Zarządzanie HR przeniesione na wyższy poziom

Małgorzata Rząd-Poźniak
Zarządzanie HR przeniesione na wyższy poziom
3 min.

System HR szyty na miarę? Z przyjemnością prezentujemy HRM Productive24 – elastyczny system organizujący i automatyzujący zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim.

Czym HRM Productive24 różni się od dostępnych na rynku rozwiązań dedykowanych działom HR?

Rozwiązanie zbudowano na bazie platformy Productive24, dzięki czemu działa nie tylko online (web, RWD), ale również offline ( iOS, Android, Windows10) oraz może być błyskawicznie dostosowywane do potrzeb organizacji minimalnym kosztem – bez programowania. System HRM Productive24 stworzony na bazie Productive24 posiada wszystkie funkcje, jakie posiadają różne dostępne na rynku narzędzia dedykowane HR. Rozwiązanie pozwala np. zarządzać:

  • planowaniem zatrudnienia,
  • rekrutacjami,
  • generowaniem dowolnych dokumentów kadrowych (umów, skierowań, wniosków),
  • elektronicznymi teczkami pracowniczymi uzupełnianymi dynamicznie w trakcie zatrudnienia,
  • onboardingiem pracowników, organizacją szkoleń stacjonarnych,
  • przeprowadzaniem e-szkoleń,
  • wiedzą organizacji (ang. Enterprise Content Management),
  • zespołami (planowanie i akceptowanie nieobecności, rozliczanie delegacji),
  • projektami (np. Kanban, Gantt) i wiele innych.

Dodatkowo, system ma wbudowane narzędzia wspierające pracę grupową i funkcje społecznościowe, takie jak wewnętrzny komunikator (chat), system komentarzy czy tagowanie użytkowników za pomocą znanego z popularnych serwisów symbolu „@”– wszystkie funkcje niezbędne w nowoczesnej organizacji (ang. digital workplace – cyfrowe miejsce pracy). Jednak to nie bogata funkcjonalność jest największą siłą tego systemu.

Technologia.

W Productive24 programistów zastąpiły algorytmy. Dzięki temu biznesowe systemy IT można tworzyć 10x szybciej, 20x taniej, 30x łatwiej.

HRM Productive24 zbudowano na bazie platformy Productive24. Za pomocą platformy analityk biznesowy może od początku do końca, samodzielnie i w błyskawicznym tempie stworzyć zaawansowany system dedykowany dla danego działu lub całej firmy. Z procesu budowania oprogramowania wyeliminowano programistów. Ich typową pracę w większości zastąpiono algorytmami. Dlaczego to takie ważne?

Po pierwsze: wdrożenie jak nie w IT.

Ze specyfiki platformy wynika inne podejście do wdrożenia systemu – to nie jest typowy projekt informatyczny, w którym często biznes zderza się z IT. Wdrożenie rozwiązania sprowadza się do rozmowy z analitykiem Productive24, który samodzielnie modeluje system na podstawie wymagań klienta. Co istotne, raz stworzona konfiguracja przekłada się od razu na system działający zarówno w przeglądarce internetowej, jak i instalowanych na smartfonach aplikacjach mobilnych dla systemów iOS, Android oraz Windows 10, które działają również offline, co szczególnie ważne np. dla pracowników w halach produkcyjnych czy sieciach wielkopowierzchniowych. Szybko i bez programowania, praktycznie z dnia na dzień. Productive24 znosi również szereg dotychczasowych barier związanych z projektami informatycznymi: rosnące ceny usług, spadek dostępności rynkowej specjalistów IT, długi czas oczekiwania na dostarczenie oprogramowania na zamówienie, ryzyka niepowodzenia projektu, czy ograniczenia gotowych rozwiązań „pudełkowych”.

Po drugie: niemal niczym nieograniczona elastyczność.

Dzięki temu, że HRM Productive24 zbudowano na platformie Productive24, system może być błyskawicznie rozwijany i modyfikowany, gdy zmieniają się wymagania lub otoczenie biznesowe czy prawne. Zmiany te wdrażane są w locie, bez angażowania programistów i również działają od razu zarówno w aplikacji przeglądarkowej, jak i na aplikacjach mobilnych bez wymiany wersji oprogramowania. Szybkość i łatwość pracy z platformą przekłada się także na niskie ceny rozwoju systemu HRM Productive24 w przyszłości wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Po trzecie: niezależność od dostawcy IT.

Tworzenie nowych typów dokumentów HR czy modyfikowanie już istniejących wykonuje się w kilka minut. System zapewnia również samodzielne tworzenie szablonów całych procesów takich jak np. definiowanie przez zespół HR ścieżki onboardingu nowych pracowników ze względu na dział, stanowisko pracy itd. Szerokie możliwości w tym zakresie przyznać można zarówno administratorowi systemu po stronie klienta, jak i właścicielom biznesowym poszczególnych procesów i ich elementów. Dzięki temu, HRM Productive24 może być dostosowywany do nowych wymagań i rzeczywistości biznesowej samodzielnie przez klienta, bez konieczności angażowania dostawcy rozwiązania, a w określonym zakresie nawet bez konieczności angażowania wewnętrznego działu IT.

 

Po czwarte (i najważniejsze zarazem): organizacja 360°.

Dzięki elastyczności HRM Productive24, wszystkie elementy systemu związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi mogą być powiązane z dowolnymi procesami w organizacji.

Unikalną wartością platformy jest możliwość odwzorowania dowolnych procesów biznesowych realizowanych w różnych działach i połączenie ich wszystkich w jednym, spójnym systemie.

System może być zamodelowany zgodnie z wymaganiami firmy, tak by odzwierciedlał działanie organizacji. Dzięki temu, procesy w Productive24 mogą się wzajemnie przenikać, łączyć, wpływać na siebie. Np. system HRM Productive24 może być połączony z systemem CRM choćby w zakresie przepinania zadań w przypadku zgłoszonej w systemie HRM nieobecności pracownika, automatycznej analizy wakatów pod kątem optymalnego zarządzania odbiorami w module zarządzania projektami, modułem zgłoszeń np. do działu kadr na przygotowanie (wygenerowanie) umowy, zleceniem do działu IT na zakup sprzętu czy licencji, generowania listy osób kwalifikujących się na dane szkolenia (filtrowanie automatycznie po wybranych kryteriach) itd.

HRM Productive24 może stanowić więc nie tylko punkt integracji z np. z systemami kadrowymi, ale również efektywne narzędzie zarządzania całą organizacją – zastępując wiele rozproszonych systemów IT.