System HRM/HCM Przenieś zarządzanie HR i kapitałem ludzkim organizacji na wyższy poziom

Scentralizuj i zautomatyzuj swoje procesy HR - poznaj nowoczesny, kompleksowy system klasy HRM/HCM, który może być w pełni dopasowany i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się potrzeb Twojej organizacji.

O rozwiązaniu

System HRM oparty na platformie Productive24 to kompleksowe rozwiązanie pozwalające uprościć, przyspieszyć i zautomatyzować wewnętrzne procedury związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim i zasobami ludzkimi, zapewniając jednocześnie wysoki stopień bezpieczeństwa danych.

Co wyróżnia HRM Productive24?

System szyty na miarę, w cenie rozwiązania pudełkowego

Marzysz o systemie, który mógłbyś zamodelować dokładnie tak, jak chcesz? Aby dokładnie odzwierciedlał to, jak działa Twoja organizacja? Żeby działał nie tylko na przeglądarce, ale był dostępny również offline oraz z poziomu dedykowanych, natywnych aplikacji mobilnych?

Dzięki Productive24 takie rozwiązanie możesz otrzymać w zaledwie klika tygodni – w dodatku w cenie rozwiązania pudełkowego.

Przełomowa technologia

System HRM zbudowany został na bazie platformy Productive24, dzięki czemu customizowane oprogramowanie dla Klienta, w zależności od stopnia złożoności, może być dostarczane nawet z dnia na dzień.

Productive24 wielokrotnie zmniejsza czas, zasoby oraz budżety niezbędne do budowy złożonych biznesowych systemów IT.

Kompleksowość – widok organizacji 360°

Unikalną wartością platformy Productive24 jest możliwość odwzorowania dowolnych procesów biznesowych realizowanych w różnych działach i połączenie ich wszystkich w jednym, spójnym systemie – w HRM Productive24 gromadzić można wszelkie dane o pracownikach i ich aktywnościach.

Ogromna elastyczność

Dzięki Productive24 wszystkie procesy mogą być zamodelowane dokładnie tak, jak działa dana organizacja – system IT dopasowuje się więc do przedsiębiorstwa, nie odwrotnie.

Co więcej, dowolne moduły Productive24 mogą też być udostępniane (w dowolnym zakresie) kontrahentom firmy.

Funkcje systemu

Funkcje HRM Productive24 pozwalają kompleksowo zarządzać całością procesów HR, np. zautomatyzować proces planowania zatrudnienia – od zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika, przez jego rekrutację, proces zatrudnienia, zarządzanie rozwojem, szkoleniami, oceną, aż do momentu jego przejścia na emeryturę. Rozwiązanie pełni też rolę nowoczesnego systemu pracy grupowej.


Nowoczesny system pracy grupowej

 • Funkcje społecznościowe.
 • Wbudowany komunikator (chat).
 • Synchronizacja planowania spotkań z kalendarzami firmowymi.
 • Struktura organizacji.
 • Aktywności członków zespołu.
 • Zarządzanie zadaniami.

Procesy rekrutacyjne

 • Wnioski o uruchomienie rekrutacji.
 • Baza kandydatów.
 • Śledzenie aplikacji – ATS (ang. Applicant Tracking System).
 • Akceptacja wydatków.
 • Testy rekrutacyjne i formularze ocen kandydatów.
 • Automatyczny feedback po rekrutacji.
 • Automatyczne generowanie karty pracownika.

Zatrudnienie

 • Kwestionariusze osobowe.
 • Skierowania na badania lekarskie.
 • E-teczka i karta pracownika.
 • Dokumenty kadrowe.
 • Szablony umów i dokumentów.
 • Centralny rejestr dokumentów.
 • Zawieranie umów z pracownikami.

Praca

 • Preboarding i onboarding pracownika.
 • Planowanie urlopów.
 • Zarządzanie nieobecnościami.
 • Rejestracja czasu pracy, nieobecności, planowanie i rozliczanie delegacji.
 • Zarządzanie talentami.
 • Rozwój i ścieżki kariery.
 • Ocena pracownicza.
 • Baza wiedzy – Wiki.
 • Offboarding – karty obiegowe, exit interview.

Zarządzanie przez cele (np. OKR, MBO)

 • Definiowanie celów organizacji i ich powiązanie z celami pracowników.
 • Kaskadowanie celów.
 • Monitorowanie i ocena realizacji celów.
 • Elastyczne modyfikowanie celów.
 • Zamiana celów pomiędzy pracownikami.

Szkolenia

 • Zarządzanie wiedzą organizacji.
 • Zarządzanie szkoleniami – planowanie, organizacja i rozliczanie.
 • Repozytorium materiałów szkoleniowych.
 • Quizy, ankiety i testy.
 • Profile kompetencyjne.

