HRM Productive24 w艣r贸d najnowocze艣niejszych rozwi膮za艅 dla HR

Karolina Felczak
HRM Productive24 w艣r贸d najnowocze艣niejszych rozwi膮za艅 dla HR
4 min.

HR Tech z roku na rok coraz mocniej zaznacza swoj膮 obecno艣膰 na rynku IT. Jak poradzi膰 sobie w g膮szczu aplikacji i wybra膰 te, kt贸re zaspokoj膮 potrzeby organizacji? Pomocne b臋dzie zestawienie „Innowacyjne rozwi膮zania wspieraj膮ce HR w 2023” opublikowane na 艂amach Forbes.pl. W publikacji nie zabra艂o r贸wnie偶 HRM Productive24.

HR Tech z roku na rok coraz mocniej zaznacza swoj膮 obecno艣膰 na rynku IT. Pojawianie si臋 nowych i rozw贸j aktualnych technologii, zmieniaj膮ce si臋 potrzeby pracodawc贸w, kt贸re wymusza rynek, a w ko艅cu coraz cz臋stsze zainteresowanie organizacji ide膮 HR data-driven sprawiaj膮, 偶e jak grzyby po deszczu wyrastaj膮 narz臋dzia usprawniaj膮ce prac臋 dzia艂贸w HR. Jak wi臋c poradzi膰 sobie w g膮szczu aplikacji i wybra膰 te, kt贸re w najwi臋kszym stopniu zaspokoj膮 potrzeby organizacji?

Kilka dni temu na portalu Forbes.pl pojawi艂o si臋 zestawienie najnowocze艣niejszych rozwi膮za艅 IT wspieraj膮cych dzia艂y HR w ich codziennej pracy. Mo偶e ono okaza膰 si臋 przydatn膮 wskaz贸wk膮 dla firm d膮偶膮cych do usprawnienia tego obszaru 鈥 zar贸wno w kontek艣cie optymalizacji pracy swoich dzia艂贸w personalnych, jak r贸wnie偶 budowania pozytywnego employee experience w ca艂ej organizacji.

Jaki system HR wybra膰?

Wydaje si臋, 偶e transformacja cyfrowa obj臋艂a ju偶 praktycznie ka偶dy obszar zarz膮dzania zasobami ludzkimi 鈥 liczba narz臋dzi jest ogromna, co mo偶e przysparza膰 decydentom nie lada trudno艣ci w wyborze odpowiedniego rozwi膮zania. Co wi臋cej, w miar臋 tego, jak zmienia si臋 HR i potrzeby organizacji oraz jej pracownik贸w, na rynku pojawiaj膮 si臋 nowe aplikacje, zwi臋kszaj膮c tym samym pul臋 dost臋pnych rozwi膮za艅 – zw艂aszcza zwi膮zanych z dobrostanem pracownik贸w, ich rozwojem czy pozyskiwaniem talent贸w.

Na przestrzeni ostatnich lat mogli艣my dostrzec zmian臋 podej艣cia specjalist贸w HR do wielu kwestii zwi膮zanych z zatrudnianiem pracownik贸w i zarz膮dzaniem zasobami ludzkimi. G艂贸wnym katalizatorem zmian by艂a pandemia, za spraw膮 kt贸rej organizacje przenios艂y wiele swoich proces贸w do 艣wiata online i zacz臋艂y korzysta膰 z narz臋dzi, kt贸re do tej pory by艂y im obce lub zb臋dne. Dodatkowo praca zdalna sta艂a si臋 sta艂ym elementem zawodowej rzeczywisto艣ci wielu bran偶. Wymog艂a wypracowanie odpowiednich rozwi膮za艅 i zasad (w tym prawnych) zw艂aszcza w tych organizacjach, w kt贸rych home office nie by艂 cz臋st膮 praktyk膮. Szybko okaza艂o si臋 jednak, 偶e brak fizycznej obecno艣ci w biurze silnie wp艂ywa na relacje spo艂eczne – pracownicy zacz臋li odczuwa膰 skutki izolacji, takie jak obni偶one samopoczucie czy spadek zaanga偶owania. Przyczyni艂o si臋 to do wzrostu zainteresowania aplikacjami wellbeingowymi oraz poszukiwaniem metod na wzmacnianie wi臋zi z firm膮 pracownik贸w zdalnych.

People analytics, czyli pracownik w liczbach

Dbanie o wellbeing to nie jedyny trend, jaki wyra藕nie zauwa偶amy w naszej rzeczywisto艣ci biznesowej. Nie bez znaczenia jest r贸wnie偶 rosn膮ca z roku na rok rola danych w HR. Narz臋dzia do badania, pomiaru i analizy r贸偶nych zjawisk w organizacji mog膮 znacznie wspom贸c ich ocen臋 i przyczyni膮 si臋 do podejmowania bardziej trafnych decyzji 鈥 zgodnie z podej艣ciem people analytics. Idealnie zatem, 偶eby platforma HR stosowana w organizacji by艂a na tyle elastyczna, aby pozwala艂a dzia艂owi HR sukcesywnie zwi臋ksza膰 ilo艣膰 gromadzonych na niej danych. Zbieranie i analiza danych w jednym, centralnym miejscu przyczyni si臋 do ich standaryzacji i da szans臋 na jeszcze lepsze ich wykorzystanie.

