Personal Organizer Usprawnij proces planowania i zarządzania swoimi zadaniami

Twórz nowe zdarzenia w kalendarzu, nadawaj im priorytety, generuj powiadomienia i notatki. Kontroluj swój postęp i zrealizowane cele. Dowiedz się jak lepiej zarządzać swoim czasem.

O rozwiązaniu

Personal Organizer Productive24 to rozwiązanie, które pozwala szybko i łatwo zaplanować swój czas pracy oraz zarządzać zadaniami poprzez indywidualne zarządzanie i procesowanie informacji z wykorzystaniem obiektów PIM (Personal Information Management).

Z Personal Organizer Productive24 możesz:

 • icon

  Szybko i łatwo planować swoje zadania, określając ich priorytet i ramy czasowe.

 • icon

  Umieszczać zaplanowane zdarzenia na tablicy (taskboard) i dowolnie nimi zarządzać.

 • icon

  Tworzyć dowolnie kategoryzowane notatki, generować powiadomienia, zdarzenia kalendarzowe i przypomnienia.

 • icon

  Efektywnie planować pracę zespołu, udostępniając zadania innym osobom i na bieżąco je monitorować.

 • icon

  Na bieżąco monitorować zadania do wykonania zlecone przez inne osoby.

 • icon

  Z łatwością wyszukiwać, filtrować i sortować zadania po wybranych kryteriach.

Obiekt PIM i centralizacja zarządzania informacją

Obiekt PIM to sposób przedstawienia w aplikacji dowolnej informacji  w wybranej formie, np. notatki, zadania do wykonania czy zdarzenia kalendarzowego. Obiekty PIM mogą się ze sobą łączyć (wchodzić w relacje), dzięki czemu każda informacja może zainicjować dowolny proces lub modyfikować już istniejący.

Centralizacja zarządzania informacją, czasem oraz zadaniami w ramach Productive24 pozwala zredukować liczbę aplikacji podnoszących produktywność pracy (takich, jak „to do” listy, aplikacje typu Evernote, OneNote czy kalendarze) do jednego rozwiązania IT.

Przykładowe funkcje systemu

Kategorie informacji

Kategoryzowanie, tagowanie i umieszczanie w zarządzanych listach, obiektu PIM (ogólnie rozumianego jako notatka) z możliwością prezentowania go w formie zdarzenia kalendarzowego, zadania czy notatki.

 • Tworzenie kategorii i nadawanie im określonego oznaczenia tj. typ, kolor i ikony.
 • Dodawanie opisów dotyczących wybranej kategorii.
 • Przypisywanie domyślnych wykonawców.
 • Filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie wybranych zadań.

Kalendarz

Obiekt PIM w formie zdarzenia kalendarzowego, widocznego na odpowiednio wybranym kalendarzu.

 • Tworzenie nowych zdarzeń kalendarzowych także cyklicznych.
 • Tworzenie dowolnie definiowanych kalendarzy z możliwością ich grupowania.
 • Przenoszenie i umieszczanie w kalendarzu dowolnych eventów z innych modułów i generowanie zdarzenia w kalendarzach uczestników.
 • Możliwość upubliczniania zdarzenia bez danych szczegółowych jako np. czas zajęty.
 • Wyświetlanie zastępstwa i wysyłanie powiadomienie o zbliżającym się deadlinie w przypadku nieobecności głównego wykonawcy.

Tablica zadań

Tworzenie dowolnych zadań widocznych dla wybranej grupy odbiorców –  zarówno w kalendarzu jak i na tablicy zadań.

 • Tworzenie wirtualnych pokoi (z opcją VIDEO).
 • Tworzenie indywidualnej listy zadań.
 • Dodawanie obserwatorów do określonych zadań.
 • Nadawanie uprawnień wynikających z hierarchii organizacji.
 • Rezerwowanie zasobów (wyposażenie/samochód/sale konferencyjne) z poziomu zadania/eventu po uprzednim podglądzie kalendarza dostępności zasobów.
 • Dodawanie checklisty uniemożliwiające zamknięcie zdarzenia.
 • Dodawanie dowolnych plików.
 • Automatyczne uruchomienie procesów po realizacji wszystkich zadań.
 • Rejestrowanie kosztów w ramach zadań.
 • Automatyczne generowanie zadań po zgłoszeniach w innych modułach.

Komentarze i powiadomienia

Rozbudowany system komentarzy, umożliwiający efektywną pracę grupową oraz zaawansowany, wielokanałowy system powiadomień oraz przypomnień.

 • Elastyczny systemem powiadomień (e-mail, push, systemowych), generowanych i wysyłanych po wykonaniu określonych akcji.
 • Prowadzenie wielowątkowych dyskusji dzięki dowolnej ilości poziomów zagnieżdżenia odpowiedzi.
 • Rozbudowany edytor tekstowy.
 • Możliwość udostępnienia sekcji komentarzy w dowolnym miejscu w systemie.

Online, offline, omnichannel

Wszystkie funkcje Productive24 dostępne są zarówno w aplikacji WEB (online, technologia RWD), jak również w postaci natywnych aplikacji mobilnych dla Android, iPhone oraz Windows 10, które działają offline.

Ekosystem aplikacji biznesowych

Każdy system zbudowany na platformie Productive24, może być dowolnie połączony z innymi rozwiązaniami. Personal Organizer jest modułem cross-działowym, który idealnie komponuje się z każdą, dowolną aplikacją stworzoną w Productive24.

[contact-form-7 id="84" title="Formularz kontaktowy"]