Grafiki pracy

 • Tworzenie harmonogramów pracy, szablony grafików, duplikowanie harmonogramów.
 • Zaawansowane filtrowanie danych (np. wg czasu, firmy, osoby, lokalizacji itd.).
 • System powiadomień dla pracowników i przełożonych.
 • Szybkie zmiany metodą drag&drop.
 • Zgłaszanie chęci wzięcia nieprzypisanych do nikogo zmian.

Benefity pracownicze

 • Centralna baza oferty benefitów.
 • Samodzielny wybór benefitów przez pracownika.
 • Obsługa systemu kafeteryjnego.
 • Ankiety – badanie zadowolenia.
 • Generowanie Total Rewards Statement.

Kudosy

 • Przyznawanie pochwał za określone osiągniecia lub wydarzenia.
 • Widok w trybie tablicy (np. osi czasu), widocznej zarówno dla całej organizacji jak i dla wybranego jej zespołu.
 • Możliwość przyznawania punktów, które mogą zostać wymienione na nagrody, zgodnie z przyjętym systemem kafeteryjnym.
 • Prowadzenie statystyk dotyczących ilości pochwał oraz nagród.

Pracownicze plany kapitałowe

 • Prowadzenie ewidencji uczestników PPK.
 • Rejestrowanie i przechowywanie składanych deklaracji.
 • Baza wiedzy dostępna dla pracowników.

Cyfryzacja rekrutacji, która jest naszym core businessem, szybko rozszerzyła się na przeniesienie do Productive24 kolejnych procesów The Adecco Group. Z Productive24 możemy zarządzać cyklem życia pracownika w organizacji od A do Z.
Mateusz Bednarski
Starszy specjalista rozwiązań biznesowych
The Adecco Group

Dodatkowo zyskasz:

Niezależność od dostawcy ITparametryzaja w rękach działu HR

Tworzenie nowych typów dokumentów czy modyfikowanie już istniejących wykonuje się w kilka minut, a zmiany te są dostępne dla wszystkich użytkowników systemu od razu – zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i w natywnych aplikacjach mobilnych.

Szerokie możliwości w tym zakresie przyznać można zarówno administratorowi systemu po stronie Klienta, jak i właścicielom biznesowym poszczególnych procesów i ich elementów.

Organizacja oparta na danych (data-driven organization)

Dzięki HRM Productive24 organizacja może wejść na wyższy poziom zarządzania, bazujący na gromadzonych w niej danych. Każda aktywność użytkownika w systemie może być odnotowywana i zostawia cyfrowy ślad (digital footprint).

HRM Productive24 zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów, z możliwością zaawansowanego filtrowania i wyszukiwania danych w rejestrze oraz zarządzania uprawnieniami do poszczególnych dokumentów (np. ich wersjonowania). Wszystkie dane przetwarzane w systemie HRM Productive24 mogą zostać wyeksportowane do np. do arkuszy kalkulacyjnych, zachowując wszelkie informacje zawarte na formularzach, łącznie z ich relacjami i powiązaniami. Dane gromadzone w HRM Productive24 mogą być również prezentowane w formie raportów i statystyk.

Centralizacja procesów

Pracownicy, zamiast otrzymywania i wysyłania 100 różnych e-maili do różnych osób, mają dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w jednym, bezpiecznym miejscu.

Dzięki elastyczności HRM Productive24, wszystkie elementy systemu związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi mogą być powiązane z dowolnymi procesami w organizacji. HRM Productive24 może stanowić więc nie tylko jeden punkt integracji z np. z systemami kadrowymi, ale również efektywne narzędzie zarządzania całą organizacją – zastępując wiele rozproszonych systemów IT.

Online, offline, omnichannel

Wszystkie funkcje Productive24 dostępne są zarówno w aplikacji WEB (online, technologia RWD), jak również w postaci natywnych aplikacji mobilnych dla Android, iPhone oraz Windows 10, które działają offline.

Czytaj blog
10 min.

Wellbeing w pracy zdalnej – jak wzmacniać więź z firmą na odległość?

5 maja 2022
Małgorzata Rząd-Poźniak

Do niedawna praca zdalna była zaledwie opcją – atrakcyjnym benefitem dostępnym głównie dla pracowników z branży IT lub e-commerce….

1 min.

E-book: Ocena procesów onboardingowych

29 lipca 2021
Małgorzata Rząd-Poźniak

Czy warto mierzyć procesy onboardingowe? Jak je mierzyć? Jak automatyzacja procesów pomaga usprawnić procesy wdrożeniowe? Pobierz przewodnik i skorzystaj z bazy blisko 90 pytań ankietowych, które możesz wykorzystać w swojej organizacji!…

8 min.

Jak wykorzystać i kaskadować OKRy w dużych organizacjach?

28 czerwca 2021
Małgorzata Rząd-Poźniak

Metody OKR używają największe polskie spółki (np. Allegro) i światowe korporacje (np. Google). Każda organizacja może wykorzystać je dla zwiększenia efektywności swoich działań i budowania silniejszych zespołów. Z pomocą oprogramowania będzie to łatwiejsze. …

[contact-form-7 id="84" title="Formularz kontaktowy"]