Zarządzanie umowami w branży produkcyjnej i retail

Jolanta Kozak
Zarządzanie umowami w branży produkcyjnej i retail
3 min.

Jak usprawnić i zautomatyzować zarządzanie umowami w FMCG i retail? Przeoczone terminy wygasania umów, niedopilnowanie zobowiązań umownych – zarządzanie kontraktami może być ogromnym wyzwaniem – nie tylko dla działów prawnych.

Zarządzanie kontraktami może być ogromnym wyzwaniem – nie tylko dla działów prawnych. Przeoczone terminy wygasania umów, niedopilnowanie zobowiązań umownych czy nieautoryzowane i niekontrolowane zmiany kluczowych zapisów umownych to często utracone szanse sprzedażowe, utrata korzyści, a także godziny i roboczodnie stracone na negocjowanie tych samych (z założenia nienegocjowalnych) zapisów.

Podpisana z kontrahentem umowa to często tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwym wyzwaniem dla firm jest wdrożenie w życie i kontrola mechanizmów realizacji oraz aktualizowania warunków umownych, zwłaszcza, gdy organizacja ma aktywne setki czy tysiące umów zawierających długą listę szczegółowych, złożonych i wzajemnie ze sobą powiązanych warunków handlowych. Takie problemy pojawiają się w większości firm, niezależnie od wielkości i branży. Do listy tej dodać można jeszcze kwestię zarządzania umowami ramowymi, wykonawczymi, katalogowymi czy dokumentami podrzędnymi i powiązanymi. Jak, biorąc pod uwagę wszystkie te wyzwania, audytować zmieniające się w czasie zobowiązania i jak nimi zarządzać?

Umowy i warunki handlowe

Opisany powyżej problem dotyczy wielu firm, np. z branży produkcji konsumenckiej (CPG, FMCG) czy handlu detalicznego (retail), w których na procesowanie nowej wersji kontraktu składają się żmudne modyfikacje jego elementów składowych, określających warunki sprzedaży i ustalenie odpowiedzialności kupującego i sprzedającego, ceny sprzedaży, formy płatności, odpowiedzialności za wysyłkę, ubezpieczenie, cła, rodzaj wydatku, grupy produktów itd. Ewidencja kontraktów i zarządzanie nimi, w tym dodawanie umów i ich dekompozycja na poszczególne warunki handlowe, z uwzględnieniem setek warunków promocji, przesyłanie danych do innych systemów dziedzinowych…. – wszystko to bez odpowiedniego zaplecza technologicznego zajmuje dużo czasu i zasobów, a możliwości bieżącej kontroli i wewnętrznego audytu są ograniczone (w praktyce często nie ma ich wcale).

Zarządzanie umowami w Productive24

Problem zarządzania umowami i warunkami handlowymi rozwiązuje zbudowane na bazie platformy Productive24 rozwiązanie Contract Management Productive24. System pozwala zautomatyzować i w pełni kontrolować obszar zarządzania umowami, gwarantuje kontrolę i transparentność procesów związanych z tworzeniem i negocjowaniem kontraktów oraz ich szablonów, a także – dzięki funkcji śledzenia zobowiązań (ang. obligations tracker) – z zarządzaniem umową przez cały okres jej obowiązywania. Rozwiązanie może działać w chmurze lub być instalowane w infrastrukturze Klienta (on-premise). Productive24 gwarantuje transparentność i kontrolę procesu, elastyczną parametryzację i automatyzację oraz sprawną komunikację, a także szybkość pracy z dużymi wolumenami danych. Z aplikacji mogą z powodzeniem korzystać również podmioty w ramach grupy kapitałowej

Zarządzanie umowami za pomocą Productive24 umożliwia również:

  • Automatyzację i centralizację procesów generowania różnych typów umów i powiązanych z nimi dokumentów.
  • Systemową kontrolę parametrów umów i brak ryzyka dokonania nieautoryzowanej zmiany treści umowy.
  • Bezpieczne zarządzanie dostępem do danych kontrahentów i wrażliwych danych handlowych – zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.
  • Elastyczną rozbudowę oraz dopasowywanie aplikacji do zmieniających się potrzeb.
  • Transparentność procesów i pełną ścieżkę audytową, m.in. dzięki tworzeniu i elastycznemu zarządzaniu szablonami umów.
  • Śledzenie zobowiązań wynikających z umowy, w tym możliwość automatycznego generowania zadań (wraz z deadline’ami) oraz powiadomień, wysyłanych zarówno do własnego zespołu, jak i do kontrahenta.

Aplikacje Productive24 wspierają również sferę zarządzania zgodnością (compliance), m.in. w zakresie zarządzania dostępem do danych osobowych (RODO), przyjmowania i procesowania zgłoszeń sygnalistów, zarządzania bazą kontrahentów, zarządzania zadaniami pracowników działu prawnego i innych obszarów (np. SZBI, ticketing cyberbezpieczeństwa itd. – więcej przykładów w artykule).

Aplikacje Productive24 wspierające dział marketingu, sprzedaży i controllingu

Poza obszarem zarządzania umowami handlowymi, w Productive24 zbudowano szereg aplikacji dedykowanych branży produkcyjnej i retail, z których korzystają takie firmy, jak Danone, Nutricia, Żywiec Zdrój, Maspex, Herbapol, Dolina Noteci i inne przedsiębiorstwa. Rozwiązania te uzupełniają dostępne na rynku systemy ERP np. w obszarze marketingu i sprzedaży czy controllingu. Z aplikacjami Productive24 można np. zarządzać informacją produktową (ang. Product Information Management – PIM), cyklem życia produktu (ang. Product Lifecycle Management – PLM), promocjami (ang. Trade Promotions Management – TPM), materiałami promocyjnymi (POSM) czy budżetem. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych rozwiązań jest to, że dzięki technologii Productive24 realizują one specyficzne procesy danej firmy.

O platformie Productive24

W Productive24 można skorzystać z gotowych rozwiązań i dowolnie je kastomizować lub zaprojektować nowe - od podstaw.

Productive24 to platforma umożliwiająca błyskawiczne tworzenie zaawansowanych systemów IT przez analityków biznesowych – bez udziału programistów. Dzięki Productive24 jesteśmy w stanie bardzo szybko dostarczać dedykowane, w pełni elastyczne aplikacje usprawniające pracę każdego działu. W Productive24 można skorzystać z gotowych rozwiązań (przykłady systemów IT zbudowanych w Productive24 poniżej) i dowolnie je kastomizować lub zaprojektować nowe – zupełnie od podstaw. Wszystkie rozwiązania zbudowane w technologii Productive24 są w pełni elastyczne i mogą w 100% odzwierciedlić procesy biznesowe Klienta. Platforma daje również unikalną możliwość odwzorowania różnych procesów przedsiębiorstwa i scalenie ich wszystkich w jednym rozwiązaniu IT, dzięki czemu dowolne procesy biznesowe mogą się więc wzajemnie przenikać, łączyć i wpływać na siebie.

Przykłady rozwiązań zbudowanych w Productive24:

icon
HRM Productive24 arrow

Rekrutacja, onboarding, urlopy, nieobecności…

Więcej…
icon
Learning Managament System arrow

Szkolenia, baza wiedzy, ankiety, testy, quizy, grywalizacja…

Więcej…
icon
Zarządzanie organizacją arrow

EOD, zamówienia, ewidencje, zgłoszenia, kancelaria, operacje…

Więcej…
icon
Zarządzanie projektami arrow

Programy, portfele, zasoby, blokery, wydatki, raporty…

Więcej…
icon
Digital workplace arrow

Chat, ogłoszenia, powiadomienia, komentarze…

Więcej…
icon
RODO Productive24 arrow

Ewidencje, upoważnienia, rejestr naruszeń, ryzyka…

Więcej…
icon
System CRM arrow

Aktywności, leady, procesy sprzedażowe, osoby kontaktowe…

Więcej…
icon
Service desk i zgłoszenia arrow

Tickety, zarządzanie zadaniami, raporty i statystyki…

Więcej…
icon
Planowanie i rozliczanie delegacji arrow

Planowanie delegacji, wydatki, zaliczki, diety, rozliczenia, OCR…

Więcej…
icon
Zarządzanie umowami arrow

Generator umów, rejestry, śledzenie zobowiązań…

Więcej…
icon
Produkcja i retail arrow

Akcje promocyjne (TPM), PLM, wydatki, budżetowanie, POSM…

Więcej…
icon
System dla sygnalistów arrow

Zgłoszenia, rejestry, ochrona prywatności, bezpieczeństwo…

Więcej…
icon
Personal Organizer arrow

Kalendarze, kategorie zadań, taskboard, przypomnienia…

Więcej…
icon
Zarządzanie procesami biznesowymi arrow

Definiowanie workflow, BPA, EOD, uprawnienia…

Więcej…