DANONE z wdrożeniem Productive24 na podium Best In Cloud 2021!

Małgorzata Rząd-Poźniak
DANONE z wdrożeniem Productive24 na podium Best In Cloud 2021!
3 min.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że projekt wdrożenia w grupie spółek DANONE rozwiązań IT zbudowanych w Productive24 zajął II miejsce w konkursie Best In Cloud 2021 w kategorii najlepsze wdrożenie chmurowe!

Czego dotyczył projekt?

Głównym celem projektu było usprawnienie procesów dostarczania przez IT DANONE rozwiązań informatycznych dla poszczególnych spółek i pionów biznesowych, a także obniżenie kosztów wdrażania, utrzymywania i rozwoju systemów IT. – Dariusz Radzimirski (Business Systems Manager – Topline Sales, DBS IT CEN, DANONE). Do realizacji projektu DANONE wybrał platformę Productive24.

– W ramach projektu przygotowano oraz wdrożono aplikacje biznesowe z obszaru sprzedaży, finansów (kontrolingu) oraz obsługi klientów. Rozwiązania te miały w założeniu gwarantować bezpieczeństwo i pełne odwzorowanie naszych procesów biznesowych, daleko idącą kastomizację, wprowadzanie dynamicznych zmian w trakcie projektu i po jego zakończeniu, a także łatwą rozbudowę systemu w przyszłości. Cel ten osiągnęliśmy w 100%, a projekt zrealizowaliśmy wspólnie w ok. 1 miesiąc. – Michał Krokosz (Specjalista ds. warunków handlowych, Żywiec Zdrój S.A.).

Dzięki Productive24 cały ciężar realizacji projektu ograniczył się do przeprowadzenia analizy biznesowej. Po stronie Productive24 w projekcie brało udział wyłącznie dwóch analityków biznesowych, którzy byli odpowiedzialni zarówno za analizę, jak i zarządzanie projektem, wykonanie systemów, testy i modyfikacje oprogramowania. – Fakt, że w projekcie po obu stronach brali udział przedstawiciele biznesu pozytywnie przełożył się na czas jego realizacji oraz precyzję dostosowania rozwiązania do wymagań DANONE. – Krystian Szczęsny (Sales Efficiency Manager, Żywiec Zdrój S.A.).

(...) gdy pojawia się potrzeba digitalizacji jakiegoś obszaru czy procesu, w pierwszej kolejności myślimy teraz o wykorzystaniu Productive24. - Dariusz Radzimirski, DANONE.

 

– Wyeliminowanie z projektu zespołów programistycznych obecnych w klasycznym modelu dostarczania oprogramowania zminimalizowało największe i najczęstsze ryzyko projektowe w IT, jakim jest nagminne przekraczanie budżetów i wydłużanie harmonogramów o miesiące czy kwartały. Wszystko to sprawia, że gdy pojawia się potrzeba digitalizacji jakiegoś obszaru czy procesu, w pierwszej kolejności myślimy teraz o wykorzystaniu Productive24. – Dariusz Radzimirski (Business Systems Manager – Topline Sales, DBS IT CEN, DANONE).

Jakie korzyści DANONE przyniosło zastosowanie Productive24?

  • Innowacyjny sposób na cyfryzację i automatyzację procesów, która ze względu na korzyści wynikające z wybranej technologii (minimalizacja kosztów i ryzyk projektów IT) była możliwa do wykonania szybko i bez kompromisów.
  • Większa zwinność dostarczania aplikacji na potrzeby różnych interesariuszy – wykorzystanie Productive24 umożliwiło hiperautomatyzację wewnętrznych procesów w grupie spółek DANONE, zwinne (agile) podejście do wdrażania nowych, kastomizowanych rozwiązań IT, zwiększenie przepustowości i odciążenie pracy działu IT w dostarczaniu rozwiązań dla poszczególnych jednostek biznesowych i spółek DANONE, zwiększenie efektywności procesów administracyjnych o 20%.
  • Pełne odzwierciedlenie specyficznych procesów biznesowych, cały proces biznesowy obsługiwany przez jedną aplikację zamiast kilku.
  • Kontrola i systemowo zabezpieczona poprawność realizacji procesów oraz spójność danych.
  • Jedna technologia, wiele zastosowań – Productive24 pozwała na łatwe rozwijanie i wdrażanie rozwiązań z różnych obszarów biznesowych i łączenie ich w jeden ekosystem.

Długofalowe efekty projektu

Projekt zapewnił DANONE dużą zwinność technologiczną i biznesową, która wynika m.in. z łatwości wdrażania nowych aplikacji, dodawania nowych funkcji, a także modyfikowania już istniejących rozwiązań. Projekt wdrożenia chmurowych rozwiązań zbudowanych w Productive24 w spółkach DANONE stał się również katalizatorem transformacji cyfrowej w szerszym zakresie.

Aplikacje tworzone za pomocą Productive24 wdrażamy obecnie w nowych obszarach biznesowych i kolejnych spółkach DANONE – nie tylko w Polsce, ale również w regionie Europy Centralnej oraz w krajach nordyckich. - Dariusz Radzimirski, DANONE.

Sukces projektu przełożył się na promocję rozwiązania w całej grupie, również za granicą, dzięki czemu dedykowane procesy budowane w oparciu o polską technologię, jaką jest Productive24, wdrażane są obecnie w nowych obszarach biznesowych i kolejnych spółkach DANONE w regionie Europy Centralnej oraz w krajach nordyckich. – Dariusz Radzimirski (Business Systems Manager – Topline Sales, DBS IT CEN, DANONE).

W projektach realizowanych za pomocą Productive24 ryzyko dla nas już w zasadzie nie istnieje. - Dariusz Radzimirski, DANONE.

Nowa ścieżka wdrożeń chmurowych rozwiązań dla biznesu

Istotny jest także fakt, że sukces tego projektu to nagroda dla całego rynku oprogramowania biznesowego. – W branży retail i FMCG, podobnie jak i innych gałęziach gospodarki, nieustannie poszukuje się narzędzi służących do minimalizacji kosztów oraz optymalizacji procesów. Rozwiązania informatyczne automatyzujące pracę i pozwalające na uzyskanie pełnej kontroli nad danymi zyskują na coraz większej popularności. Wdrożenia rozwiązań klasy biznes, zwłaszcza szytych na miarę, wiążą się jednak zazwyczaj z dużymi kosztami, udziałem licznych zespołów projektowych oraz wieloma ryzykami niepowodzenia, przez co wiele projektów nie wychodzi poza fazę wstępnej analizy. W projektach realizowanych za pomocą Productive24 dla nas to ryzyko w zasadzie już nie istnieje – Dariusz Radzimirski (Business Systems Manager – Topline Sales, DBS IT CEN, DANONE). O zakresie, założeniach oraz efektach projektu więcej w Case study.

Best In Cloud 2020 i 2021

Zdobycie przez DANONE podium w konkursie cieszy nas podwójnie – w zeszłym roku w konkursie organizowanym przez IDG w kategorii „Najlepszy start-up technologii cloud” zwyciężyła – cytując raport IDG – „bezapelacyjnie” platforma Productive24. Docenienie przez jury konkursu projektu wdrożenia Productive24 w DANONE potwierdza tym samym, że trend hiperautomatyzacji coraz śmielej wkracza w polską rzeczywistość biznesową.

Charakterystyka pozostałych nagrodzonych rozwiązań już wkrótce na łamach raportu Computerworld Best in Cloud 2021.

Pobierz case study