System dla Sygnalistów Błyskawicznie wykrywaj oraz eliminuj nadużycia i nieprawidłowości w Twojej organizacji

Zadbaj o bezpieczeństwo sygnalistów w Twojej firmie - rejestruj wszystkie zgłoszenia i sprawnie nimi zarządzaj, twórz raporty i analizuj ryzyko, zbuduj etyczną kulturę organizacyjną i wzmocnij etyczny wizerunek firmy dzięki systemowi IT zbudowanemu na bazie platformy Productive24. 

O rozwiązaniu

Whistleblower Productive24 to system zbudowany na bazie platformy Productive24, który umożliwia bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, mające na celu wczesne wykrywanie nadużyć oraz wyeliminowanie nieetycznych zachowań pracowników lub kadry kierowniczej.

Z Whistleblower Productive24 możesz:

 • icon

  Realizować obowiązki wynikające z Dyrektywy PE i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

 • icon

  Błyskawicznie wykrywać nadużycia i nieprawidłowości oraz chronić firmę przed ewentualnymi stratami wizerunkowymi i finansowymi.

 • icon

  Zapewnić bezpieczeństwo i poufność osobom zgłaszającym nieprawidłowości w organizacji.

 • icon

  Budować i wzmacniać etyczną kulturę organizacyjną oraz etyczny wizerunek firmy.

 • icon

  Minimalizować ryzyko naruszenia wizerunku firmy, efektywnie nim zarządzać i zapobiegać jego pojawieniu się w przyszłości.

 • icon

  Korzystać z systemu dopasowanego do Twoich wymagań, w pełni odzwierciedlającego procesy w organizacji i pomagającego egzekwować procedury wewnętrzne.

Przykładowe funkcje systemu

Dodawanie zgłoszeń

Możliwość anonimowego (bądź jawnego) dodania zgłoszenia dotyczącego naruszeń i zaniedbań w organizacji. 

 • Różne kanały dodawania zgłoszeń (aplikacja przeglądarkowa, aplikacje mobilne).
 • Elastyczny formularz, pozwalający gromadzić dowolne informacje o zgłoszeniu oraz dodawać załączniki.
 • Łatwo rozwijane i modyfikowalne listy kategorii zgłoszeń oraz katalogu naruszeń – indywidualnie dopasowywane do wymagań organizacji.
 • Automatyczne określenie parametrów obsługi zgłoszenia wg jego kategorii (priorytet, czas na weryfikację i podjęcie działań etc.).

Procesowanie zgłoszeń

Proces rozpatrywania zgłoszenia zgodnie z przyjętą polityką firmy i obowiązującym prawem.

 • Indywidualne ścieżki rozpatrywania zgłoszeń, zgodnie z ich kategorią i ustalonym procesem, przy zachowaniu pełnej ochrony danych wrażliwych.
 • Procesowanie zgłoszeń zgodnie z hierarchią oraz nadanymi uprawnieniami.
 • Automatyczne generowanie powiadomień do wszystkich interesariuszy o nowym zgłoszeniu oraz zmianie statusu zgłoszeń już procesowanych.
 • Możliwość dodawania obserwatorów do zgłoszenia.
 • Mechanizmy automatycznej eskalacji w przypadku braku obsługi zgłoszenia.

Rejestr zgłoszeń

Ewidencja wszystkich zgłoszeń sygnalistów w organizacji. 

 • Rejestr aktualnych i archiwalnych zgłoszeń.
 • Widok kategorii, priorytetu, statusu, czasu reakcji i realizacji, a także osoby odpowiedzialnej za podjęcie zgłoszenia i/lub jego procesowanie.
 • Łatwe sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie zgłoszeń.
 • Dostęp do rejestru ograniczony zgodnie z uprawnieniami użytkowników (np. dostęp do wszystkich zgłoszeń, wyłącznie do danej kategorii zgłoszeń etc.).

Zaawansowany system uprawnień

Rozbudowana struktura uprawnień w Productive24 pozwalala na wielopoziomowe zarządzanie dostępem do poszczególnych dokumentów, a nawet pojedynczych danych.

 • Wielopoziomowy system uprawnień pozwala na bezpieczne i elastyczne zarządzanie dostępem do informacji wrażliwych.
 • Uprawnienia mogą być nadawane i odbierane dynamicznie (na podstawie logiki procesu), automatycznie (na podstawie hierarchii organizacji), lub indywidualnie.

