RODO Productive24 Zadbaj o bezpieczne zarządzanie danymi osobowymi Twojej organizacji

Zarządzaj danymi osobowymi w bezpieczny i odpowiedzialny sposób - dostosuj swoje działania do treści rozporządzenia RODO, zautomatyzuj swoje procesy i bądź przygotowany na ewentualną kontrolę UODO.

O rozwiązaniu

RODO Productive24 to system informatyczny zbudowany na bazie platformy Productive24, który pozwala bezpiecznie i efektywnie zarządzać obszarem przetwarzania danych osobowych w organizacji.

Z RODO Productive24 możesz:

 • icon

  Zarządzać danymi zgodnie z wytycznymi Regulacji o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 • icon

  Szczegółowo monitorować i kontrolować wszelkie procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych w firmie.

 • icon

  Prowadzić rejestr czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 • icon

  Zoptymalizować proces wyszukiwania dowolnych dokumentów związanych z zarządzaniem dostępem do danych osobowych.

 • icon

  Na bieżąco monitorować daty wygaśnięcia upoważnień.

 • icon

  Generować indywidualne raporty i zestawienia.

 • icon

  Sprawnie identyfikować i zgłaszać wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych.

 • icon

  Przeprowadzać analizę ryzyka i skutecznie je minimalizować.

Przykładowe funkcje systemu

Ewidencja i kontrola danych

Prowadzenie ewidencji danych osobowych w jednym systemie i zapewnienie kontroli nad danymi (administrowanie danymi).

 • Interaktywny dashboard z najważniejszymi informacjami.

 • Lista danych osobowych.

 • Zbiory danych osobowych (kandydaci, kontrahenci etc.).

Zarządzanie upoważnieniami

Wsparcie procesu wyrażania zgód oraz nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO.

 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 • Żądania podmiotów danych.

 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zarządzanie ryzykiem

Automatyzacja procesu zarządzania ryzkiem, z uwzględnieniem jego szacowania, analizy oraz oceny skutków. 

 • Raportowanie naruszenia ochrony danych osobowych.

 • Analiza ryzyka.

 • Macierz ryzyka.

Rejestry

Zapewnienie bieżącej aktualizacji rejestrów,  wraz z podglądem wszystkich czynności oraz operacji dokonanych na danych osobowych.

 • Rejestr czynności przetwarzania.

 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania.

 • Rejestr udostępnień.

RODO Productive24 pozwala na:

Rejestrowanie czynności, upoważnień, zgód oraz naruszeń.

Optymalizację procesów zarządzania danymi osobowymi.

Dostarczanie niezbędnych druków i formularzy.

Obieg informacji i dokumentów w jednym systemie.

Online, offline, omnichannel

Wszystkie funkcje RODO Productive24 dostępne są zarówno w aplikacji WEB (online, technologia RWD), jak również w postaci natywnych aplikacji mobilnych dla Android, iPhone oraz Windows 10, które działają offline.

Elastyczność

Dzięki temu, że rozwiązanie zbudowano na platformie Productive24, system jest elastyczny i może być błyskawicznie modyfikowany i rozwijany zgodnie z potrzebami lub zmieniającymi się przepisami prawa i ich nowymi interpretacjami.

Ekosystem Productive24

Unikalną wartością platformy Productive24 jest możliwość odwzorowania procesów biznesowych realizowanych w różnych działach i połączenie ich wszystkich w jednym, spójnym systemie.

Zestaw aplikacji Productive24 stanowi kompleksowe rozwiązanie do zarządzania całą organizacją i elastycznie dopasowuje się do jej zmieniających się potrzeb.

Czytaj blog
5 min.

Nowe obowiązki firm i instytucji w zakresie ochrony sygnalistów

7 października 2021
Jolanta Kozak

Dyrektywa unijna z 2019 roku nałożyła na Polskę wymóg wdrożenia odpowiednich regulacji prawnych dotyczących obsługi i ochrony sygnalistów. Oznacza to nowe obowiązki zarówno podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego. …

4 min.

Audyt ochrony danych osobowych w organizacji

6 września 2021
Jolanta Kozak

Ochrona danych osobowych nie polega na samym opracowaniu dokumentacji wymaganej przepisami prawa. Jakie aspekty funkcjonowania firmy należy przeanalizować, aby ocenić poziom ochrony danych osobowych? …

4 min.

6 powodów, by zautomatyzować zarządzanie RODO

20 maja 2021
Jolanta Kozak

Wprowadzenie RODO znacznie podniosło świadomość znaczenia danych osobowych, ale też nałożyło na przedsiębiorców uciążliwe obowiązki. Mimo, iż od wejścia przepisów w życie mijają kolejne lata, wiele przedsiębiorstw …

[contact-form-7 id="84" title="Formularz kontaktowy"]