System CRM Zautomatyzuj swoje procesy sprzedażowe i skup się na budowaniu relacji

Zautomatyzuj swoje procesy sprzedażowe z szytym na miarę systemem CRM, a zaoszczędzony dzięki temu czas przeznacz na budowanie trwałych relacji i wykorzystanie szans sprzedażowych.

O rozwiązaniu

CRM Productive24 to system zbudowany na bazie platformy Productive24, który automatyzując pracę działu sprzedaży pozwala w efektywny sposób zarządzać bazą klientów oraz pracą działu handlowego.

Rozwiązanie może być elastycznie dopasowane do indywidualnych potrzeb organizacji i odzwierciedlać jej unikalne procesy sprzedażowe.

Z CRM Productive24 możesz:

 • icon

  Na bieżąco ewidencjonować i monitorować aktywności związane z relacjami z klientem.

 • icon

  Zarządzać leadami i przypisywać je do określonych opiekunów.

 • icon

  Prowadzić analizę konkurencji i udoskonalać własne działania sprzedażowe.

 • icon

  Kompleksowo zarządzać baza kontrahentów i kontaktów handlowych.

 • icon

  Zarządzać akcjami sprzedażowymi i targetować działania do leadów spełniających wybrane kryteria.

 • icon

  Otrzymać system w pełni customizowany, dopasowany do potrzeb Twojej organizacji.

 • icon

  Prowadzić szczegółowe rejestry oraz generować niezbędne raporty, mierzyć poziom realizacji założonych KPI.

 • icon

  Zapewnić bezpieczeństwo kluczowych danych handlowych oraz ochronę danych osobowych zgodnie z RODO.

Przykładowe funkcje systemu

Aktywności

Monitorowanie i elastyczne zarządzanie aktywnościami opiekunów klienta.

 • Możliwość dodawania procesów sprzedażowych z poziomu kalendarza.
 • Zmiana widoku kalendarza na dzienny, tygodniowy oraz miesięczny.
 • Zaawansowane filtrowanie i wyszukiwanie procesów sprzedażowych.

Leady i procesy sprzedażowe

Odzwierciedlenie wszystkich procesów sprzedażowych i wizualizacja ich statusów.

 • Odrębne procesy sprzedażowe dla różnych produktów.
 • Dostosowanie przebieg procesu sprzedażowego do indywidualnej specyfiki klienta.
 • Angażowanie wybranych działów w organizacji do podjęcia wymaganych działań, na określonych etapach procesu sprzedażowego.
 • Ocena potencjału lead’a sprzedażowego.
 • Prowadzenie akcji sprzedażowych targetowanych do określonych grup klientów lub leadów.

Firmy i osoby kontaktowe

Zarządzanie wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi klientów, leadów, firm oraz osób kontaktowych.

 • Lista firm i osób kontaktowych, wraz z ewidencją aktywności na kliencie, informacją o obowiązującej umowie oraz inne, dodatkowe informacje.
 • Dodawanie osoby kontaktowej, procesu sprzedażowego oraz umowy z poziomu widoku danej firmy.
 • Planowanie zadań, dodawanie i generowanie przypomnień.
 • Zaawansowane filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie danych po dowolnych parametrach.

Oferty handlowe

Wszystkie oferty handlowe zgromadzone w jednym, centralnym miejscu.

 • Przypisywanie ofert do danego klienta i procesu sprzedażowego i określanie statusu postępowania ofertowego.
 • Wybór formy i terminów płatności oraz przyznane rabaty.
 • Informacja o dacie złożenia dokumentu, okresie ważności oferty oraz dacie zakończenia ofert/umowy.
 • Wybór produktu z katalogu produktów (ofertownik).
 • Widok listy ofert z możliwością ich filtrowania, sortowania i wyszukiwania określonych pozycji.

Analiza konkurencji

Prowadzenie szczegółowej analizy i ewidencji konkurencji.