Warto tak偶e zostawi膰 sobie „otwart膮 furtk臋” na wypadek modyfikacji czy rozbudowy systemu, kt贸re w przypadku sztywnych rozwi膮za艅 mog膮 generowa膰 du偶e koszty lub w praktyce s膮 niemo偶liwe do realizacji. Dlatego te偶, maj膮c na uwadze zmiany na rynku zachodz膮ce z ka偶dym rokiem, wyb贸r narz臋dzia w pe艂ni podatnego na skalowanie i rozw贸j wydaje si臋 by膰 rozs膮dnym rozwi膮zaniem. Zw艂aszcza, je艣li organizacja ma w planach automatyzowa膰 r贸偶ne procesy HR – pocz膮wszy od rekrutacji, ko艅cz膮c na offboardingu. 

Cykl 偶ycia pracownika w organizacji 鈥 co i jak automatyzowa膰?

Aplikacje usprawniaj膮ce zarz膮dzanie zasobami ludzkimi w du偶ej mierze skupiaj膮 si臋 na wsparciu organizacji w konkretnym obszarze. Bior膮c jednak pod uwag臋, jak szeroki jest wachlarz proces贸w HR i jak wiele dzia艂a艅 wchodzi w jego zakres, ich kompleksowa obs艂uga mo偶e wydawa膰 si臋 nie lada wyzwaniem. Wszak ca艂y cykl 偶ycia pracownika w organizacji sk艂ada si臋 z wielu etap贸w, a ka偶dy z nich – odpowiednio zarz膮dzany – niesie ze sob膮 potencja艂 kszta艂towania pozytywnego employee experience.

Rozwi膮zaniem, kt贸re kompleksowo wspiera zarz膮dzanie w ca艂ym cyklu 偶ycia pracownika jest wspominany w zestawieniu na stronach Forbes system HRM Productive24.

Najwi臋ksz膮 zalet膮 rozwi膮zania jest jego wyj膮tkowa elastyczno艣膰 鈥 narz臋dzie zbudowano na platformie low-code/no-code Productive24, kt贸ra umo偶liwia b艂yskawiczne tworzenie szytych na miar臋 rozwi膮za艅 IT w czasie znacznie kr贸tszym i przy ni偶szych bud偶etach, ni偶 w przypadku tradycyjnego programowania. Jakie inne korzy艣ci w przypadku tego rozwi膮zania daje technologia?

Mo偶liwo艣ci platformy przek艂adaj膮 si臋 wprost na jego ogromn膮 przewag臋 technologiczn膮, poniewa偶 wszystkie aplikacje Productive24 mog膮 by膰 dowolnie dostosowane do specyficznych wymaga艅 ka偶dego przedsi臋biorstwa. Maj膮c w zasi臋gu r臋ki opcj臋 pe艂nej customizacji Productive24, organizacja nie jest zmuszona polega膰 ju偶 na 鈥瀞ztywnych鈥 pude艂kowych rozwi膮zaniach HR z zamkni臋tym zestawem funkcji (nie zawsze postrzeganych jako niezb臋dne). Dodatkowo, w Productive24 poszczeg贸lni u偶ytkownicy widz膮 (i maj膮 dost臋p) jedynie do tych funkcji i danych, do kt贸rych zostan膮 upowa偶nieni 鈥 aplikacja dynamicznie dostosowuje si臋 wi臋c do polityki danej firmy.

Kolejn膮 niezaprzeczaln膮 korzy艣ci膮 jest r贸wnie偶 fakt, 偶e aplikacje Productive24 s膮 przy tym sp贸jne, bezpieczne, 艂atwo skalowane i 鈥 co r贸wnie istotne – mog膮 by膰 budowane, wdra偶ane i modyfikowane w rekordowym tempie.

Przyk艂adowe ekrany HRM Productive24:

HRM Productive24 – g艂贸wne korzy艣ci

  • Wszystkie procesy HR w jednym rozwi膮zaniu.
  • Ogromne mo偶liwo艣ci dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb danej firmy.
  • Szybka rozbudowa i implementacja nowych funkcji – bez konieczno艣ci anga偶owania programist贸w (!)
  • Rozwi膮zanie dzia艂a w zwyk艂ej przegl膮darce internetowej, ale r贸wnie偶 w postaci natywnych aplikacji mobilnych.
  • Struktura organizacji, automatyczne powiadomienia, komunikator, komentarze, arkusze kalkulacyjne, statystyki, raporty i wiele wi臋cej wbudowanych funkcji.
  • Naturalna integracja z dziesi膮tkami aplikacji Productive24, np. do zarz膮dzania organizacj膮, projektami, rozliczania delegacji, bud偶etowania, zarz膮dzania umowami i innych.
  • 艁atwa integracja z systemami kadrowo-p艂acowymi.
  • Wysoki poziom bezpiecze艅stwa i ochrony danych.
  • Wygoda pracownik贸w – brak konieczno艣ci prze艂膮czania si臋 mi臋dzy wieloma aplikacjami i intuicyjna obs艂uga 鈥 praca z poziomu jednej aplikacji.

Productive24 znosi zatem ograniczenia, kt贸re s膮 g艂贸wn膮 przeszkod膮 w cyfryzacji unikalnych proces贸w HR (i nie tylko HR) zar贸wno du偶ych, jak i rozwijaj膮cych si臋 firm. W przypadku intensywnego rozwoju przedsi臋biorstwa i skalowania biznesu, platforma Productive24 gwarantuje elastyczne dopasowanie rozwi膮za艅 do zmieniaj膮cych si臋 z czasem potrzeb organizacji, w dodatku szybko i w za艂o偶onym bud偶ecie.

Uzupe艂nij formularz i dowiedz si臋, jak zwinnie zautomatyzowa膰 procesy w Twojej organizacji: