Nowoczesna platforma do efektywnego zarządzania HR

Sprawdź bez ryzyka!

HRM | HCM | ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM | ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


w 100% elastycznie dopasowująca się do potrzeb organizacji.

Poznaj nowoczesne rozwiązanie klasy HRM/HCM, które pozwala zautomatyzować wszystkie procesy organizacji związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim i zasobami HR. System HRM oparty na platformie Productive24 pozwala uprościć, przyspieszyć i zautomatyzować wewnętrzne procedury oraz oszczędzić czas i zasoby, zapewniając jednocześnie wysoki stopień bezpieczeństwa danych i pełne dopasowanie do potrzeb Klienta.

Co wyróżnia HRM Productive24?

System szyty na miarę, w cenie rozwiązania pudełkowego

Marzysz o systemie, który mógłbyś zamodelować dokładnie tak, jak chcesz? Aby dokładnie odzwierciedlał to, jak działa Twoja organizacja? Żeby działał nie tylko na przeglądarce, ale był dostępny również offline oraz z poziomu dedykowanych, natywnych aplikacji mobilnych? Żeby można go było modyfikować bez dodatkowych kosztów?


I, oczywiście, nie chcesz wydać na to milionów złotych?


Dzięki platformie Productive24 takie rozwiązanie możesz otrzymać w zaledwie klika tygodni – w dodatku w cenie rozwiązania pudełkowego.

Przełomowa technologia

System HRM zbudowany został na bazie platformy Productive24, która umożliwia tworzenie złożonych systemów IT samodzielnie przez analityków biznesowych – bez udziału programistów. Productive24 wielokrotnie zmniejsza czas, zasoby oraz budżety niezbędne do budowy złożonych biznesowych systemów IT.


Dzięki temu customizowane oprogramowanie dla Klienta, w zależności od stopnia złożoności, może być dostarczane nawet z dnia na dzień.

Kompleksowość – widok organizacji 360°

Unikalną wartością platformy Productive24 jest możliwość odwzorowania dowolnych procesów biznesowych realizowanych w różnych działach i połączenie ich wszystkich w jednym, spójnym systemie - w HRM Productive24 gromadzić można wszelkie dane o pracownikach i ich aktywnościach.


Procesy odzwierciedlone w Productive24 mogą się więc wzajemnie przenikać, łączyć, wpływać na siebie. Np. system HRM może być połączony z systemem CRM choćby w zakresie przepinania zadań w przypadku zgłoszonej w systemie HRM nieobecności pracownika, analizy wakatów pod kątem planowania budżetów organizacji, zgłoszeń np. do działu kadr na przygotowanie umowy, zleceniem do działu IT na zakup sprzętu czy licencji itd.

Funkcje systemu

Funkcje HRM Productive24 pozwalają kompleksowo zarządzać całością procesów HR, np. zautomatyzować proces planowania zatrudnienia - od zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika, przez jego rekrutację, proces zatrudnienia, zarządzanie rozwojem, szkoleniami, oceną, aż do momentu jego przejścia na emeryturę.

Nowoczesny system pracy grupowej
 • Funkcje społecznościowe
 • Wbudowany komunikator
 • Synchronizacja planowania spotkań z kalendarzami firmowymi
 • Struktura organizacji
 • Aktywności członków zespołu
 • Zarządzanie zadaniami
Procesy rekrutacyjne
 • Wnioski o zatrudnienie
 • Akceptacja wydatków
 • Baza kandydatów
 • Formularze ocen kandydatów
 • Automatyczny feedback po rekrutacji
 • Automatyczne generowanie karty pracownika
Zatrudnienie
 • Kwestionariusze osobowe
 • Skierowania na badania lekarskie
 • E-teczka i karta pracownika
 • Dokumenty kadrowe
 • Szablony umów i dokumentów
 • Centralny rejestr dokumentów
 • Zawieranie umów z pracownikami
Praca
 • Onboarding pracownika
 • Planowanie urlopów
 • Rejestracja czasu pracy, nieobecności, planowanie i rozliczanie delegacji
 • Rozwój i ścieżki kariery
 • Ocena pracownicza
 • Baza wiedzy - Wiki
 • Karta obiegowa
Delegacje
 • Planowanie delegacji
 • Wnioskowanie o wypłatę zaliczek i ich rozliczanie
 • Wnioskowanie o akceptację wydatków (skany dokumentów księgowych, OCR)
 • Formularz rozliczenia delegacji (naliczanie diet, zwrot kosztów)
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych
 • Ewidencja delegacji
 • Wielowymiarowa analiza kosztów z podziałem na MPK
 • Raporty i statystyki
Zarządzanie przez cele (MBO)
 • Definiowanie celów organizacji i ich powiązanie z celami pracowników
 • Kaskadowanie celów
 • Monitorowanie i ocena realizacji celów
 • Elastyczne modyfikowanie celów
 • Zamiana celów pomiędzy pracownikami
Szkolenia
 • Zarządzanie wiedzą organizacji
 • Zarządzanie szkoleniami - planowanie, organizacja i rozliczanie
 • Repozytorium materiałów szkoleniowych
 • Quizy, ankiety i testy
 • Profile kompetencyjne
Grafiki pracy
 • Harmonogramów pracy, z uwzględnieniem zgłoszonych nieobecności
 • Analiza harmonogramów z perspektywy pracownika i stanowiska pracy
 • Wiele widoków harmonogramu, zaawansowane filtrowanie danych (per czas, firma, osoba, obiekt/punkt handlowy)
 • Szablonów grafików, duplikowanie harmonogramów
 • System powiadomień dla pracowników i przełożonych (kontrahentów)
 • Szybkie zmiany w grafikach metodą drag&drop
 • Zgłaszanie przez pracowników chęci wzięcia nieprzypisanych do nikogo zmian (giełda zmian)
Benefity pracownicze
 • Centralna baza oferty benefitów
 • Samodzielny wybór benefitów przez pracownika
 • Obsługa systemu kafeteryjnego
 • Ankiety – badanie zadowolenia
 • Generowanie Total Rewards Statement

Pracownicze plany kapitałowe
 • Prowadzenie ewidencji uczestników PPK
 • Rejestrowanie i przechowywanie składanych deklaracji
 • Baza wiedzy dostępna dla pracowników

Online, offline, omnichannel

Twoi pracownicy tracą czasem zasięg, przez co nie mogą efektywnie realizować swoich zdań?


To nie problem - wszystkie funkcje HRM Productive24 dostępne są zarówno w aplikacji WEB (online, technologia RWD), jak również w postaci natywnych aplikacji mobilnych dla Android, iPhone oraz Windows 10, które działają offline.

Zobacz demo

Dzięki Productive24 wszystkie procesy mogą być zamodelowane dokładnie tak, jak działa dana organizacja - system IT dopasowuje się więc do przedsiębiorstwa, nie odwrotnie.


Co więcej, dowolne moduły Productive24 mogą też być udostępniane (w dowolnym zakresie) kontrahentom firmy.

Paweł Więsek

Business Development Manager, Productive24

Dodatkowo zyskasz:

Niezależność od dostawcy IT - parametryzacja w rękach działu HR

Tworzenie nowych typów dokumentów czy modyfikowanie już istniejących wykonuje się w kilka minut, a zmiany te są dostępne dla wszystkich użytkowników systemu od razu – zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i w natywnych aplikacjach mobilnych.


Szerokie możliwości w tym zakresie przyznać można zarówno administratorowi systemu po stronie Klienta, jak i właścicielom biznesowym poszczególnych procesów i ich elementów.

Organizacja oparta na danych (data-driven organization)

Dzięki HRM Productive24 organizacja może wejść na wyższy poziom zarządzania, bazujący na gromadzonych w niej danych. Każda aktywność użytkownika w systemie może być odnotowywana i zostawia cyfrowy ślad (digital footprint).