 • Widok 360°o konkurencie i jego ofercie.
 • Uzupełnianie szczegółowych informacji o konkurencie (np. mocne i słabe strony, wygrane/przegrane procesy sprzedażowe, feedback rynkowy o konkurencji etc.) z poziomu aktywności lub procesu sprzedażowego.
 • Załączanie dokumentów (np. cennik, prezentacje handlowe, materiały marketingowe).
 • Możliwość prowadzenia dyskusji w sekcji komentarzy.
 • Pełny katalog procesów i ofert wygranych oraz przegranych w rywalizacji z danym konkurentem.

Targi i wydarzenia branżowe

Lista targów i wydarzeń branżowych, w których firma wzięła bądź planuje wziąć udział wraz z informacją o zainicjowanych podczas wydarzenia procesach sprzedażowych, pozyskanych leadach i osobach kontaktowych.

 • Dodawanie planowanych wydarzeń oraz ewidencja archiwalnych.
 • Określenie cykliczności wydarzeń, zakresu uczestnictwa (pakiety), przewidywanych lub poniesionych kosztów. 
 • Przechowywanie materiałów z wydarzenia (np. prezentacje, notatki).
 • Prowadzenie dyskusji w sekcji komentarzy.
 • Ocena pozytywnych i negatywnych aspektów uczestnictwa w wydarzeniu. 
 • Lista pozyskanych kontaktów, leadów oraz procesów sprzedażowy zainicjowanych w wyniku eventu.

Raportowanie

Generowanie złożonych, personalizowanych raportów. Przedstawienie zagregowanych danych w dynamiczny sposób na wielu różnych widokach graficznych. 

 • Ocena efektywności wybranych procesów.
 • Monitorowanie niewykonanych działań. Analiza najsłabszych punktów oferty.
 • Bieżące kontrolowanie wszystkich aktywności handlowców.
 • Ocena stopnia realizacji wyznaczonych celów. 
 • Porównanie planowanych i realnych przychodów w danym okresie.
 • Rozbudowany system powiadomień i liczne mechanizmy z rozbudowaną logiką zapobiegające nieprawidłowościom i stymulujące działania wokół klienta w CRM.

Customer Feedback, czyli jak lepiej zrozumieć swojego klienta.

Feedback od klientów stanowi bezcenne źródło wiedzy. Productive24 pozwala gromadzić feedback od obecnych oraz potencjalnych klientów (B2B).

Feedback przypisany do danego klienta w bazie CRM pozwala zespołowi odpowiedzialnemu za opiekę nad nim na wymianę uwag i szybkie reagowanie na sugestie zmian – opinie uznane za cenne mogą automatycznie trafiać do innych aplikacji Productive24, np. do modułu zarządzania innowacją (backlog pomysłów), do aplikacji do zarzadzania produktem (PLM, Retail&Promotions Management) czy zarządzania projektami (Project Management Productive24). 

Ekosystem aplikacji biznesowych


Każdy system zbudowany na platformie Productive24, może być dowolnie połączony z innymi rozwiązaniami. System CRM może zostać powiązany z systemami takimi jak:


Service Desk

Zgłaszanie problemów i incydentów przez klientów wpisanych do bazy CRM.

Zarządzanie projektami

Obliczanie udziału klienta w wybranym projekcie oraz ROI projektu.

Delegacje

Rozliczanie delegacji i ewidencja kosztów związanych ze spotkaniami z klientem.

Zarządanie organizacją

Budżetowanie, fakturowanie klientów w CRM, zamawianie porady prawnej oraz rezerwowanie zasobów na spotkanie z klientami (np. sale konferencyjne).

Digital Workplace

Zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy account managerem, a zespołem pracującym na rzecz danego klienta (system powiadomień, komentarzy, chat etc.).

Zarządzanie umowami

Generowanie nowych umów np. NDA, umów handlowych oraz ich dalsze procesowanie zgodnie z RODO oraz wewnętrzną polityką w organizacji.

Online, offline, omnichannel

Wszystkie funkcje Productive24 dostępne są zarówno w aplikacji WEB (online, technologia RWD), jak również w postaci natywnych aplikacji mobilnych dla Android, iPhone oraz Windows 10, które działają offline.

[contact-form-7 id="84" title="Formularz kontaktowy"]