Bezpieczeństwo danych i ścieżka audytowa

Bezpieczne przechowywanie informacji i pełna transparentność obiegu i modyfikacji danych.

 • System przechowuje informacje o wszystkich zmianach w zarejestrowanych zgłoszeniach (wersjonowanie), obejmującą m.in. informacje o danych (polach), które zostały zmodyfikowane, o osobie dokonującej zmiany oraz dacie jej wykonania (transparentność procesu i pełna ścieżka audytowa).
 • Rozwiązanie gromadzi dane o uprawnionych użytkownikach, którzy zapoznali się treścią danego zgłoszenia.
 • Aplikacja automatycznie zapisuje wersję roboczą dokumentów, nad którymi pracują użytkownicy, co zapobiega utracie cennych danych.

Komentarze i dyskusje

Rozbudowany system komentarzy, umożliwiający efektywną wymianę informacji.

 • Kontekstowe przechowywanie dyskusji i komentarzy – pod danym zgłoszeniem.
 • Prowadzenie wielowątkowych dyskusji dzięki dowolnej ilości poziomów zagnieżdżenia odpowiedzi.
 • Połączenie z systemem powiadomień (wysyłanych przy każdym nowym komentarzu, odpowiedzi na nasz komentarz, bądź po otagowaniu konkretnej osoby).
 • Rozbudowany edytor graficzny wprowadzanego tekstu.

Powiadomienia i przypomnienia

Zaawansowany, wielokanałowy system powiadomień oraz przypomnień usprawniający realizację procesów związanych z obsługą zgłoszeń.

 • Możliwość wysyłania powiadomień automatycznych – generowanych przez system, jak i tworzenia własnych.
 • Wysyłanie powiadomień poprzez wewnętrzną skrzynkę, która agreguje powiadomienia kontekstowo; łatwe filtrowanie powiadomień wg kategorii.
 • Wysyłanie powiadomień e-mail oraz generowanie powiadomień PUSH w aplikacjach mobilnych.
 • Możliwość dodania przypomnienia do dowolnego zgłoszenia, np. w formie wygenerowania zdarzenia kalendarzowego.

Raportowanie

Przedstawienie zagregowanych danych o zgłoszeniach i statusie ich przetwarzania na różnych widokach graficznych.

 • Wykresy Gantta.
 • Tablica Kanban (taskboard).
 • Tabele i listy.
 • Wykresy słupkowe, liniowe, kołowe, piramidowe, blokowe etc.

Online, offline, omnichannel

Wszystkie funkcje Productive24 dostępne są zarówno w aplikacji WEB (online, technologia RWD), jak również w postaci natywnych aplikacji mobilnych dla Android, iPhone oraz Windows 10, które działają offline.

Ekosystem aplikacji biznesowych

Każdy system zbudowany na platformie Productive24, może być dowolnie połączony z innymi aplikacjami Productive24. Rozwiązanie Whistleblower Productive24 może być zintegrowane np. z modułem obsługi zgłoszeń prawnych czy technicznych, co dodatkowo ułatwia proces realizacji zgłoszeń sygnalistów.

Przykład idzie z góry

,,90% badanych uważa, że przykład z góry odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania ryzykiem nadużyć i budowy etycznej kultury w organizacji.”

PwC

Czytaj blog
5 min.

Nowe obowiązki firm i instytucji w zakresie ochrony sygnalistów

7 października 2021
Jolanta Kozak

Dyrektywa unijna z 2019 roku nałożyła na Polskę wymóg wdrożenia odpowiednich regulacji prawnych dotyczących obsługi i ochrony sygnalistów. Oznacza to nowe obowiązki zarówno podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego. …

4 min.

Audyt ochrony danych osobowych w organizacji

6 września 2021
Jolanta Kozak

Ochrona danych osobowych nie polega na samym opracowaniu dokumentacji wymaganej przepisami prawa. Jakie aspekty funkcjonowania firmy należy przeanalizować, aby ocenić poziom ochrony danych osobowych? …

4 min.

6 powodów, by zautomatyzować zarządzanie RODO

20 maja 2021
Jolanta Kozak

Wprowadzenie RODO znacznie podniosło świadomość znaczenia danych osobowych, ale też nałożyło na przedsiębiorców uciążliwe obowiązki. Mimo, iż od wejścia przepisów w życie mijają kolejne lata, wiele przedsiębiorstw …

[contact-form-7 id="84" title="Formularz kontaktowy"]