HRM Productive24 zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów, z możliwością zaawansowanego filtrowania i wyszukiwania danych w rejestrze oraz zarządzania uprawnieniami do poszczególnych dokumentów (np. ich wersjonowania).


Wszystkie dane przetwarzane w systemie HRM Productive24 mogą zostać wyeksportowane do np. do arkuszy kalkulacyjnych, zachowując wszelkie informacje zawarte na formularzach, łącznie z ich relacjami i powiązaniami. Dane gromadzone w HRM Productive24 mogą być również prezentowane w formie raportów i statystyk.

Centralizacja procesów

Pracownicy, zamiast otrzymywania i wysyłania 100 różnych e-maili do różnych osób, mają dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w jednym, bezpiecznym miejscu.


Dzięki elastyczności HRM Productive24, wszystkie elementy systemu związane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi mogą być powiązane z dowolnymi procesami w organizacji.


HRM Productive24 może stanowić więc nie tylko punkt integracji z np. z systemami kadrowymi, ale również efektywne narzędzie zarządzania całą organizacją – zastępując wiele rozproszonych systemów IT.

Ile to kosztuje?

Dodatkowe moduły

Ogłoszenia, wiadomości i komunikaty

Dystrybucja dowolnych informacji i dokumentów w organizacji.

Zaawansowany, wielopoziomowy system powiadomień i przypomnień.

Powiadomienia

Definiowanie celów i kluczowych rezultatów oraz miar ich realizacji, monitorowanie postępów w realizacji celów.

OKR

Zarządzanie projektami

Tworzenie, aktualizowanie i prezentacja harmonogramów, zarządzanie zespołami, zadaniami, wykresy Gantta, kalendarze.

Workflow i proces akceptacji dowolnych dokumentów zgodnie z wymaganiami organizacji.

Obieg dokumentów i korespondencji

Rezerwowanie dowolnych zasobów firmowych (np. sal konferencyjnych, sprzętów, samochodów).

Rezerwacje

Wiki

Repozytorium wiedzy o organizacji, wybranych procesach, projektach etc.

Planowanie, monitorowanie stopnia realizacji budżetów, wnioskowanie o akceptację pozaplanowych wydatków, procesowanie wniosków.

Budżetowanie

Moduł do zarządzania relacjami z kontrahentami.

CRM

Ewidencje i rejestry

Ewidencjonowanie dowolnych zasobów przedsiębiorstwa – sprzętu, floty, przesyłek, umów etc.

Łatwe zarządzanie i procesowanie dowolnych typów zgłoszeń (np. administracyjnych, IT, innych).

Zgłoszenia i zamówienia

Kompleksowy proces rejestrowania i obsługi reklamacji.

Reklamacje

Zarządzanie flotą

Informacje o przebytych i planowanych przeglądach, naprawach, serwisach gwarancyjnych, ubezpieczeniach czy terminach wygasających umów leasingowych.

Bezpieczne przechowywanie danych osobowych, wielopoziomowe zarządzanie zbiorami i uprawnieniami do dostępu do danych osobowych.

RODO

Więcej o zastosowaniach Productive24 na stronie www.productive24.com

I wiele, wiele innych...

O platformie Productive24

Platforma Productive24 umożliwia tworzenie złożonych, kompleksowych systemów IT dla każdej branży samodzielnie przez analityków biznesowych – bez udziału programistów.

Dzięki Productive24 jesteśmy w stanie nawet w ciągu kilku dni zbudować rozwiązania informatyczne w pełni dopasowane do potrzeb Twojego działu lub całej organizacji.

Sprawdź bez ryzyka!

Skontaktuj się z naszym analitykiem, testuj gotowy system, zmiany wprowadzimy w locie. Sprawdź „na żywym organizmie” czy odpowiadają one Twoim oczekiwaniom!

productive24.com

Więcej dobrych pomysłów dla Twojej firmy na:

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacjiPolityka prywatności