Produkcja i retail Koordynuj i wspieraj pracę zespołów na styku produkcji, controllingu i sprzedaży

Zautomatyzuj, wzmocnij kontrolę i usprawnij kluczowe procesy biznesowe realizowane w różnych działach i lokalizacjach przedsiębiorstwa. Efektywnie zarządzaj cyklem życia produktu (PLM), portfolio produktów, materiałami POSM, a także akcjami i budżetami promocyjnymi (TMP).

O rozwiązaniu

Retail & Promotions Management Productive24 to zestaw aplikacji biznesowych, które wspierają indywidualne, niestandardowe procesy biznesowe firm produkcyjnych i pozwalają efektywnie skoordynować pracę zespołów z różnych działów i lokalizacji, a także zarządzać cyklem życia produktu (PLM), portfolio produktu (PIM), materiałami POSM czy akcjami i budżetami promocyjnymi (TMP).

Z Retail&Promotions Management Productive24 możesz:

 • icon

  Zautomatyzować, wzmocnić kontrolę i usprawnić kluczowe procesy biznesowe realizowane w działach handlowych, produkcji, marketingu i controllingu.

 • icon

  Wspierać pracę działów trade marketingu, customer marketingu i field marketingu m.in. w zakresie zarządzania materiałami POS (POSm/POP) i wsparcia dla działań BTL.

 • icon

  Uprawnić procesy związane z zarządzaniem dostawcami i partnerami handlowymi, np. w zakresie polityki rabatowej.

 • icon

  Kompleksowo i elastycznie zarządzać procesem budżetowania - tworzeniem, aktualizacją i rozliczaniem budżetów promocyjnych.

 • icon

  Zarządzać cyklem życia produktu - samodzielnie definiować workflow i ścieżki akceptacji procesów tworzenia i aktualizacji produktów.

 • icon

  Zarządzać informacją produktową (PIM), np. automatycznie generować specyfikację i karty produktów oraz zarządzać tłumaczeniami.

 • icon

  Planować akcje promocyjne (TPM) i zarządzać kalendarzami promocji.

 • icon

  Zarządzać portfolio produktów, dynamicznie generować aktualny katalog produktów.

Przykładowe funkcje systemu

Zarządzanie akcjami promocyjnymi (TPM)

Zestaw narzędzi do planowania, tworzenia i monitorowania kampanii promocyjnych.

 • Planowanie działań promocyjnych.
 • Bieżąca kontrola budżetu.
 • Elastyczny i łatwo konfigurowalny proces akceptacji.
 • Monitorowanie zgodności prowadzenia akcji promocyjnych z określonymi celami biznesowymi.
 • Ustalanie szczegółów akcji promocyjnej: czasu trwania, produktów objętych promocją, czasu dystrybucji, POSM etc.
 • Zmiany statusu promocji.
 • Widok wszystkich akcji promocyjnych z poziomu kalendarza promocji.
 • Zaawansowane filtrowanie, sortowanie i wyszukiwanie akcji promocyjnych.

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)

Wspomaganie pracy na dowolnym etapie cyklu życia produktu.

 • Wsparcie procesów tworzenia i wypuszczania na rynek nowych produktów, począwszy od opracowania koncepcji etykiety, składu, zarządzania tłumaczeniami, technologią, procesami marketingowymi, przez zamawianie opakowań, planowanie ekspozycji, a także procesami na styku produkcji, pakowania czy logistyki po wycofanie produktu z rynku; automatyczne generowanie zadań.
 • System uprawnień pozwalający na modyfikacje tylko wybranych elementów karty asortymentowej.
 • Dostosowany do organizacji zestaw ról i procesów wprowadzania/zmiany/wycofywania produktu.
 • Generatory kart specyfikacji i generatory katalogu produktu.
 • Śledzenie każdej zmiany w procesie/produkcie i standaryzacja zadań zapewniająca bezpieczeństwo formalno-prawne.

Zarządzanie materiałami promocyjnymi (POSM)

Wsparcie procesu sprzedaży dzięki planowaniu dystrybucji materiałów POSM na poziomie tworzenia akcji promocyjnych.

 • Ewidencja wszystkich materiałów POSM.
 • Przypisywanie materiałów marketingowych i sprzedażowych (POSM) do wybranych akcji promocyjnych.
 • Możliwość dodawania niezbędnych plików.
 • Monitorowanie ilości, dat dostawy, zamówienia oraz dystrybucji materiałów etc.
 • Zarządzanie procesem zgodnie z polityka wewnętrzną organizacji.
 • Zaawansowane wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie.

Zarządzanie informacjami o produktach (PIM)

Kompleksowe zarządzanie bazą produktową w organizacji (Product Information Management).

