami i egzekwuj ich realizację, wdróż procesy, dzięki którym pracownicy wykorzystają zgromadzoną w firmie wiedzę w praktyce.

O rozwiązaniu

Learning Management System Productive24 (LMS) to elastyczne narzędzie zbudowane na bazie platformy Productive24, które pozwala zapewnić pracownikom odpowiednie warunki do rozwoju umiejętności i zdobywania wiedzy w organizacji. 

System daje szerokie możliwości tworzenia, pozyskiwania i dzielenia się wiedzą, wspierając budowę organizacji uczącej się. 

System LMS Productive24 pozwala na:

 • icon

  Tworzenie kompleksowej bazy wiedzy i procedur, z możliwością jej nieustannej rozbudowy.

 • icon

  Weryfikację wiedzy i mierzenie postępów w rozwoju.

 • icon

  Zaawansowane zarządzanie publikowaną treścią i słownikami danych oraz uprawnieniami.

 • icon

  Tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników (z elementami grywalizacji).

 • icon

  Wspieranie rozwoju pracowników zarówno na początku kariery (usystematyzowany onboarding), jak i w trakcie (szkolenia, testy i quizy).

 • icon

  Wymianę wiedzy i opinii dzięki kompleksowemu systemowi komunikacji i współpracy (komentarze, powiadomienia, burze mózgów, komunikator etc.).

Organizacja ucząca się

System LMS Productive24 pozwala z łatwością zarządzać wiedzą w organizacji i gromadzić ją w jednym, centralnym miejscu.

Dzięki rozwiązaniu pracownicy mogą się na bieżąco komunikować oraz wymieniać się wiedzą i pomysłami, m.in. za pomocą burz mózgów, dyskusji i komentarzy. Rozwój osobisty pracowników wspierają też elementy grywalizacji. 

Dodatkowo, system umożliwia zarządzanie uprawnieniami i bezpiecznym dostępem do wiedzy, a także mechanizmy jej weryfikacji za pomocą testów i quizów.

Przykładowe funkcje systemu

Baza wiedzy i procedur

Moduł wiki, umożliwiający uporządkowanie oraz łatwe dzielenie się wiedzą organizacji.

 • Kompleksowa baza wiedzy i procedur, podzielona na grupy i kategorie oraz oznaczona tagami.
 • Automatycznie generowany spis treści.
 • Materiały dostępne dla użytkowników zgodnie z przyznanymi im uprawnieniami.
 • Prosta weryfikacji listy osób, które nie zapoznały się z artykułem, regulaminem czy procedurą.
 • Możliwość umieszczania odnośników do poszczególnych artykułów w dowolnym miejscu w systemie.
 • Mechanizmy do cyklicznego generowania konieczności potwierdzenia zapoznania się z regulaminem, artykułem, procedurą itd.

Zarządzanie treścią i uprawnieniami

Rozbudowana struktura uprawnień w Productive24 pozwalala na wielopoziomowe zarządzanie dostępem – do poszczególnych dokumentów, a nawet pojedynczych danych.

 • Tworzenie ogłoszeń, zarządzeń oraz regulaminów z opcją generowania oświadczenia o zapoznaniu się z ich treścią.
 • Możliwość zatwierdzania dokumentów i zmiany w ich treści przez osoby uprawnione. 
 • Tworzenie tagów.
 • Wersjonowanie dokumentów.
 • Automatycznie generowane powiadomień.
 • Grupowanie uprawnień.
 • Dynamiczne parametryzowanie słowników na podstawie innych parametrów i systemu uprawnień.

Szkolenia, testy i quizy

Baza materiałów szkoleniowych i weryfikacja zdobytej wiedzy – wszystko w jednym systemie.

 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych (również offline).
 • Dodawanie i przechowywanie załączników dowolnego typu.
 • Kreator ankiet, testów i quizów.
 • Repozytorium materiałów szkoleniowych.
 • Różne warianty pytań i sposobów ich przydzielania.
 • Przypisywanie wartości punktowej do pytania.
 • Statystyki wykonanych testów.
 • Weryfikacja postępu pracowników w realizacji szkoleń. 

Komentarze i powiadomienia

Rozbudowany system komentarzy, umożliwiający efektywną pracę grupową oraz zaawansowany, wielokanałowy system powiadomień oraz przypomnień.

 • Elastyczny system powiadomień (e-mail, push, systemowych), generowanych i wysyłanych po wykonaniu określonych akcji.
 • Prowadzenie wielowątkowych dyskusji dzięki dowolnej ilości poziomów zagnieżdżenia odpowiedzi.
 • Rozbudowany edytor tekstowy oraz edytor grafik do załączników graficznych.
 • Sekcja komentarzy z powodzeniem zastępuje e-maile, a dzięki możliwości udostępnienia komentarzy w dowolnym miejscu w systemie, wszystkie dyskusje zapisywane są kontekstowo.

Online, offline i omnichannel

Dzięki temu, że wszystkie funkcje Productive24 dostępne są zarówno w przeglądarce internetowej, jak również w aplikacjach mobilnych dla Android, iPhone i Windows 10, dostęp do zasobów organizacji możliwy jest zawsze i wszędzie – z dowolnego miejsca na świecie, również przy ograniczonym dostępie do Internetu (offline).

Ekosystem aplikacji biznesowych


Każdy system zbudowany na platformie Productive24, może być dowolnie połączony z innymi rozwiązaniami. System LMS może zostać powiązany z systemami takimi jak:


HRM/HCM

Szkolenia, testy i quizy jako element onboardingu i wspierania dalszego rozwoju pracowników.

Digital Workplace

Baza wiedzy, komentarze, ogłoszenia i powiadomienia jako wsparcie systemu pracy grupowej.

Czytaj blog
10 min.

Wellbeing w pracy zdalnej – jak wzmacniać więź z firmą na odległość?

5 maja 2022
Jolanta Kozak

Do niedawna praca zdalna była zaledwie opcją – atrakcyjnym benefitem dostępnym głównie dla pracowników z branży IT lub e-commerce….

1 min.

E-book: Ocena procesów onboardingowych

29 lipca 2021
Jolanta Kozak

Czy warto mierzyć procesy onboardingowe? Jak je mierzyć? Jak automatyzacja procesów pomaga usprawnić procesy wdrożeniowe? Pobierz przewodnik i skorzystaj z bazy blisko 90 pytań ankietowych, które możesz wykorzystać w swojej organizacji!…

8 min.

Jak wykorzystać i kaskadować OKRy w dużych organizacjach?

28 czerwca 2021
Jolanta Kozak

Metody OKR używają największe polskie spółki (np. Allegro) i światowe korporacje (np. Google). Każda organizacja może wykorzystać je dla zwiększenia efektywności swoich działań i budowania silniejszych zespołów. Z pomocą oprogramowania będzie to łatwiejsze. …

[contact-form-7 id="84" title="Formularz kontaktowy"]