 • Ewidencja wszystkich produktów – informacje o wszystkich produktach dostępne w jednym miejscu.
 • Usprawnianie procesu dystrybucji informacji (wielokanałowość).
 • Zarządzanie danymi o produkcie zgodnie z uprawnieniami użytkownika, kompletność danych o produkcie wyrażona procentowo.
 • Tworzenie struktury produktu (grupy, kategorie, tagi etc.).
 • Wersjonowanie danych, możliwość śledzenia zmian w produkcie i przywrócenia poprzednich wersji.
 • Kalendarz produktu obejmujący jego datę wprowadzenia na rynek, wycofania etc.

Budżetowanie i akceptacja wydatków

Zarządzanie budżetami promocyjnymi oraz wydatkami.  

 • Elastyczne, w pełni dostosowane procesy akceptacji budżetów.
 • Dowolna konstrukcja wniosków o zmianę w budżecie, z podglądem historii i prognoz.
 • Dowolna struktura budżetu, np. z podziałem na linie produktowe, etapy cyklu życia produktu, kategorie, dział itd, sieci, sklep, region, kategorie wydatków.
 • Pełna historia zmian.
 • Katalog kontrahentów z automatyczną zasilaniem z bazy GUS, weryfikacją aktywności podatnika i rachunków w białej liście.
 • Mechanizmy eskalacji zgodnie z ustaloną ścieżką.

Analiza i raportowanie

Generowanie raportów z akcji sprzedażowych, promocyjnych oraz innych, np. dotyczących produktu czy dystrybucji materiałów.

 • Analiza skuteczności akcji promocyjnej.
 • Śledzenie efektywności zastosowanych materiałów sprzedażowych i marketingowych.
 • Monitorowanie stopnia osiągania założonych celów i KPI.
 • Możliwość gromadzenia feedback’u i dalszego usprawniania procesów sprzedażowych, oferty etc.
 • Generowanie złożonych raportów i prezentacja danych na różnych widokach graficznych (wykresy Gantta, taskboardy, wykresy kołowe, liniowe, słupkowe etc).

Centralny punkt komunikacji

Rozbudowany kanał komunikacyjny ułatwiający użytkownikom porozumiewanie się i współpracę.

 • Wbudowany komunikator z możliwością tworzenia indywidualnych konwersacji oraz chatów grupowych.
 • Rozbudowany system komentarzy umożliwiający efektywną prace grupową.
 • Zapisywanie komentarzy kontekstowo przy produkcie, akcji promocyjnej etc.
 • Zaawansowany wielokanałowy system powiadomień oraz przypomnień.
 • Prowadzenie wielowątkowych dyskusji dzięki dowolnej ilości poziomów zagnieżdżenia odpowiedzi.

Online, offline, omnichannel

Dzięki temu, że wszystkie funkcje Productive24 dostępne są zarówno w przeglądarce internetowej, jak również w aplikacjach mobilnych dla Android, iPhone i Windows 10, dostęp do aplikacji możliwy jest zawsze i wszędzie – z dowolnego miejsca na świecie, również przy ograniczonym dostępie do Internetu (offline).

Ekosystem aplikacji biznesowych


Każdy system zbudowany na platformie Productive24, może być dowolnie połączony z innymi rozwiązaniami. System Retail and Promotion Management może zostać powiązany z systemami takimi jak:


Zarządzanie organizacją

Połączenie z modułem finansów – budżetowanie i kontrola wydatków, a także z modułem EOD – elektronicznego obiegu dokumentów.

Digital Workplace

Zaawansowany system pracy grupowej, możliwość wspierania procesu komunikacji zespołów zajmujących się sprzedażą i promocją.

Zarządzanie projektami

Akcja sprzedażowa lub promocyjna jako część większego projektu. Ocena skuteczności realizacji akcji w kontekście większego projektu.

CRM

Zarządzanie bazą kontrahentów, obowiązującymi warunkami współpracy z klientem. Określenie marż, rabatów, historii promocji etc.

Czytaj blog
3 min.

Zarządzanie umowami w branży produkcyjnej i retail

9 sierpnia 2021
Jolanta Kozak

Jak usprawnić i zautomatyzować zarządzanie umowami w FMCG i retail? Przeoczone terminy wygasania umów, niedopilnowanie zobowiązań umownych – zarządzanie kontraktami może być ogromnym wyznawaniem – nie tylko dla działów prawnych.…

5 min.

Zarządzanie cyklem życia produktu i informacją produktową w Dolinie Noteci

19 lipca 2021
Jolanta Kozak

O zarządzaniu procesami marketingowymi rozmawialiśmy z Panią Magdaleną Ołowską (Dyrektor ds. Marketingu) i Panią Anetą Popławską (Z-ca Kierownika Działu Marketingu) z firmy Dolina Noteci….

4 min.

DANONE z wdrożeniem Productive24 na podium Best In Cloud 2021!

21 maja 2021
Jolanta Kozak

Z ogromną satysfakcją informujemy, że projekt wdrożenia w grupie spółek DANONE rozwiązań IT zbudowanych w Productive24 zajął II miejsce w konkursie Best In Cloud 2021 w kategorii najlepsze wdrożenie chmurowe! …

[contact-form-7 id="84" title="Formularz kontaktowy"]